BOZPforum.cz Magazín Logo

BOZPforum.cz je odborný online magazín, který si klade za cíl vytvářet osvětu v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochraně a souvisejících oblastech a to jak mezi širokou veřejností, tedy zejména zaměstnanci, vedoucími zaměstnanci a zaměstnavateli, tak i mezi veřejností odbornou.
Web se v současné době těší vysoké návštěvnosti až 115 000 čtenářů za měsíc a rozhodně si tak našel své pevné místo na českém internetu.

Aktualizace!

Nově, pokud jste registrovaní a přihlášení ke svému účtu, můžete vytvářet články přímo na webu.
Možnost tvorby článku naleznete v nabídce svého účtu.

Koho hledáme?

Hledáme autory článků z oblastí bezpečnosti, kteří mají čtenářům co nabídnout. Na autory konkrétní požadavky neklademe a nemusí jít přímo o odborně způsobilé osoby.

Máme však zájem zejména o níže uvedené tipy článků.

Odborné články z oboru BOZP, PO

Tento typ článků by se měl dotýkat zejména problematiky spadající do gesce:

 • odborně způsobilé osoby k zajišťování úkolů prevence rizik v oblasti BOZP (OZO BOZP);
 • koordinátora BOZP na staveništi (Koo BOZP);
 • odborně způsobilé osoby v požární ochraně (OZO PO);
 • technika požární ochrany (TPO).

Autory tedy mohou, ale nemusejí, být výše uvedené osoby.

Články se mohou věnovat např. následujícím oblastem:

 • prevence rizik;
 • kategorizace prací;
 • dokumentace BOZP a PO;
 • osobní ochranné pracovní prostředky;
 • pracovní úrazy;
 • školení BOZP a PO;
 • koordinace BOZP;
 • začlenění provozovaných činností;
 • preventivní činnosti BOZP a PO

Články mohou osvětlovat požadavky právních předpisů a technických norem, připomínat důležité povinnosti nebo např. nabízet osobní názory a pohledy autorů, případně pojednávat přímo o činnosti při zajišťování BOZP a PO.

Jiné, související odborné články

Do této kategorie spadají zejména články dotýkající se dílčích oblastní bezpečnosti, jako jsou např.:

 • ergonomie práce;
 • hygiena práce;
 • pracovnělékařské služby;
 • revize, kontroly a provoz strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí;
 • nebezpečné chemické látky a směsi;
 • první pomoc;
 • požární bezpečnost staveb apod.

Představení moderních řešení a technologií

Máte na pracovišti zavedeno unikátní, moderní řešení BOZP nebo PO? Máte na pracovišti zlepšovák, který s bezpečností pomáhá? Jste uživatelé takových řešení nebo jejich autoři? Pochlubte se a představte cestou, kterou jste se vydali světu. Ať už jde o technická opatření, organizační opatření nebo o IT systémy, ostatní o nich jistě rádi uslyší.

Ostatní články

Například informace o připravovaných právních předpisech nebo technických normách nebo jejich změnách, osobní pohledy a názory na BOZP, zážitky z pracovních úrazů, nemocí z povolání, požárů nebo cokoliv jiného, souvisejícího s bezpečností, co může čtenáře zajímat nebo jim pomoci.

Články mohou být také velmi osobní.

Nechceme vám házet klacky pod nohy. Ve stručnosti se dá říct, že pokud se bude článek, alespoň částečně, dotýkat problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany nebo souvisejících oborů a bude mít potenciál zaujmout alespoň část čtenářů, je na našem webu vítán.

Nemusí tedy nutně jít jen o odborné texty plné paragrafů. Naopak. Vítané mohou být vaše postřehy, vlastní úvahy, zážitky a zkušenosti.

Napište o problému a jeho řešení, se kterým jste se nedávno setkali. Věřte, že i mnoho dalších lidí, řeší tentýž problém a za zkušenost budou rádi. Pokud jste se zrovna setkali se státní kontrolou, čtenáře určitě potěší popis jejího průběhu či výsledků z vašeho pohledu. Můžete napsat o tom, jak probíhal váš pracovní pohovor na pozici OZO BOZP, váš pracovní úraz nebo třeba “recenzi” rukavic, které jste zrovna vybrali na práci.

Samozřejmě kvalitní, odborné a dostatečně obsáhlé, resp. vysvětlující články, uvítáme nejvíce a zejména, pokud se budou věnovat moderním řešením BOZP.

Naše další požadavky na články

Ideální článek je ten, který:

 • není reklamní;
 • souvisí s bezpečností a ochranou zdraví při práci, požární ochranou nebo souvisejícími oblastmi;
 • neodporuje právním předpisům ČR;
 • je psán slušně, věcně a má čtenáři co nabídnout;
 • má délku alespoň 300 slov;
 • je strukturován do nadpisů;
 • je doplněn o fotografie, ilustrace nebo video (ke kterým máte autorská práva);
 • je napsán formálně, gramaticky a pravopisně správně;
 • má uvedeny zdroje, pokud je využívá.

Články zveřejněné na webu BOZPforum.cz nesmí být publikovány na jiných webech. Vždy musí jí o originální autorský obsah.

Články mohou představovat konkrétní produkt nebo službu, nesmí však jít prvoplánově o ryze reklamní články!

Proč se stát autorem?

Důvodů může být hned několik!

Například:

 • ochota podílet se na šíření osvěty v nepopulárním oboru BOZP;
 • ochota předat ostatním část svého know-how;
 • potvrzení své odbornosti;
 • sdělení vlastních názorů;
 • zvýšení vlastní prestiže;
 • zviditelnění se;
 • získání plusových bodů před konkurencí.

U článku samozřejmě budete uvedeni jako autoři, včetně případného odkazu na váš webu nebo kontaktních informací. Dle dohody mohou být v článku až 2 odkazy a v případě článků delších, až 3 odkazy na váš web, což může značně podpořit tzv. SEO vašeho webu (backlinks). Jde o tzv. linkbuilding, který hraje nesmírně důležitou roli v optimalizaci webu pro internetové vyhledávače, jako je např. google nebo seznam.

Ve zkratce jde o to, že vyhledávač upřednostní web, na který je odkazováno z jiných webů. A pokud jsou tyto jiné weby oborově příbuzné a velké, navštěvované, jsou to další plusové body! Chcete-li se tedy u google zobrazovat mezi prvními pozicemi, právě kvalitní linkbuilding vám v tom může značně pomoci. My vám nabízíme velmi kvalitní zpětné odkazy!

Článek bude, mimo jiné, sdílen ve Facebook skupině Bezpečnost práce, která má na 48 000 členů a rozhodně tak nezůstane bez povšimnutí.

Sebepropagace

Náš web měsíčně navštíví tisíce čtenářů. Váš článek tak jen během prvního roku může nasbírat i desetitisíce přečtení. Ale to nemusí být konec. Váš článek z webu nezmizí a čtenáře si bude sbírat i v daleké budoucnosti. Článek je tedy ideální formou dlouhodobé sebepropagace.

Samozřejmostí je, že u článku jste uvedeni jako autoři. A to nejen v úvodu, pod náhledovým obrázkem, ale i v závěru článku, viz obrázky níže.

Kliknutím na vaše jméno je čtenář přesměrován na váš profil, kde si může zjistit další podrobnosti o vás. Abyste měli šanci co nejlépe vyniknout a zaujmout, doporučujeme, abyste si profil řádně a kompletně vyplnili. Na uživatelském profilu je potom možné zobrazit si všechny vámi vytvořené a publikované články, viz galerie níže.

Jak začít, jak postupovat?

Pokud pro nás chcete napsat článek, ideální je na [email protected] zaslat téma článku, případně osnovu článku, kontakty na vás a vyčkat, až se vám ozveme. Můžeme vše předem prodiskutovat a vzájemně se dohodnout na osnově článku.

Jakmile budete mít článek připravený, opět finální verzi zašlete na [email protected] ke schválení.
Článek můžete psát v libovolném textovém editoru, pro nás je ideální Micorosoft Word (soubor typu *.docx) nebo online Google Docs, které nám nasdílíte.

Ke článku vám buď dáme připomínky či návrhy ke zlepšení nebo jej rovnou publikujeme.

Psaní přímo přes web

Je to snadné. Nejdříve musíte na webu registrovat svůj uživatelský účet. Po přihlášení se k účtu, v menu svého účtu, naleznete možnost: “Vytvořit článek”.

Kliknutím budete přesměrování na stránku s jednoduchým formulářem, kde již můžete upustit uzdu své fantazii a naplno se věnovat tvorbě obsahu.

Je to snadné. Defakto jen uvedete titulek článku, tedy hlavní nadpis článku, vytvoříte obsah článku, který můžete doplnit o fotografie a v neposlední řadě nahrajete náhledový obrázek článku.

Aby pro vás z počátku bylo psaní jednoduší, připravili jsme pro vás stručnou nápovědu, kterou naleznete rovněž na stránce s formulářem.

Hotový článek nám pomocí tlačítka odešlete ke schválení.

My článek projdeme, případně provedeme drobné korekce tak, aby článek na webu vypadal co nejlépe a hotový článek publikujeme v příslušné kategorii.

Půjdete do toho s námi?

Pojďme společně změnit pohled na svět BOZP!

Ing. Vít Hofman
Ing. Vít Hofman Specialista BOZP a PO
Odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů prevence rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, technik požární ochrany Ing. Vít Hofman | SAW [IČO: 020 65 681]
Podnikající fyzická osoba Autor projektu BOZPforum.cz Motto: Kdybych dělal jen to, co umím, tak bych neuměl nikdy nic!
follow me

Byl pro vás příspěvek užitečný?

Hodnotit mohou pouze registrovaní uživatelé. Score: 5 / 5. Počet hodnotících: 5

Doposud nikdo nehodnotil. Buďte první, kdo příspěvek ohodnotí.

Pokud se vám příspěvek líbil...

Sledujte nás také na sociálních sítích.

Omlouváme se, že pro vás nebyl tento příspěvek užitečný a děkujeme za vaši zpětnou vazbu.

Pojďme tento článek vylepšit!

Řekněte nám, co bychom mohli vylepšit?

nAPIŠTE NÁM SVŮJ NÁZOR

Odběry
Upozornit na
guest


0 Komentáře
Vložené zpětné vazby
Zobrazit všechny komentáře
BOZPforum.cz - logo
O nás
BOZPForum.cz je největší komunitní portál zaměřující se na problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v Česku a na Slovensku, jehož hlavním cílem je šířit povědomí o bezpečnosti.
Portál je určen nejen k diskusi odborníků, ale také celé široké veřejnosti, která má zájem na zajištění bezpečnosti a na aktuálních, odborných a relevantních informacích z tohoto oboru, ale také mnohých dalších. Na BOZPForum.cz nenajdete pouze diskusní prostor, ale také informace, články a zajímavosti ze světa bezpečnosti, fotografie, videa a nabídku zajímavých kurzů a seminářů.

Kontaktujte nás: [email protected]
Copyright: Ing. Vít Hofman 2023
Vytvořeno k záchraně životů!
apartmentfile-addgraduation-hatuserscalendar-fullbubblechevron-down
0
Sdělte ostatním svůj názor!x
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram