BOZPforum.cz - logo

Požární dveře a jejich označování

Autor příspěvku:
Datum publikování:
19. 7. 2019
Hodnocení:
5 / 5

Moderní stavby jsou děleny do požárních úseků. Požární úsek je, zjednodušeně řečeno, část stavby, ve které, pokud propukne požár, se tento požár nerozšíří mimo hranice požárního úseku po stanovenou dobu. Zpravidla jde o doby 15 až 45 minut. To jsou dostatečné časy k evakuaci osob. Úsek tedy musí být požárně celiství. Všechny podlahy a stropy, obvodové stěny úseku včetně dveří v nich, které označujeme jako požární dveře, musejí mít požární odolnost.

Narušení celistvosti požárního úseku, např. zajištěním požárních dveří v otevřené poloze, může zcela ovlivnit podmínky požární bezpečnosti stavby a v případě požáru může být riziko ohrožení osob mnohonásobně vyšší.

Požární dveře a jejich definice

Právní předpisy rozlišují:

 • požární dveře, které
  • brání šíření požáru otvory v požárně dělících konstrukcích, označované zkratkou EI;
  • omezují šíření požáru otvory v požárně dělících konstrukcích, označované zkratkou EW;
 • kouřotěsné požární dveře, které
  • brání průniku kouře a zplodin hoření otvory v dělících konstrukcích, označované zkratkou SC;
  • brání šíření požáru, průniku kouře a zplodin hoření otvory v požárně dělících konstrukcích, označované zkratkou EI-SC;
  • omezují šíření požáru a brání průniku kouře a zplodin hoření otvory v požárně dělících konstrukcích, označované zkratkou EW-SC.

Požární a kouřotěsné požární dveře se instalují v tzv. dveřních sestavách. Dveřní sestava je kompletní funkční, požárně odolný dveřní systém.

Dveřní sestava se skládá ze

 • zárubně,
 • dveřního křídla nebo křídel,
 • dveřního kování, do nějž se řadí např.:
  • závěsy,
  • držadla,
  • zámky,
  • mechanické nebo panikové závory,
  • rozvory,
  • zarážky,
  • západky,
  • čepy,
  • zástrče,
  • protiplechy,
  • kliky a štítky,
  • dveřní kukátka,
  • tabulky s písmeny,
  • okopové nebo nárazové desky,
  • posuvné převody,
  • uzavírací zařízení,
  • elektrosoučásti včetně elektroinstalace apod.,

Dalšími součástmi požárních dveří mohou být zejména:

 • požární těsnění, označované grafickou značkou ,
 • kouřové těsnění, označované grafickou značkou , nebo i
 • jiné těsnění (proti hluku, průvanu, infiltraci hmyzem, bakteriemi apod.) a
 • funkční vybavení, označované zkratkou C, do kterého patří zejména:
  • zavírací mechanismy;
  • samozavírací mechanismy;
  • odblokovací mechanismy;
  • ovládací a nebo detekční zařízení včetně zdroje pro mechanismy dveří.

Konstrukcemi požárních nebo kouřotěsných uzávěrů se rozumí stavební konstrukce druhu D1, D2 nebo D3, které z hlediska hořlavosti a způsobu zabudování použitých stavebních hmot odpovídají normovým hodnotám požární bezpečnosti staveb.

Vyhláška z roku 1999 není stále aktualizovaná. Nově se namísto značení D1, D2 a D3 používá označení:

 • DP1: "nehořlavé" konstrukce, které nezvyšují v požadované době intenzitu požáru
 • DP2: "smíšené" konstrukce, kdy však hořlavé materiály musejí být uvnitř konstrukce, obaleny nehořlavou hmotou. Nehořlavá část musí v požadované době zabránit vzplanutí hořlavé části.
 • DP3: konstrukce jiných typů, než DP1 a DP2. Nevztahují se na ně žádná omezení. V požadované době mohou intenzitu požáru zvyšovat.

Požární dveře a jejich označování

Požární dveře musejí být označovány. A to jak fyzicky, tak např. i v projektové dokumentaci. Fyzické označení se provede na každém jednotlivém výrobku, tj. na dveřích i rámech. Značení musí být umístěno na místě, které je přípustné ke kontrole i po zabudování dveří ve stavbě. Značení musí být viditelné, trvale čitelné a nesmazatelné po celou dobu stanovené nebo obvyklé životnosti výrobku. 

Bohužel, v praxi se často k označování požárních dveří používají štítky, které jsou na dveřích jen nalepeny. Tyto již po několika měsících začnou odpadávat a musejí být nahrazovány.

Ke značení se užívají výše uvedené zkratky a značky.

Např. EI 30 D2 ⊕ označuje požární dveře bránící šíření tepla s požární odolností 30 minut definované jako konstrukce druhu D2 opatřené požárním nebo kouřovým těsněním. V případě, že tyto požární dveře jsou současně kouřotěsnými požárními dveřmi, doplňuje se značení takto: EI-SC 30 D2

Další požadavky na požární dveře

Požární dveře, kouřotěsné dveře a kouřotěsné požární dveře musí být provedeny, zabudovány do staveb nebo technologií a udržovány po celou dobu stanovené nebo obvyklé životnosti tak, aby v případě požáru umožňovaly vždy volný průchod a nebránily plynulé a bezpečné evakuaci unikajících osob, zvířat ani zásahu jednotek požární ochrany.

Požární dveře, kouřotěsné dveře a kouřotěsné požární dveře, jejichž nedílnou součástí je funkční vybavení, musí být provedeny, zabudovány do staveb nebo technologií a udržovány po celou dobu stanovené nebo obvyklé životnosti tak, aby v případě požáru byly všechny jejich otevíratelné části vždy spolehlivě uzavřeny (nikoliv zablokovány) a zároveň ručně snadno otevíratelné bez dalších opatření.

Nejčastější závady při provozu požárních dveří

 • Dveře jsou mechanicky poškozené. U poškozených dveří není záruka požární odolnosti nebo kouřotěsnosti a proto musejí být opraveny.
 • Uvolněná klika (může způsobit potíže a prodlení v případě nutnosti rychlého úniku osob).
 • Odstraněný dveřní samozavírač (velmi častá závada, protože samozavírače dost často uživatele objektu obtěžují a ztěžují jim pohyb po budově, proto se, bohužel, dost často rozhodnou k radikálnímu řešení, samozavírač zcela odstranit).
 • Dveře zajištěné v otevřené poloze, např. klínkem.
 • Dveřní samozavírač dveře nedovírá.
 • Koordinátor pohybu nefunguje a způsobuje nedovření dveří.
 • Dodatečné úpravy požárních dveří (častá je např. instalace dveřní zarážky, kterou provozovatel navrtá vruty do dveří a tím naruší jejich celistvost nebo navrtání jiných, dodatečných zařízení).
 • Neoznačení dveří příslušnou požární tabulkou.
 • Poškozená nebo zteřelá zpěňovací kouřotěsná páska.
 • Chybějící štítek označující typ požárních dveří.
 • Zatarasené a nepřístupné dveře.

Požární dveře a jejich kontroly

Požární dveře spadají do tzv. požárně bezpečnostních zařízení. Vztahují se na ně tedy povinné, nejméně jednoleté kontroly provozuschopnosti. Při kontrole je nutno prokázat provozuschopnost.

Provozuschopnost instalovaného požárně bezpečnostního zařízení se prokazuje:

 • dokladem o jeho montáži,
 • dokladem o funkční zkoušce, nebo
 • dokladem o koordinační funkční zkoušce,
 • dokladem o kontrole provozuschopnosti,
 • doklady o vykonané údržbě a opravách provedených podle podmínek stanovených vyhláškou.

O kontrole se pořídí záznam, který musí mít náležitosti přesně stanovené právními předpisy.

Kontrolu smí vykonávat výhradně osoba odborně způsobilá nebo technik požární ochrany. Při kontrole je nutno dodržet pokyny výrobce, uvedené v návodu výrobce a to jak samotných dveří, tak i všech jejich součástí. Proto je nutné, aby všechny tyto doklady měl provozovatel k dispozici po celou dobu životnosti dveří.

Opravy požárních dveří

V praxi často dochází k situaci, kdy je nutno požární dveře vysadit. Ať už za účelem opravy nebo z jiných důvodů. Je nutno chápat vysoký význam požárních dveří v požární bezpečnosti stavby. Vysazení požárních dveří, kompletně mění požární bezpečnost stavby a v případě požáru může přinést značná rizika pro osoby v budově!

Je-li požárně bezpečnostní zařízení shledáno nezpůsobilým plnit svoji funkci, musí se tato skutečnost na zařízení a v prostoru, kde je zařízení instalováno, zřetelně vyznačit. Provozovatel v takovém případě provede opatření k jeho neprodlenému uvedení do provozu a prostřednictvím odborně způsobilé osoby nebo technika požární ochrany zabezpečí v potřebném rozsahu náhradní organizační, popřípadě technická opatření. Náhradní opatření se zajišťují do doby opětovného uvedení zařízení do provozu.

Jak jste na tom s požárními dveřmi vy?

Věděli jste vůbec, že jsou požární dveře běžnou součástí staveb a že jejich význam pro požární ochranu je velmi vysoký? Jak se zachováte, pokud vidíte požární dveře, zajištěné v otevřené poloze? Neřešíte? Odjistíte, uzavřete? Hledáte viníka? Podělte se o své zkušenosti v komentářích.

Byl pro vás příspěvek užitečný?

Průměrné hodnocení 5 / 5. Počet hodnocení: 1

Doposud nikdo nehodnotil. Buďte první, kdo příspěvek ohodnotí.

Pokud se vám příspěvek líbil...

Sledujte nás také na sociálních sítích.

Omlouváme se, že pro vás nebyl tento příspěvek užitečný a děkujeme za vaši zpětnou vazbu.

Pojďme tento článek vylepšit!

Řekněte nám, co bychom mohli vylepšit?

Podpořte nás sdílením tohoto příspěvku - děkujeme!

O autorovi

Ing. Vít Hofman

Podnikající fyzická osoba
Specialista BOZP a PO
Autor projektu BOZPforum.cz
Motto: Kdybych dělal jen to, co umím, tak bych neuměl nikdy nic!
Odběry
Upozornit na
guest
5 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Dle počtu hlasů
Vložené zpětné vazby
Zobrazit všechny komentáře
BOZPforum.cz - logo
O nás
BOZPForum.cz je největší komunitní portál zaměřující se na problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v Česku a na Slovensku, jehož hlavním cílem je šířit povědomí o bezpečnosti.
Portál je určen nejen k diskusi odborníků, ale také celé široké veřejnosti, která má zájem na zajištění bezpečnosti a na aktuálních, odborných a relevantních informacích z tohoto oboru, ale také mnohých dalších. Na BOZPForum.cz nenajdete pouze diskusní prostor, ale také informace, články a zajímavosti ze světa bezpečnosti, fotografie, videa a nabídku zajímavých kurzů a seminářů.

Kontaktujte nás: [email protected]
Copyright: Ing. Vít Hofman 2020
Vytvořeno k záchraně životů!
5
0
Sdělte ostatním svůj názor!x
()
x
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram