BOZPforum.cz Magazín Logo

Podpořte rozvoj BOZPforum.cz

a rozvoj souvisejících komunit

Náš malý projekt vyrostl. Z vás, původních desítek a stovek lidí, kteří jste nás před pár lety pravidelně sledovali, se staly tisíce a z tisíců desetitisíce sledujících. Za to od nás patří každému jednomu z vás velké díky.

Jsme velmi rádi, že můžeme problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dělat osvětu, přispívat ke zvýšení povědomí o jednotlivých povinnostech a informovat o rizicích, která mohou způsobit závažné pracovní úrazy, požáry nebo jiné nebezpečné nehody a stavy.

Práce nejen na webu, ale i moderování Facebook skupin, si žádají značné množství našeho osobního času a také finančních prostředků, které do projektu investujeme.
Se vzrůstající návštěvností, s rostoucím obsahem webu a stále se zvětšující Facebook komunitou, roste také naše odpovědnost vůči vám, přinášet stále kvalitní a zajímavý obsah. Stejně tak však rostou i časové a finanční nároky celého projektu.

Zároveň je nutné konstatovat, že naše budoucí plány prakticky neznají hranic. Nechceme stagnovat a chceme celý projekt neustále posouvat kupředu a rozvíjet tak, aby se co možná nejkvalitnější informace ze světa bezpečnosti dostaly k co možná největšímu počtu lidí.

Proto se obracíme na vás, komunitu, s žádostí o dobrovolný finanční příspěvek, kterým nás podpoříte.

Příspěvek by měl nejen ulehčit s pokrytím současných provozních nákladů, ale zejména nám alespoň částečně rozvázat ruce a umožnit přípravu ještě kvalitnějšího obsahu a akcí pro vás.

Martin Valdhans a Vít Hofman

Sledování a sdílení obsahu

Co nám může pomoci nejvíce, je, když náš obsah budete sledovat a budete ho dál šířit jeho sdílením.
Sledujte pravidelně náš magazín BOZPforum.cz, ale také související Facebook skupinu: "Bezpečnost práce."
Buďte tak neustále v obraze o tom, co se děje, jaká hrozí rizika a jak se proti nim bránit!

Zakoupit poděkování pro bozpforum.cz

Jak budou případné finanční prostředky využity?

Jak chceme případné finanční prostředky využít?

Případně získané finanční prostředky chceme využít zejména při podpoře následujících pěti oblastí:

  • investice do webu a serverů;
  • spolupráce s externími odbornými autory;
  • produkce vlastních video příspěvků;
  • tvorba reportážních příspěvků;
  • marketingová podpora projektu.

Komentování a zpětná vazba

Pokud se aktivně zapojíte do jednotlivých témat, zejména svými komentáři a zpětnou vazbou k nim, dáte nám jasně najevo, že vás dané téma zajímá.
Vaše názory, dotazy či připomínky, nám mohou pomoci pochopit, co děláme dobře nebo naopak, kde je prostor ke zlepšení se.
Vašich názorů si vážíme!

Přispívání obsahem

Máte ostatním co říct? Chcete se s ostatními podělit o vlastní pohledy a názory na konkrétní témata, sdílet technologické nebo i jiné novinky z oboru nebo se podělit o vlastní zkušenosti? Neváhejte! BOZPforum.cz je vám k dispozici!
Chci se stát autorem

Spolupráce

Chcete spolupracovat?
V podstatě se ničemu nebráníme. Bude-li spolupráce výhodná pro vás i pro nás, jsme otevřeni všem možnostem. Neváhejte nás kontaktovat.
Chci spolupracovat

Partnerství

Chcete se stát našimi dlouhodobými partnery a podporovat nás?
Myslíte, že i my můžeme pomoci vám?
Ozvěte se!
Myslím, že můžeme být partneři
BOZPforum.cz - logo
O nás
BOZPForum.cz je největší komunitní portál zaměřující se na problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v Česku a na Slovensku, jehož hlavním cílem je šířit povědomí o bezpečnosti.
Portál je určen nejen k diskusi odborníků, ale také celé široké veřejnosti, která má zájem na zajištění bezpečnosti a na aktuálních, odborných a relevantních informacích z tohoto oboru, ale také mnohých dalších. Na BOZPForum.cz nenajdete pouze diskusní prostor, ale také informace, články a zajímavosti ze světa bezpečnosti, fotografie, videa a nabídku zajímavých kurzů a seminářů.

Kontaktujte nás: [email protected]
Copyright: Ing. Vít Hofman 2023
Vytvořeno k záchraně životů!
apartmentfile-addgraduation-hatuserscalendar-fullbubble
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram