BOZPforum.cz Magazín Logo

Musí se řidič vysokozdvižného vozíku poutat bezpečnostním pásem?

Mohlo by vás také zajímat
9. 6. 2021
Ing. Vít Hofman

Moderní manipulační motorové vysokozdvižné vozíky jsou vybaveny bezpečnostními pásy, podobně, jako je tomu u motorových vozidel. Přesto je používá jen malé procento řidičů (oblsuhy) vozíků. Proč? Možná proto, že si neuvědomují nebo nepřipouštějí riziko. Možná tak trochu z lenosti, jelikož je obsluha vozíku často spojená s neustálým nastupováním a vystupováním. A možná také s ohledem na přílišný tlak vedení. Je ale vůbec povinností řidiče, aby se při obsluze vozíku připoutal?

Právní předpisy na tuto otázku nedávají jednoznačnou odpověď.

Existuje několik právních předpisů a technických norem, specifikujících, které vozíky musejí být bezpečnostními pásy, přesněji řečeno zádržným systémem, vybaveny.

Jde zejména o následující předpisy:

  • čl. 3.2.2, přílohy 1, nařízení vlády č. 176/2008 Sb. (povinnost zádržného systému k udržení osob na místě u strojních zařízení, u nichž existuje riziko, že by obsluha nebo jiné osoby přepravované strojním zařízením mohly být při převrácení strojního zařízení přimáčknuty k zemi částmi strojního zařízení, zejména strojního zařízení vybaveného ochrannou konstrukcí; povinnost neplatí pro taková zařízení, u nichž by zádržný systém zvyšoval riziko);
  • čl. 5.7.8, ČSN EN 1726-1 + A1 (povinnost zádržného zařízení pro zdvižné vozíky s protiváhou, terénní vozíky, vozíky s čelně sedícím řidičem bez zdvižného místa obsluhy a boční vozíky);
  • bod 4., písm. d) bodu 5., přílohy 3, nařízení vlády č. 378/2001 Sb. (povinnost zádržného systému pro všechna pojízdná zařízení, u nichž existuje riziko přimáčknutí obsluhy při převrácení zařízení. Nařízení vlády dále upřesňuje, že zdvižné vozíky musejí být vybaveny zádržným systémem, zajišťujícím připoutání obsluhy k sedadlu, aby nedošlo k jejímu přimáčknutí při převrácení vozíku).

V praxi potom existují tři případy, kdy pro řidiče vozíku platí povinnost připoutat se.

1. Vozík je provozován na pozemních komunikacích

Pokud je vozík provozován na pozemních komunikacích, musí být k tomuto uzpůsoben (vyroben), resp. mít osvědčení o technické způsobilosti. Takový vozík musí mít rovněž zádržný systém – bezpečnostní pásy a pro řidiče vozíku při pohybu po pozemních komunikacích v tomto ohledu platí stejné povinnosti, jako pro řidiče např. osobního motorového vozidla.

Povinnost připoutat se zde plyne z ustanovení písm. a), odst. (1), § 6, zákona č. 361/2000 Sb.

Tento zákon však platí pouze pro pozemní komunikace, kterými jsou:

  • dálnice;
  • silnice;
  • místní komunikace;
  • účelové komunikace

a nelze jej tedy vztahovat a vymáhat např. na vnitřních objektových komunikacích.

2. Povinnost připoutat se nařizuje výrobce vozíku

Výrobce má vždy hlavní slovo. Zaměstnavatel musí zajistit, aby zaměstnanci pokyny výrobce respektovali. Zaměstnanci tedy musejí být řádně seznámeni s návodem k obsluze vozíků a pokud z tohoto návodu vyplývá povinnost poutat se, je závazná jak pro zaměstnance, tak i pro zaměstnavatele (musí ji vyžadovat a kontrolovat její dodržování)!

Plyne tak dle ustanovení písm. a), odst. (1), § 3, nařízení vlády č. 378/2001 Sb., úz a písm. c), odst. (4), § 106, Zákoníku práce, úz.

Nutno podotknout, že tuto povinnost dnes stanoví prakticky všichni výrobci u všech běžných vysokozdvižných manipulačních vozíků!

3. Povinnost připoutat se nařizuje zaměstnavatel

Pokud není vozík provozován na pozemních komunikacích a povinnost připoutat se řidiči nestanoví ani výrobce vozíku, může o povinnosti rozhodnout přímo zaměstnavatel na základě vyhodnocení rizika. Takovou povinnost by měl uvést v interní dokumentaci, např. místním provozním bezpečnostním předpise pro provoz dopravních prostředků a seznámit s ní prokazatelně řidiče. Vedoucí zaměstnanec však může zaměstnanci povinnost připoutat se, stanovit např. formou udělení ústního bezpečnostního pokynu.

Poutat se nebo ne?

Pokud se řidič připoutá, značně tím sníží riziko vzniku úrazu při převrácení vozíku, ale nejen při něm. K vážným úrazům může dojít i při nárazu vozíku do překážky, nárazu jiného dopravního prostředku do vozíku nebo po naklopení se vozíku dopředu a následném dopadu zpět na kola, což může v určitých případech vyvolat vymrštění řidiče nahoru, hlavou proti rámu (viz toto video).

Rizika při všech těchto zmíněných negativních událostech pomáhá zmírnit také bezpečnostní přilba.

Související videa zde na webu

Závěr

ANO! Ve vozíku rozhodně pouze připoutaný a s nasazenou, řádně upevněnou bezpečnostní přilbou. Výjimkou mohou být speciální vozíky, kde by připoutání se zvyšovalo riziko. Na toto by však musí výrobce upozornit v návodu!

Zejména zvýšené opatrnosti dbejte při mimořádných činnostech a manipulaci neobvyklých, zvláště rozměrných či hmotných břemenech.

Ing. Vít Hofman
Ing. Vít Hofman Specialista BOZP a PO
Odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů prevence rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, technik požární ochrany Ing. Vít Hofman | SAW [IČO: 020 65 681]
Podnikající fyzická osoba Autor projektu BOZPforum.cz Motto: Kdybych dělal jen to, co umím, tak bych neuměl nikdy nic!
follow me

Byl pro vás příspěvek užitečný?

Hodnotit mohou pouze registrovaní uživatelé. Score: 4.6 / 5. Počet hodnotících: 9

Doposud nikdo nehodnotil. Buďte první, kdo příspěvek ohodnotí.

Pokud se vám příspěvek líbil...

Sledujte nás také na sociálních sítích.

Omlouváme se, že pro vás nebyl tento příspěvek užitečný a děkujeme za vaši zpětnou vazbu.

Pojďme tento článek vylepšit!

Řekněte nám, co bychom mohli vylepšit?

nAPIŠTE NÁM SVŮJ NÁZOR

Odběry
Upozornit na
guest


3 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Dle počtu hlasů
Vložené zpětné vazby
Zobrazit všechny komentáře
BOZPforum.cz - logo
O nás
BOZPForum.cz je největší komunitní portál zaměřující se na problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v Česku a na Slovensku, jehož hlavním cílem je šířit povědomí o bezpečnosti.
Portál je určen nejen k diskusi odborníků, ale také celé široké veřejnosti, která má zájem na zajištění bezpečnosti a na aktuálních, odborných a relevantních informacích z tohoto oboru, ale také mnohých dalších. Na BOZPForum.cz nenajdete pouze diskusní prostor, ale také informace, články a zajímavosti ze světa bezpečnosti, fotografie, videa a nabídku zajímavých kurzů a seminářů.

Kontaktujte nás: [email protected]
Copyright: Ing. Vít Hofman 2023
Vytvořeno k záchraně životů!
apartmentfile-addgraduation-hatuserscalendar-fullbubblechevron-down
3
0
Sdělte ostatním svůj názor!x
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram