BOZPforum.cz Magazín Logo

Často zapomínaná nebo záměrně ignorovaná pravidla silničního provozu

Mohlo by vás také zajímat
13. 8. 2020
Ing. Vít Hofman
SAWAPP - Aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídekSAWAPP - Aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek
Bezpečnostní pokyny ve formě plakátů
Vyberte a stáhněte si vhodné pokyny a pozvedněte tak kulturu BOZP vašich pracovišť.
Vybrat plakáty BOZP
Bezpečnostní postery

Tento článek uvádí a blíže popisuje 30 často zapomínaných nebo i záměrně ignorovaných pravidel silničního provozu. Nerespektování těchto pravidel často dělá ze silnic zbytečně nebezpečné místo, snižuje plynulost provozu a nezřídka kdy způsobuje také dopravní nehody.

Patříte-li mezi dobré a odpovědné řidiče, jistě pro vás níže uvedená pravidla nebudou ničím novým. Pokud jste pravidla z autoškoly již zapomněli seznamte se. A pokud pravidla záměrně ignorujete, sáhněte si do svědomí, pochopte jejich význam a neztrpčujte již více odpovědným řidičům život. Tady jsou:

1. Tělesný a duševní stav

Provozu na pozemních komunikacích se nesmí účastnit osoba, která by vzhledem ke sníženým tělesným nebo duševním schopnostem mohla ohrozit bezpečnost tohoto provozu.

[odst. (1), § 3, zákona č. 361/2000 Sb., úz]

Na rovinu. Odpustíte si řízení, pokud máte horečku, chřipku, bolehlav, jste nadměrně unaveni, zasáhla vás silná emoční rána, jako je např. rozvod, úmrtí v rodině apod.? Pokud ne, jistě v tom nejste sami. Možná je ten pravý čas na změnu a naučit se říct: “NE!”

2. Ohleduplnost a ukázněnost

Při účasti na provozu na pozemních komunikacích je každý povinen chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, aby nepoškozoval životní prostředí ani neohrožoval život zvířat, své chování je povinen přizpůsobit zejména stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, povětrnostním podmínkám, situaci v provozu na pozemních komunikacích, svým schopnostem a svému zdravotnímu stavu.

[písm. a), § 4, zákona č. 361/2000 Sb., úz].

Zde asi netřeba příliš dodávat. Ohleduplnost je základ. Každý děláme chyby. Nesnažte se ostatním dělat naschvály, nesnažte se ostatním vracet jejich chování. To, že spěcháte, je váš problém! Nedělejte z toho problém ostatních!

3. Plně se věnovat řízení vozidla!

Řidič je povinen věnovat se plně řízení vozidla a sledovat situaci v provozu na pozemních komunikacích.

[písm. b), odst. (1), § 5, zákona č. 361/2000 Sb., úz]

Naprosto základní pravidlo, přesto tak často v praxi porušované. Pokud řídíte, tak řiďte. Netelefonujte, nejezte, nepijte, nekuřte a ani nehrajte s ostatními spolucestujícími slovní fotbal. Soustřeďte se plně na řízení. Ostatní činnosti řešte, až zastavíte.

4. Silnice není odpadkový koš!

Řidič vozidla nesmí vyhazovat předměty z vozidla.

[písm. e), odst. (2), § 5, zákona č. 361/2000 Sb., úz]

Nevyhazujte nic z okýnka vozidla. Nejen, že je to naprosto bezohledné chování vůči životnímu prostředí, ale můžete tím ohrozit ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích! Žádné papírky, sáčky, ohryzky, slupky od banánů a ani vajgly ven z okýnka nepatří!

5. Chodci a přechody

Přechod pro chodce

Řidič nesmí ohrozit nebo omezit chodce, který přechází pozemní komunikaci po přechodu pro chodce nebo který zjevně hodlá přecházet pozemní komunikaci po přechodu pro chodce, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před přechodem pro chodce.

[písm. f), odst. (2), § 5, zákona č. 361/2000 Sb., úz]

Chodec nemá na přechodu pro chodce přednost. Ale vy, jako řidiči, jste povinni jej pustit, pokud chce po přechodu přejít. Plně se věnujte řízení, soustřeďte se, sledujte přechody, sledujte chodce a situaci a umožňujte jim přejít! Vždy s ohledem na bezpečnost!

Spousta řidičů motorových vozidel toto jednoduché pravidlo stále nechápe. Neřaďte se mezi ně!

6. Čistota vozidla

Řidič vozidla nesmí řídit vozidlo, na němž jsou nečistoty, námraza nebo sníh, které zabraňují výhledu z místa řidiče vpřed, vzad a do stran.

[písm. i), odst. (2), § 5, zákona č. 361/2000 Sb., úz]

Zejména v zimě jste si jistě všimli, kolik řidičů si není kvůli své lenosti a pohodlnosti schopno řádně očistit vozidlo před jízdou. Přitom jde o velmi sobecké chování, protože takový řidiči ohrožují, kromě sebe, především ostatní účastníky provozu. Blíží se zima? Počítejte s ní. Vybavte se potřebnými prostředky pro údržbu a očištění vašeho vozu a nebuďte zaskočeni. Přivstaňte si pár minut, abyste měli na očistu dostatek času!

7. Omezujte zplodiny hoření vašeho motoru

Řidič nesmí obtěžovat ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích ani jiné osoby zejména nadměrným hlukem, znečišťováním ovzduší, rozstřikováním kaluží, bláta nebo zbytečným ponecháním motoru stojícího vozidla v chodu.

[písm. b), odst. (1), § 7, zákona č. 361/2000 Sb., úz]

Neobtěžujte ostatní účastníky více, než je zdrávo. To, že musíte čekat v rozpáleném zaparkovaném vozidle v centru města na další členy posádky a bez klimatizace to nezvládáte, ještě není dostatečným důvodem k tomu, abyste ponechali motor v chodu!

8. Bezpečnostní pásy pro všechny!

Přepravovaná osoba je povinna být za jízdy připoutána na sedadle bezpečnostním pásem, pokud jím je sedadlo povinně vybaveno.

[písm. a), odst. (1), § 9, zákona č. 361/2000 Sb., úz]

Řidič se připoutá. Spolujezdec vedle řidiče se připoutá. Zadní člen posádky se nepřipoutá. Dojde k nehodě. Nejen, že zadní člen vyletí předním oknem ven z vozu a smrtelně se zraní. Ale než tak učiní, ještě stihne zdemolovat celý interier, včetně odpovědně připoutaných pasažérů. Pokud nejste schopni myslet na své vlastní zdraví, nebuďte alespoň sobečtí a myslete na životy a zdraví ostatních osob ve vozidle. Připoutejte se vždy – bez ohledu na délku trasy a místo, kde sedíte!

9. Vpravo, vlevo nebo uprostřed?

Na pozemní komunikaci se jezdí vpravo, a pokud tomu nebrání zvláštní okolnosti, při pravém okraji vozovky, pokud není stanoveno jinak.

[odst. (1), § 11, zákona č. 361/2000 Sb., úz]

Pohled na reálný provoz na pozemních komunikacích napovídá, že toto pravidlo se ve většině autoškol nezmiňuje. Většina řidičů jezdí uprostřed vozovky a velká část dokonce vlevo, u středové čáry. Nezanedbatelná část řidičů se dokonce není ani schopna udržet ve svém pruhu a zpětným bočním zrcátkem nebo i větší částí vozu zasahuje do protisměru. Přitom správně se jezdí vpravo, u krajnice!

10. Pravidlo “ZIP”

Při souběžné jízdě umožní řidiči vozidel jedoucích v průběžném pruhu řidičům vozidel do tohoto pruhu přejíždějících z pruhu, který přestal být průběžným, vjet tak, aby se vozidla jedoucí v průběžném pruhu a vozidla do něho přejíždějící mohla řadit střídavě po jednom do jízdního proudu průběžného pruhu.

[odst. (5), § 12, zákona č. 361/2000 Sb., úz]

Často hodně emotivní. Přesto zcela logické. Tzv. pravidlo “ZIP” nebo-li pravidlo střídavého řazení. Důvod je jednoduchý. Nechceme jednu kilometrovou kolonu, ale dvě půl kilometrové kolony. Chovejte se ohleduplně. Pouštějte na střídačku / řaďte se na střídačku.

11. Připojovací pruh není pro srandu králíkům

Je-li pro zařazování do průběžného jízdního pruhu zřízen připojovací pruh, je řidič povinen před zařazením do průběžného pruhu užít připojovacího pruhu. Při zařazování z připojovacího pruhu do průběžného pruhu řidič nesmí ohrozit řidiče jedoucí v průběžném pruhu.

[odst. (7), § 12, zákona č. 361/2000 Sb., úz]

Ze zákona připojovací pruh musíte užít. To znamená, že v připojovacím pruhu zrychlíte na rychlost rovnající se rychlosti vozidel jedoucích v průběžném pruhu a plynule se mezi ně zařadíte! Neřadíte se hned s nedostatečnou rychlostí!

12. Neomezujte ostatní kvůli překážce!

Řidič, který při objíždění vozidla, jež zastavilo nebo stojí, nebo při objíždění překážky provozu na pozemních komunikacích anebo chodce vybočuje ze směru své jízdy, nesmí ohrozit ani omezit protijedoucí řidiče a ohrozit ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Přitom musí dávat znamení o změně směru jízdy.

[§ 16, zákona č. 361/2000 Sb., úz]

Před vámi je překážka provozu. Ať už jde o stojící vozidlo, stavební práce nebo cokoliv jiného. Nedává vám to oprávnění k tomu, abyste omezili či ohrozili řidiče protijedoucích vozidel! Nenuťte protijedoucí vybočovat na krajnici!

13. Blinkr a cyklista

Řidič musí dát znamení o změně směru jízdy při předjíždění cyklisty.

[odst. (2), § 17, zákona č. 361/2000 Sb., úz]

Když předjíždíte cyklistu, vždy dejte znamení o změně směru jízdy – tzv. “blinkr!”. Blinkr dávejte i v případě, kdy cyklista jede po krajnici a vy vůbec nemusíte vybočovat – “točit volantem!”. Cyklisté mohou, ale nemusejí jet po krajnici.

14. Bezpečné a ohleduplné předjíždění

Řidič, který se po předjetí zařazuje před vozidlo, které předjel, musí dávat znamení o změně směru jízdy a nesmí ohrozit ani omezit řidiče vozidla, které předjel.

[odst. (3), § 17, zákona č. 361/2000 Sb., úz]

Známe to asi všichni. Agresivní, bezohledné a nebezpečné předjíždění některých řidičů. Chovejte se ohleduplně. Neriskujte zbytečně život svůj, ale i životy ostatních účastníků provozu, protože chcete ušetřit pár sekund!

15. Neprovokujte!

Řidič předjížděného vozidla nesmí zvyšovat rychlost jízdy ani jinak bránit předjíždění.

[odst. (4), § 17, zákona č. 361/2000 Sb., úz]

Pokud se vás řidič vozidla jedoucího za vámi rozhodne předjet, nijak mu to nekomplikujte. Jakmile předjíždí, vždy mu předjetí umožněte. Jakékoliv bránění v předjetí vytváří velmi nebezpečnou situaci pro všechny účastníky!

16. Rychlostní limity jsou maximální!

Rychlost jízdy musí řidič přizpůsobit zejména svým schopnostem, vlastnostem vozidla a nákladu, předpokládanému stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, její kategorii a třídě, povětrnostním podmínkám a jiným okolnostem, které je možno předvídat; smí jet jen takovou rychlostí, aby byl schopen zastavit vozidlo na vzdálenost, na kterou má rozhled.

[odst. (1), § 18, zákona č. 361/2000 Sb., úz]

Rychlostní limity jsou maximální a to znamená, že můžete jet i pomaleji! Zdá se, že na to spousta řidičů zapomíná. Přitom maximální rychlost jízdy záleží nejen na limitech, ale zejména na vozidle, komunikaci a řidiči samotném! Opravdu zde platí: “Co neubrzdíš, neukecáš!”

17. Rychle ne, ale pomalu také ne!

Řidič nesmí omezovat plynulost provozu na pozemních komunikacích, zejména bezdůvodně pomalou jízdou a pomalým předjížděním.

[písm. b), odst. (2), § 18, zákona č. 361/2000 Sb., úz]

Nemusíte jet nutně 50 / 90 / 130. Můžete jet klidně pomaleji. Dokonce i výrazně pomaleji, než jsou rychlostní limity. K pomalejší jízdě bysta ale vždy měli mít adekvátní důvod. Např. technický stav vozidla, vaše schopnosti, povětrnostní situace a podobně. Zbytečně pomalá jízda může vyvolávat zbytečně agresivní chování ostatních řidičů!

18. Maximální povolená rychlost!

Řidič motorového vozidla o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg a autobusu smí jet mimo obec rychlostí nejvýše 90 km.h-1; na silnici pro motorová vozidla rychlostí nejvýše 110 km.h-1 a na dálnici rychlostí nejvýše 130 km.h-1. Řidič jiného motorového vozidla smí jet rychlostí nejvýše 80 km.h-1. V obci smí jet řidič rychlostí nejvýše 50 km.h-1, a jde-li o dálnici nebo silnici pro motorová vozidla, nejvýše 80 km.h-1

[odst. (3), (4), § 18, zákona č. 361/2000 Sb., úz]

Rychlostní limity zná každý řidič. Ale drtivá většina řidičů je přesto nerespektuje. Nerespektování rychlostní limitů jen vytváří potencionálně nebezpečné situace, stresové situace a zásadně omezuje plynulost provozu na pozemních komunikacích! Navíc je prokázáno, že překračování maximální povolené rychlosti prakticky nepřináší úsporu času – nezkracuje dojezdový čas! Respektujte limity. Mají smysl!

19. Dostatečný rozestup mezi vozidly

Řidič vozidla jedoucí za jiným vozidlem musí ponechat za ním dostatečnou bezpečnostní vzdálenost, aby se mohl vyhnout srážce v případě náhlého snížení rychlosti nebo náhlého zastavení vozidla, které jede před ním.

[odst. (1), § 19, zákona č. 361/2000 Sb., úz]

Říká se, že mezi vozidly by měl být rozestup nejméně 2 sekundy, na dálnici 3. Přesto je zcela běžné, že vozidlo za vámi má rozestup sotva dva metry. Zejména, pokud respektujete rychlostní limity, mají agresivní a bezohlední řidiči tendenci se na vás “lepit” a dát vám najevo, že máte zrychlit! Udržujte takovou vzdálenost od vozidla před vámi, abyste byli schopni bezpečně zastavit, i kdyby jeho řidič prudce dupl na brzdu! A pokud řidič vozidla za vámi není schopný bezpečnou vzdálenost udržet, vhodným opatřením může být zpomalit na odpovídající rychlost a tím snížit rizika.

20. Kamiony musejí umožnit předjetí

Řidič motorového vozidla o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3 500 kg, jízdní soupravy, jejíž celková délka přesahuje 10 m, a zvláštního vozidla musí mimo obec zachovávat za vozidlem jedoucím před ním takovou vzdálenost, aby se předjíždějící vozidlo mohlo před něj bezpečně zařadit; to neplatí, připravuje-li se k předjíždění, při předjíždění a při souběžné jízdě.

[odst. (2), § 19, zákona č. 361/2000 Sb., úz]

Řidiči kamionů musejí mezi sebou a vozidlem před nimi udržovat takovou vzdálenost, aby se vozidlo, které je předjede, mohlo bezpečně zařadit. Přesto se tak v praxi velmi často neděje.

21. Vpravo a vlevo, jak jednoduché

Před odbočováním vpravo se musí řidič zařadit co nejblíže k pravému okraji vozovky. Před odbočováním vlevo se musí zařadit co nejdále vlevo v části vozovky určené pro jeho směr jízdy.

[odst. (3), § 21, zákona č. 361/2000 Sb., úz]

Odbočujete-li vpravo, najedete si co nejvíce doprava. Odbočujete-li vlevo, najedete si co nejvíce doleva. V případě jednosměrné ulice, bez ohledu na to, jak je široká, se při odbočování vlevo řadíte až k levému chodníku! Nezůstáváte vpravo a ani ve středu.

Velmi jednoduché pravidlo, které značně přispívá ke zvýšení plynulosti silničního provozu. Bohužel to v praxi vypadá, že jej zná tak 1 ze 100 řidičů.

22. Přednost zprava není jen mýtus, je opravdu skutečná!

Nevyplývá-li přednost v jízdě z dopravního značení (“Dej přednost v jízdě!” nebo “Stůj, dej přednost v jízdě!”), musí dát řidič přednost v jízdě vozidlům nebo jezdcům na zvířatech přijíždějícím zprava nebo organizované skupině chodců nebo průvodcům hnaných zvířat se zvířaty přicházejícím zprava.

[odst. (2), § 22, zákona č. 361/2000 Sb., úz]

Přednost zprava. Opět velmi jednoduché pravidlo. Proč je v praxi tak často ignorované, těžko říct.

23. Vjíždění do ucpané křižovatky je špatné!

Řidič nesmí vjet do křižovatky, nedovoluje-li mu situace pokračovat v jízdě v křižovatce a za křižovatkou, takže by byl nucen zastavit vozidlo v křižovatce. To neplatí, pokud řidič zastavuje vozidlo v křižovatce za odbočení vlevo.

[odst. (3), § 22, zákona č. 361/2000 Sb., úz]

To, že je na semaforu zelená ještě neznamená, že můžete vjet do křižovatky. Vždy si ověřte, že můžete křižovatku projet a pokračovat za ní. Pokud ne, zůstaňte stát a počkejte, až se provoz uvolní! Nejezděte jako amatéři!

24. Couvání na slepo je cestou do pekla!

Vyžadují-li to okolnosti, zejména nedostatečný rozhled, musí řidič zajistit bezpečné otáčení nebo couvání pomocí způsobilé a náležitě poučené osoby.

[odst. (3), § 24, zákona č. 361/2000 Sb., úz]

Potřebujete couvat a nevidíte? Zastavte. Vystupte. Sežeňte někoho trochu schopného, dohodněte si signály, zejména “STOP” signál – standardně ruka nahoru a nechte si ukazovat. Není to tak složité.

25. Vlevo parkují jen amatéři

Řidič smí zastavit a stát jen vpravo ve směru jízdy co nejblíže k okraji pozemní komunikace.

[písm. a), odst. (1), § 25, zákona č. 361/2000 Sb., úz]

Chcete-li zastavit u kraje vozovky, rovnou zapomeňte na levou stranu. Zastavit smíte jen vpravo! Je-li místo jen vlevo, tak se na vhodném místě otočte a pak se jakoby zázrakem z levé strany stane pravá a vše je zase v pořádku.

26. Myslete na dostatečný průjezd!

Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy.

[odst. (3), § 25, zákona č. 361/2000 Sb., úz]

Zastavíte-li u kraje vozovky, u vašeho oblíbeného krámku a chcete-li si skočit nakoupit, můžete, pokud je mezi vaším vozidlem a protějším chodníkem 6 m průjezd! A to v drtivé většině obcí není! Myslete na to!

27. Nebezpečné zastavení a stání

Řidič nesmí, mimo jiné, zastavit a stát

  • na přechodu pro chodce nebo na přejezdu pro cyklisty a ve vzdálenosti kratší než 5 m před nimi [písm. c), odst. (1), § 27, zákona č. 361/2000 Sb., úz];
  • na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky a 5 m za ní [písm. d), odst. (1), § 27, zákona č. 361/2000 Sb., úz];
  • v připojovacím nebo odbočovacím pruhu [písm. e), odst. (1), § 27, zákona č. 361/2000 Sb., úz];
  • ve vyhrazeném jízdním pruhu a jízdním pruhu pro cyklisty [písm. i), odst. (1), § 27, zákona č. 361/2000 Sb., úz];
  • na silniční vegetaci [písm. r), odst. (1), § 27, zákona č. 361/2000 Sb., úz].

Výše jsou uvedeny velmi často porušované zákazy zastavení a stání. Připomeňte si je. Neporušujte je.

28. A zase ty blinkry

Znamení o změně směru jízdy musí řidič dávat vždy při změně směru jízdy, vybočování z něho, nebo jestliže to vyžaduje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

[odst. (1), § 30, zákona č. 361/2000 Sb., úz]

Celé se to dá zjednodušit. Pokud nejde o klasickou zatáčku (ne křižovatku, ale zatáčku), při točení volantem dávejte vždy blinkr. Buďte přehlední pro ostatní účastníky provozu. Blinkrem navíc můžete ostatní včas upozornit na překážku!

29. Dát blinkr pozdě, znamená dát ho zbytečně!

Znamení o změně směru jízdy musí řidič dávat včas před započetím jízdního úkonu s ohledem na okolnosti provozu na pozemních komunikacích, zejména na řidiče jedoucí za ním a na povahu jízdního úkonu.

[odst. (2), § 30, zákona č. 361/2000 Sb., úz]

Blinkry dávejte vždy včas. To neznamená, zbytečně brzy, ale ani pozdě. Prostě včas!

30. Kuřáci na benzinky nepatří!

Čerpání PHM

V prostoru čerpací stanice pohonných hmot je řidiči i přepravované osobě zakázáno kouřit, zacházet s otevřeným ohněm a seřizovat nebo opravovat motor vozidla.

[odst. (1), § 44, zákona č. 361/2000 Sb., úz].

Benzín, nafta, CNG, LPG jsou hořlavé a výbušné látky. Asi proto platí na čerpacích stanicích zákaz kouření. Zákaz platí v prostoru čerpací stanice. Provozovatelé čerpacích stanic nemusejí být řidiči, nemusejí znát dopravní předpisy a proto nemusejí vědět o tomto zákazu. I to může být důvodem, proč zbytečně do prostorů čerpacích stanic umísťují popelníky. Vy ale jako dobří řidiči víte, že v prostoru čerpací stanice se nekouří a to bez ohledu na to, zda si tam provozovatel kuřácký koutek zřídí či nikoliv.

Závěr

Řidiči zapomínají, dělají chyby nebo prostě ignorují i mnohá další ustanovení právních předpisů. Výše uvedený výčet proto nelze chápat jako úplný. Napadají-li vás další povinnosti, které řidiči často porušují a ostatním účastníkům tak působí potíže, podělte se o ně v komentářích pod článkem!

Ing. Vít Hofman
Ing. Vít Hofman Specialista BOZP a PO
Odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů prevence rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, technik požární ochrany Ing. Vít Hofman | SAW [IČO: 020 65 681]
Podnikající fyzická osoba Autor projektu BOZPforum.cz Motto: Kdybych dělal jen to, co umím, tak bych neuměl nikdy nic!
follow me

Byl pro vás příspěvek užitečný?

Hodnotit mohou pouze registrovaní uživatelé. Score: 5 / 5. Počet hodnotících: 3

Doposud nikdo nehodnotil. Buďte první, kdo příspěvek ohodnotí.

Pokud se vám příspěvek líbil...

Sledujte nás také na sociálních sítích.

Omlouváme se, že pro vás nebyl tento příspěvek užitečný a děkujeme za vaši zpětnou vazbu.

Pojďme tento článek vylepšit!

Řekněte nám, co bychom mohli vylepšit?

SAWAPP - Aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídekSAWAPP - Aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek

nAPIŠTE NÁM SVŮJ NÁZOR

Odběry
Upozornit na
guest


5 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Dle počtu hlasů
Vložené zpětné vazby
Zobrazit všechny komentáře
BOZPforum.cz - logo
O nás
BOZPForum.cz je největší komunitní portál zaměřující se na problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v Česku a na Slovensku, jehož hlavním cílem je šířit povědomí o bezpečnosti.
Portál je určen nejen k diskusi odborníků, ale také celé široké veřejnosti, která má zájem na zajištění bezpečnosti a na aktuálních, odborných a relevantních informacích z tohoto oboru, ale také mnohých dalších. Na BOZPForum.cz nenajdete pouze diskusní prostor, ale také informace, články a zajímavosti ze světa bezpečnosti, fotografie, videa a nabídku zajímavých kurzů a seminářů.

Kontaktujte nás: [email protected]
Copyright: Ing. Vít Hofman 2023
Vytvořeno k záchraně životů!
apartmentfile-addgraduation-hatuserscalendar-fullbubblechevron-down
5
0
Sdělte ostatním svůj názor!x
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram