BOZPforum.cz Magazín Logo

Je nutný řidičský průkaz k obsluze vysokozdvižného motorového vozíku?

Mohlo by vás také zajímat
3. 1. 2023
Ing. Vít Hofman
SAWAPP - Aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídekSAWAPP - Aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek
Bezpečnostní pokyny ve formě plakátů
Vyberte a stáhněte si vhodné pokyny a pozvedněte tak kulturu BOZP vašich pracovišť.
Vybrat plakáty BOZP
Bezpečnostní postery

Tento článek si klade za cíl objasnit, jaké jsou odborné požadavky na zaměstnance, který v rámci plnění pracovních úkolů řídí motorový manipulační vozík. Nejen mezi zaměstnavateli, ale také mezi zaměstnanci v této otázce panují nejrůznější mýty a nepřesnosti.

(Euro)průkazka na vozík?

Možná bude spousta lidí zklamaných, ale je nutné konstatovat, že žádný právní předpis nevyžaduje průkazky a ani europrůkazky k obsluze motorových manipulačních vozíků. Tyto průkazky, byť jsou mnohými školiteli neustále vydávány, jsou právně zcela zbytečné, k ničemu neopravňují a ani k ničemu nezavazují.

Jak to tedy se školením obsluhy vozíků je?

Co se školení týče, povinnost plyne z ustanovení odst. (2), § 103, Zákoníku práce v účinném znění.

Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

 • které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce,
 • které se týkají jimi vykonávané práce a 
 • vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána,

a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.

Ve vztahu k obsluze motorových manipulačních vozíků mezi výše uvedené předpisy patří zejména:

 • návod k obsluze konkrétního motorového manipulačního vozíku;
 • dokumentace o vyhledávání a vyhodnocování rizik a o přijatých opatřeních (odst. (4), § 102, Zákoníku práce);
 • místní provozní bezpečnostní předpis, upravující pracovní a technologické postupy při provozování dopravy (písm. a), § 2, § 3, nařízení vlády č. 168/2002 Sb., úz);
 • některé další dokumenty, jako interní pravidla pro skladování, např. bezpečnostní listy k provozním kapalinám (nafta, olej), seznam poskytovaných osobních ochranných pracovních prostředků apod.

Platí, že zaměstnavatel je povinen určit obsah a četnost výše uvedeného školení.
Perioda školení tedy může být 1 x měsíčně, ale také 1 x 5 let. Vždy záleží na posouzení zaměstnavatele a jeho odpovědnosti. Běžně udávaná perioda 1 x ročně tedy rozhodně není obecně závazná!

Je potřeba řidičské oprávnění (průkaz) k obsluze vozíku?

Ano i ne. Záleží, zda se bude motorový manipulační vozík provozovat na pozemních komunikacích.

Pozemní komunikace jsou definovány v § 2, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, úz. Zákon rozlišuje následující kategorie pozemních komunikací:

 1. dálnice,
 2. silnice,
 3. místní komunikace,
 4. účelová komunikace.

Zejména zajímavou skupinou jsou účelové komunikace, dále definované § 7, zákona:

Účelová komunikace je pozemní komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků.

Účelovou komunikací je i pozemní komunikace v uzavřeném prostoru nebo objektu, která slouží potřebě vlastníka nebo provozovatele uzavřeného prostoru nebo objektu.

Klasickými účelovými komunikacemi jsou komunikace v uzavřených průmyslových areálech.

Účelovou komunikací ale může být dokonce i komunikace uvnitř objektu, např. průjezdní komunikace velkého skladu.

Pokud je motorový manipulační vozík provozován na kterékoliv kategorii pozemní komunikace, musí být zaměstnanec, který tento vozík řídí, držitelem příslušného řidičského oprávnění.

Jaké řidičské oprávnění na motorový vozík?

Pokud největší povolená hmotnost motorového vozíku nepřevyšuje 3500 kg, postačí řidičské oprávnění skupiny B.

Jestliže největší povolená hmotnost motorového vozíku převyšuje 3500 kg, musí být zaměstnanec obsluhující takový vozík držitelem řidičského průkazu skupiny C nebo T nebo rovnocenného řidičského oprávnění.

Na co ještě nezapomínat?

Je-li motorový manipulační vozík provozován na pozemních komunikacích, musí být k tomuto účelu technicky způsobilý (technický průkaz a osvědčení o registraci vozidla skupiny Ss) a pojištěný (povinné ručení) nebo mít udělenou výjimku od místně příslušného dopravního inspektorátu.

Závěr

Stručně shrnuto:

 • (euro)průkazka je vám k ničemu;
 • potřebujete školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP (vede a odpovídá zaměstnavatel);
 • pohybuje-li se vozík po pozemních komunikacích, potřebujete příslušné řidičské oprávnění. Skupina B pro vozíky do 3,5 t, skupina C nebo T pro vozíky těžší než 3,5 t;
 • vozík, který se pohybuje po pozemních komunikacích musí být pro tyto technicky způsobilý a pojištěný.

Ing. Vít Hofman
Ing. Vít Hofman Specialista BOZP a PO
Odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů prevence rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, technik požární ochrany Ing. Vít Hofman | SAW [IČO: 020 65 681]
Podnikající fyzická osoba Autor projektu BOZPforum.cz Motto: Kdybych dělal jen to, co umím, tak bych neuměl nikdy nic!
follow me

Byl pro vás příspěvek užitečný?

Hodnotit mohou pouze registrovaní uživatelé. Score: 4.4 / 5. Počet hodnotících: 39

Doposud nikdo nehodnotil. Buďte první, kdo příspěvek ohodnotí.

Pokud se vám příspěvek líbil...

Sledujte nás také na sociálních sítích.

Omlouváme se, že pro vás nebyl tento příspěvek užitečný a děkujeme za vaši zpětnou vazbu.

Pojďme tento článek vylepšit!

Řekněte nám, co bychom mohli vylepšit?

SAWAPP - Aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídekSAWAPP - Aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek

nAPIŠTE NÁM SVŮJ NÁZOR

Odběry
Upozornit na
guest


6 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Dle počtu hlasů
Vložené zpětné vazby
Zobrazit všechny komentáře
BOZPforum.cz - logo
O nás
BOZPForum.cz je největší komunitní portál zaměřující se na problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v Česku a na Slovensku, jehož hlavním cílem je šířit povědomí o bezpečnosti.
Portál je určen nejen k diskusi odborníků, ale také celé široké veřejnosti, která má zájem na zajištění bezpečnosti a na aktuálních, odborných a relevantních informacích z tohoto oboru, ale také mnohých dalších. Na BOZPForum.cz nenajdete pouze diskusní prostor, ale také informace, články a zajímavosti ze světa bezpečnosti, fotografie, videa a nabídku zajímavých kurzů a seminářů.

Kontaktujte nás: [email protected]
Copyright: Ing. Vít Hofman 2023
Vytvořeno k záchraně životů!
apartmentfile-addgraduation-hatuserscalendar-fullbubblechevron-down
6
0
Sdělte ostatním svůj názor!x
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram