BOZPforum.cz Magazín Logo
SAWAPP - Aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídekSAWAPP - Aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek
Bezpečnostní pokyny ve formě plakátů
Vyberte a stáhněte si vhodné pokyny a pozvedněte tak kulturu BOZP vašich pracovišť.
Vybrat plakáty BOZP
Bezpečnostní postery

Zhruba třicet procent Čechů pracuje pravidelně v noci. Noční práce je přitom něco, co je pro lidský organizmus nepřirozené. Lidé jsou denní tvorové, od přírody naprogramování tak, aby v noci spali. To je asi hlavní důvod, proč noční práce může poškozovat zdraví zaměstnance. Tento článek vás seznámí nejen s požadavky BOZP na noční práce, ale také s možnými zdravotními riziky pro zaměstnance a způsoby ochrany před nimi.

Co to je noční práce?

Co to je noční práce, definuje Zákoník práce.

Zákoník práce vymezuje noční dobu, jako dobu mezi 22:00 a 6:00.

Noční prací je potom práce konaná v noční době. Ale pozor. Zákoník práce dále upřesňuje, že zaměstnancem pracujícím v noci je zaměstnanec, který odpracuje během noční doby nejméně 3 hodiny ze své pracovní doby v rámci 24 hodin po sobě jdoucích v průměru alespoň jednou týdně v období nejdéle 26 týdnů po sobě jdoucích.

Jinak řečeno, ne každý zaměstnanec, který občas odpracuje nějakou hodinku v noční době, je zaměstnancem pracujícím v noci.

Proč může být práce v noci nebezpečná pro zdraví?

Jde o poměrně komplikovanou problematiku, vyžadující odborné znalosti zejména biologie a psychologie člověka. Ve zkratce jde ale především o problémy hormonálního charakteru. Lidské tělo je nastaveno tak, aby ve spánku regenerovalo. Spánek se dělí do několika fází a je důležité, aby byl kvalitní. Už toto je problém. Protože lidé, kteří pracující v noci, často kvalitního spánku nedosahují. Ono zkrátka trvá, než tělo zvyknete na spánek přes den, pokud vůbec. Problém je ale také v tom, že přes den se vyskytuje větší množství rušivých faktorů, jako je zejména hluk.

Při kvalitním spánku, dochází k uvolňování hormonu spánku – melatoninu, jehož největší produkce je mezi druhou a čtvrtou hodinnou ranní. Pokud ale půjdete spát až ráno, produkce tohoto hormonu bude velmi nízká a tím nebude kvalitní spánek umožněn.

Nekvalitní spánek znamená špatnou regeneraci a to jak těla, tak i duše.

Negativní projevy nekvalitního spánku na lidské zdraví

Dlouhodobě nekvalitní spánek, může způsobit zejména následující zdravotní komplikace:

 • vznik rakovinných nádorů;
 • kardiovaskulární onemocnění;
 • riziko vzniku žaludečních vředů;
 • oslabení imunitního systému;
 • sklon ke vzniku obezity;
 • pokles sexuální náruživosti.

Neznamená to, že zaměstnanec pracující v noci, bude trpět některým nebo všemi z výše uvedených problémů. Je u něj však větší pravděpodobnost jejich vzniku, než u osob, které v noci nepracují. Důležité je si také uvědomit, že riziko vzniku problémů je zvýšené přibližně až po dobu pěti let od ukončení práce v noci.

I proto právní předpisy kladou zvýšené požadavky BOZP na noční práce.

Rizikovost nočních prací z pohledu právních předpisů

Práce zaměstnance, který noční práce vykonává v rámci třísměnného nebo nepřetržitého provozu, se z hlediska psychické zátěže řadí do druhé kategorie. Naproti tomu práce zaměstnance, který vykonává výhradně noční směny, je prací rizikovou, zařazenou do kategorie třetí.

Za práce kategorie:

 • druhé se považují práce, při nichž podle současné úrovně poznání lze očekávat jejich nepříznivý vliv na zdraví jen výjimečně, zejména u vnímavých jedinců;
 • třetí se považují práce, při nichž se vyskytují opakovaně nemoci z povolání nebo statisticky významně častěji nemoci, jež lze pokládat podle současné úrovně poznání za nemoci související s prací.

Pracovnělékařské prohlídky pro noční práce

Z hlediska právních předpisů upravujících oblast pracovnělékařské péče, je noční práce také rizikovým faktorem. Vstupní pracovnělékařská prohlídka musí být provedena u uchazeče o zaměstnání, před vznikem pracovního poměru nebo též před změnou druhu práce nebo před převedením zaměstnance na jinou práci. Periodické pracovnělékařské prohlídky se potom provádějí v periodě 1 x 2 roky a to bez ohledu na věk zaměstnance. Do nedávna byla dokonce perioda 1 x ročně.

Co se při pracovnělékařské prohlídce pro noční práci prověřuje?

Při pracovnělékařské prohlídce pro noční práci se provede zejména základní vyšetření a dále se zjišťuje, zda uchazeč o zaměstnání či zaměstnanec netrpí některou nemocí, vylučující způsobilost k práci.

Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k noční práci, jsou zejména:

 1. záchvatovité a kolapsové stavy;
 2. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování;
 3. prognosticky závažné nemoci kardiovaskulárního a dýchacího systému;
 4. prokázaná současná alkoholová nebo drogová závislost.

Dále existují nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k noční práci až na základě závěru odborného vyšetření, kterými jsou:

 1. závažné duševní poruchy a poruchy chování;
 2. závažné poruchy zraku;
 3. závažné chronické nemoci kardiovaskulárního systému;
 4. závažné endokrinní nemoci;
 5. drogová nebo alkoholová závislost v anamnéze;
 6. závažné poruchy spánkového rytmu;
 7. závažné nemoci gastrointestinálního systému.

Další požadavky právních předpisů pro noční práce

Požadavky plynou zejména ze Zákoníku práce.

Délka směny

Délka směny zaměstnance pracujícího v noci nesmí překročit 8 hodin v rámci 24 hodin po sobě jdoucích.
Není-li to z provozních důvodů možné, je zaměstnavatel povinen rozvrhnout stanovenou týdenní pracovní dobu tak, aby průměrná délka směny nepřekročila 8 hodin v období nejdéle 26 týdnů po sobě jdoucích, přičemž při výpočtu průměrné délky směny zaměstnance pracujícího v noci se vychází z pětidenního pracovního týdne.

Občerstvení při práci v noci

Zaměstnavatel je povinen zajišťovat pro zaměstnance pracující v noci přiměřené sociální zajištění, zejména možnost občerstvení.

V době psaní tohoto článku nebyl výklad slova “občerstvení”, plynoucí např. ze soudního judikátu, dohledán.

Jeden extrém je tvrdit, že možnost občerstvení znamená pouze poskytnutí prostoru a času, kde si může zaměstnanec např. sníst z domu připravený pokrm.

Druhým extrémem potom je, požadovat na noční práci klasické teplé jídlo.

Nelze jinak, než doporučit, aby zaměstnanec i zaměstnavatel v této věci nalezli vzájemně vyhovující řešení.

První pomoc

Pracoviště, na kterém se pracuje v noci, je zaměstnavatel povinen vybavit prostředky pro poskytnutí první pomoci, včetně zajištění prostředků umožňujících přivolat rychlou lékařskou pomoc.

Prostředky pro poskytnutí první pomoci, to jsou zejména lékárničky vybavené vhodným zdravotnickým materiálem. Materiál by měl vždy odpovídat rizikům na pracovištích. Pokud hrozí riziko, že se na stroji zaměstnanec škaredě pořeže, prioritní jsou kvalitní obvazy, případně též zaškrcovadlo. Hrozí-li např. chemické poranění, je nutné mít k dispozici vhodné prostředky k ošetření s ohledem na konkrétní nebezpečnou chemickou látku nebo směs apod.

A co to jsou prostředky umožňující přivolat rychlou lékařskou pomoc? V dnešní době zejména mobilní telefon nebo pevná linka. Otázkou však je, zda je možné osobní mobilní telefon zaměstnance považovat za takový prostředek? Pravděpodobně ne. Nelze na to spoléhat. Zaměstnanec si může telefon zapomenout doma, může ho mít vybitý.

Pozor je nutno dávat na pracoviště, kde není GSM signál. Zde mohou pomoci rádio vysílačky nebo satelitní telefony.

Nezapomínejte, že dle písm. f), odst. (1), § 2, zákona č. 309/2006 Sb., musejí být pracoviště vybavena prostředky pro poskytnutí první pomoci a prostředky pro přivolání poskytovatele zdravotnické záchranné služby, v rozsahu dohodnutém s příslušným poskytovatelem pracovnělékařských služeb.

Praktické tipy k omezení negativního působení noční práce na zdraví

Hlavní problémy plynou z nekvalitního spánku. Prioritou by pro vás tedy mělo být, zajistit si podmínky pro co nejkvalitnější spánek přes den. Co to znamená?

Poučte ostatní členy domácnosti, jak je pro vás spánek důležitý a ať vás pokud možno nebudí. Eliminujte i všechny ostatní ruchy, které můžete. Např. tlukot hodin, zvonění telefonu, klidně odpojte i zvonek do domácnosti. Zatemněte si dokonale ložnici. Běžné žaluzie jsou naprosto nedostatečné. Ideální je využít silné černé závěsy. Nešetřete na kvalitní matraci a polštáři.

3 až 4 hodiny před spánkem se rozhodně vyvarujte kofeinu, tedy především kávě a nebo i pití energetických nápojů. Vhodné také je, v této době před spánkem, omezit jídlo. Před spánkem se zcela vyhněte alkoholu!

Pokud se vám i přes to všechno zdá, že váš spánek není kvalitní, po konzultaci se svým lékařem můžete vyzkoušet tablety na doplnění melatoninu, které jsou na trhu běžně dostupné.

Jak na noční směně neusnout?

Úplným základem samozřejmě je, dostatečný a kvalitní spánek před prací. Kromě toho ale existuje celá řada zaručených receptů, jak neusnout. Některé fungují, některé fungují jen na někoho a o některých způsobech se lidé jen domnívají, že fungují a přitom mohou mít i přesně opačný efekt!

Zdravá strava

Někoho to možná překvapí, ale kromě kvalitního spánku je velmi důležitá zdravá a správná strava.

Co to znamená? Zejména se vyvarujte těžkým, především tučným nebo sladkým jídlům a to jak před prací, tak i během ní.

Ideální je strava, jejíž základ tvoří zelenina. Zeleninový salát s lehkým masem nebo např. rybou, je ideální. Rýži, brambory, luštěniny ano, ale porce držte na uzdě a nepřejídejte se. Dostatek vitaminu C prokazatelně pomáhá proti únavě. Zvládnete-li zkonzumovat čerstvý citron, uvidíte, jak vás “nakopne!” Na svačinku si dopřejte nějaké to ovoce. Jezte průběžně.

Pitný režim

Pijte pravidelně, pijte dost, pijte zdravě.

Čistá voda je skvělá. Úplně se vyvarujte přeslazeným a syceným nápojům. Vyvarujte se také energetickým nápojům, které nejsou zdravé z mnoha ohledů a většinou ani od únavy nepomáhají! Pijete-li kávu, dopřejte si ji. Ideálně pouze jednu, na začátku směny. Rozhodně však kávu nepijte 4 a méně hodin před spánkem.

Skvělým povzbuzovadlem je voda s čerstvou citronovou šťávou. Naučte se ji pít. Nejen, že je zdrojem důležitého vitaminu C, ale skutečně pomáhá v boji proti únavě. Obdobně poslouží také šťáva zázvorová nebo alespoň zázvorový čaj.

LIDL - BIO GINGER SHOT

Máte-li chuť a čas, můžete si doma připravit vitaminový “nakopávač” z čerstvě vylisované zázvorové šťávy, citronové šťávy a jablečné šťávy. Poměr volte dle vlastní chuti. Jablečné šťávy ze sladkých jablek by však nemělo být méně, než 70%, jinak bude mít většina s vypitím problém. nechcete-li se trápit s přípravou, tento nápoj prodává LIDL v malé plechovce, pod názvem BIO GINGER SHOT.

Osvětlení

Člověk je nastaven tak, aby v noci spal. Pokud je na pracovišti přítmí, vaše tělo na to podvědomě reaguje. Zejména dojde k vylučování melatoninu, tedy hormonu spánku a začnete být ospalí.

Dostatek osvětlení je tedy skvělou prevencí, jak únavu potlačit. Máte-li tedy možnost, vždy rozsviťte na pracovišti prostorová (stropní) světla a nevyužívejte jen ta lokální.

Co se týče osvětlení, myslete také na případný výpadek elektrického proudu. Vaši zaměstnanci mohou na pracovišti zůstat zcela po tmě. Tím může dojít ke vzniku nejen paniky, ale také úrazů. Vybavte proto pracoviště dostatečným počtem přenosných bateriových svítilen. Příjemným benefitem může být, každému zaměstnanci poskytnout pro tyto případy např. čelovku.

Závěr

Zejména zaměstnavatelé by si měli možná zdravotní rizika pro zaměstnance pracující v noci uvědomovat a práce pokud možno plánovat tak, aby zaměstnanci v noční době pracovat nemuseli. Ne vždy je to však možné. Pak je ideální, pokud se zaměstnavatelé k problému postaví čelem, zaměstnancům noční práci co nejvíce zpříjemní, např. vhodným a prosvětleným pracovištěm s dobrými mikroklimatickými podmínkami, zajištěním kvalitního občerstvení nebo např. omezením monotónní práce.

Na druhou stranu zaměstnanci by neměli rizika plynoucí z nočních prací podceňovat a měli by udělat maximum pro to, aby jejich působení omezili. Zejména odpovědným denním režimem, kdy si vyhradí dostatek času na kvalitní spánek, zajištěním prostředí pro kvalitní spánek a vhodnou stravou a vůbec životosprávou.

Pracujete v noci? Podělte se do komentářů o to, co vám na noční práci nejvíce vadí.

Ing. Vít Hofman
Ing. Vít Hofman Specialista BOZP a PO
Odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů prevence rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, technik požární ochrany Ing. Vít Hofman | SAW [IČO: 020 65 681]
Podnikající fyzická osoba Autor projektu BOZPforum.cz Motto: Kdybych dělal jen to, co umím, tak bych neuměl nikdy nic!
follow me

Byl pro vás příspěvek užitečný?

Hodnotit mohou pouze registrovaní uživatelé. Score: 5 / 5. Počet hodnotících: 3

Doposud nikdo nehodnotil. Buďte první, kdo příspěvek ohodnotí.

Pokud se vám příspěvek líbil...

Sledujte nás také na sociálních sítích.

Omlouváme se, že pro vás nebyl tento příspěvek užitečný a děkujeme za vaši zpětnou vazbu.

Pojďme tento článek vylepšit!

Řekněte nám, co bychom mohli vylepšit?

SAWAPP - Aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídekSAWAPP - Aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek

nAPIŠTE NÁM SVŮJ NÁZOR

Odběry
Upozornit na
guest


1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Dle počtu hlasů
Vložené zpětné vazby
Zobrazit všechny komentáře
BOZPforum.cz - logo
O nás
BOZPForum.cz je největší komunitní portál zaměřující se na problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v Česku a na Slovensku, jehož hlavním cílem je šířit povědomí o bezpečnosti.
Portál je určen nejen k diskusi odborníků, ale také celé široké veřejnosti, která má zájem na zajištění bezpečnosti a na aktuálních, odborných a relevantních informacích z tohoto oboru, ale také mnohých dalších. Na BOZPForum.cz nenajdete pouze diskusní prostor, ale také informace, články a zajímavosti ze světa bezpečnosti, fotografie, videa a nabídku zajímavých kurzů a seminářů.

Kontaktujte nás: [email protected]
Copyright: Ing. Vít Hofman 2023
Vytvořeno k záchraně životů!
apartmentfile-addgraduation-hatuserscalendar-fullbubblechevron-down
1
0
Sdělte ostatním svůj názor!x
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram