BOZPforum.cz Magazín Logo

Pracovní úraz z důvodu neposkytnutí OOPP ze strany zaměstnavatele

Vaše otázka

Jak se odškodňuje pracovní úraz způsobený tím, že zaměstnanec nemá k dispozici osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP), protože mu je zaměstnavatel neposkytnul? Zaměstnavatel toto obhajuje tím, že s OOPP nelze práci vykonávat.

Naše odpověď

Rozhodně existují práce, které nelze za použití OOPP vykonávat. To ale vůbec nic nemění na skutečnosti, že zaměstnavatel je povinen zaměstnancům zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP), s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce.

Poskytnutí OOPP je jen jedním z možných bodů prevence. Pokud při práci OOPP používat nelze, musí zaměstnavatel BOZP zajistit jinými způsoby a to konkrétně:

  1. omezování vzniku rizik;
  2. odstraňování rizik u zdroje jejich původu,
  3. přizpůsobování pracovních podmínek potřebám zaměstnanců s cílem omezení působení negativních vlivů práce na jejich zdraví,
  4. nahrazování fyzicky namáhavých prací novými technologickými a pracovními postupy,
  5. nahrazování nebezpečných technologií, výrobních a pracovních prostředků, surovin a materiálů méně nebezpečnými nebo méně rizikovými, v souladu s vývojem nejnovějších poznatků vědy a techniky,
  6. omezování počtu zaměstnanců vystavených působení rizikových faktorů pracovních podmínek překračujících nejvyšší hygienické limity a dalších rizik na nejnižší počet nutný pro zajištění provozu,
  7. plánování při provádění prevence rizik s využitím techniky, organizace práce, pracovních podmínek, sociálních vztahů a vlivu pracovního prostředí,
  8. přednostní uplatňování prostředků kolektivní ochrany před riziky oproti prostředkům individuální ochrany,
  9. provádění opatření směřujících k omezování úniku škodlivin ze strojů a zařízení,
  10. udílení vhodných pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům OOPP.

OOPP jsou ochranné prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat požadavky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie.

Závěr

Nastalý pracovní úraz je tedy s velkou pravděpodobností odpovědností zaměstnavatele, který nezajistil bezpečnost a ochranu zdraví při práci a měl by jej  jako takový odškodnit v plné výši!

Odpověděl vám:
Ing. Vít Hofman | SAW, specialista BOZP a PO

Máte také otázku? 
zeptejte se!

Informace pro tazatele

Zajímá nebo trápí vás cokoliv ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo požární ochrany? Neváhejte se zeptat!
Na všechny vaše otázky se pokusíme co nejdříve, odborně a srozumitelně odpovědět. 
Pravděpodobně se nám to však nepodaří v případě všech otázek, zejména těch otázek, kdy by odpověď na ně byla příliš náročná nebo mimo naši odbornost.

Na otázky odpovídáme zdarma, proto na nás, prosím, netlačte.

Odpověď na vaši otázku bude zveřejněna zde na webu, v sekci Poradna BOZP a PO.

Líbí se vám naše odpověď na vaši otázku? Pomohli jsme vám? Chcete nás podpořit? Zvažte, zda nám nekoupit poděkování ve výšky, kterou uznáte za odpovídající. Děkujeme!

Váš názor nás zajímá

Odběry
Upozornit na
guest


0 Komentáře
Vložené zpětné vazby
Zobrazit všechny komentáře
BOZPforum.cz - logo
O nás
BOZPForum.cz je největší komunitní portál zaměřující se na problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v Česku a na Slovensku, jehož hlavním cílem je šířit povědomí o bezpečnosti.
Portál je určen nejen k diskusi odborníků, ale také celé široké veřejnosti, která má zájem na zajištění bezpečnosti a na aktuálních, odborných a relevantních informacích z tohoto oboru, ale také mnohých dalších. Na BOZPForum.cz nenajdete pouze diskusní prostor, ale také informace, články a zajímavosti ze světa bezpečnosti, fotografie, videa a nabídku zajímavých kurzů a seminářů.

Kontaktujte nás: [email protected]
Copyright: Ing. Vít Hofman 2023
Vytvořeno k záchraně životů!
apartmentfile-addgraduation-hatuserscalendar-fullbubble
0
Sdělte ostatním svůj názor!x
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram