BOZPforum.cz Magazín Logo
SAWAPP - Aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídekSAWAPP - Aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek
Bezpečnostní pokyny ve formě plakátů
Vyberte a stáhněte si vhodné pokyny a pozvedněte tak kulturu BOZP vašich pracovišť.
Vybrat plakáty BOZP
Bezpečnostní postery

Příští událost už za

2024čtvrtek30květen17:30čtvrtek19:3017:30 - 19:30(GMT+02:00) BAMBINIKurz první pomoc u dětíSAW - školící a výcvikové prostory, Města Mayen 1536, 686 01 Uherské HradištěCena události1490 Kč / osoba OrganizátorEva Hofmanová, instruktorka kurzů první pomociTyp událostiPraktický kurz

Příští událost už za

2024čtvrtek30květen17:30čtvrtek19:3017:30 - 19:30(GMT+02:00) BAMBINIKurz první pomoc u dětíSAW - školící a výcvikové prostory, Města Mayen 1536, 686 01 Uherské HradištěCena události1490 Kč / osoba OrganizátorEva Hofmanová, instruktorka kurzů první pomociTyp událostiPraktický kurz

Tlakové láhve na technické plyny jsou dnes běžnou součástí výrobních provozů a nejen těch výrobních. Plyny z lahví mohou sloužit pro laboratorní účely, jako ochranná atmosféra při svařování, palivo pro plamenné svařování nebo jako pohonné hmoty pro motorové manipulační vozíky. Skladování těchto lahvích ve venkovních, otevřených skladech – “klecích”, je relativně bezpečné, levné a proto také velmi oblíbené. Není to však tak jednoduché, jak by se na první pohled mohlo zdát.

Tlakové nádoby na technické plyny se dle ustanovení čl. 10.1, ČSN 07 8304 skladují v uzavřených nebo otevřených skladech, které s výjimkou manipulačních skladů musí tvořit samostatný požární úsek.

Dle bodu 3.23 téže normy, se za otevřený sklad považuje jednopodlažní, zpravidla zastřešený objekt, plocha apod., které jsou určeny pro skladování nádob, kde poměr ploch uzavřených a otevřených obvodových stěn je nejvýše 3:1. Bez zastřešení lze skladovat pouze nádoby, jejichž konstrukce zaručuje i při ohřátí dostatečnou bezpečnost a které jsou plněny tak, aby nemohlo nastat jejich roztržení. U otevřeného skladu musí být nádoby chráněny proti zásahu nepovolaných osob.

Za otevřený sklad tak lze považovat i tolik oblíbené skladové “klece”, viz obrázek níže. A právě těmto skladům, určeným k uložení hořlavých nebo hoření podporujících plynů v maximálním počtu do 75 lahví s vodním objemem 50 litrů, se bude tento článek dále věnovat.

Klecových skladů si dnes můžete vybrat z nepřeberné nabídky. Liší se nejen rozměry, ale také způsobem otevírání, materiálem, podlahou nebo typem střechy či zcela bez střechy.

Sklad tlakových lahví klecového typu

Umístění klecového skladu tlakových lahví

První zásadní otázkou a dá se říct i problémem je, kam klecový sklad tlakových lahví umístit. A popravdě? Většina provozovatelů si s tímto hlavu neláme a sklad umístí libovolně, kamkoliv se jim to hodí. Tím se ale mohou dostat do značných problémů.

Nutno si totiž uvědomit, že i klecový sklad tlakových lahví je stavbou, která vyžaduje rozhodnutí o umístění stavby nebo územní souhlas [písm. o), odst. (2), § 79, Stavebního zákona v účinném znění] a dále jde také o stavbu, která vyžaduje stavební povolení [bod 1., písm. e), odst. (1), § 103, Stavebního zákona v účinném znění.]

Rozhodnete-li se skladovat tlakové láhve v otevřeném klecovém skladu, potřebujete klasickou projektovou dokumentaci a stavební povolení.

Umístění potom musí vzít do úvahy odstupové vzdálenosti stanovené pro stávající objekty a požadavky ČSN 07 8304. Tato norma např. vylučuje, aby byl sklad umístěn v blízkosti (nesmí být blíže než 5 m) od:

  • terénních prohlubní;
  • šachet;
  • oken a vstupů do sklepů;
  • jiných podzemních prostor.

Další požadavky na skladovací klec

Světlá výška skladu musí být nejméně 2.1 m [čl. 10.8, ČSN 07 8304].

Dveře se musejí otevírat do volného prostoru.

Sklady tlakových nádob musejí být chráněny proti účinkům úderu blesku podle norem řady ČSN EN 62305. Ochrana proti blesku musí být řešena projektovou dokumentací.

Teplota ve skladech nádob nesmí překročit hodnotu, při které by mohlo nastat roztržení jakékoliv skladované nádoby s jakýmkoliv druhem plynu. Mnohem vhodnější jsou proto sklady zastřešené, umístěné na severní straně.

Na dveřích skladu musí být vyvěšeny tabulky:

  • tabulka s označením druhu plynu;
  • tabulka se zákazem kouření a vstupu s otevřeným plamenem;
  • tabulka se zákazem vstupu nepovolaným osobám.
  • příslušná tabulka dle ČSN ISO 3864 v závislosti na druhu uložených plynů.

Ve skladu nádob s hořlavými a hoření podporujícími plyny, popř. i před vchodem do těchto skladů, musí být umístěny hasicí přístroje vhodného typu s odpovídající hasicí schopností. Pro sklady nádob s hořlavými plyny se stanoví potřeba požární vody podle ČSN 73 0873. Požadavek na zásobování požární vodou a vybavení skladu hasicími přístroji, musí být opět stanovený projektovou dokumentací.

Požadavky na skladování nádob ve skladu

Samostatně stojící nádoby musí být vhodným způsobem zabezpečeny proti pádu. Samostatně stojící nádoby se skladují v oddílech.

Nádoby se skladují ve svislé poloze zajištěné proti samovolnému pohybu.

Nádoby nesmějí být skladovány společně s žíravinami.

Manipulační uličky při skladování nádob musí být široké nejméně 1 m. Klecové sklady tlakových nádob mají zpravidla malé rozměry a uličky, obsluha do skladů nevstupuje a uličky v nich nevznikají.

Prázdné nádoby musí být skladovány za stejných podmínek jako plné nádoby.

Ve skladech, kde jsou skladovány společně v jedné místnosti plné i prádzné nádoby, musí být nádoby uloženy odděleně. Místa pro uložení nádob musí být označena tabulkami: “PLNÉ NÁDOBY (lahve)” a “PRÁZDNÉ NÁDOBY (lahve).”

Sklady situované mimo střežené území / prostor musí být oploceny.

Co je dobré ještě vědět?

Celý prostor otevřeného skladu tlakových lahví je prostorem bez nebezpečí výbuchu [čl. 10.12, ČSN 07 8304] a pro sklady tedy není nutné zpracovávat dokumentaci ochrany před výbuchem.

Ve skladu a do vzdálenosti nejméně 5 m od skladu nádob je zakázáno ukládat hořlavé látky nesouvisející s provozem skladu nádob a provádět práce se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu bez prokazatelného stanovení zvláštních požárně bezpečnostních opatření.

Ing. Vít Hofman
Ing. Vít Hofman Specialista BOZP a PO
Odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů prevence rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, technik požární ochrany Ing. Vít Hofman | SAW [IČO: 020 65 681]
Podnikající fyzická osoba Autor projektu BOZPforum.cz Motto: Kdybych dělal jen to, co umím, tak bych neuměl nikdy nic!
follow me

Byl pro vás příspěvek užitečný?

Hodnotit mohou pouze registrovaní uživatelé. Score: 4.7 / 5. Počet hodnotících: 15

Doposud nikdo nehodnotil. Buďte první, kdo příspěvek ohodnotí.

Pokud se vám příspěvek líbil...

Sledujte nás také na sociálních sítích.

Omlouváme se, že pro vás nebyl tento příspěvek užitečný a děkujeme za vaši zpětnou vazbu.

Pojďme tento článek vylepšit!

Řekněte nám, co bychom mohli vylepšit?

SAWAPP - Aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídekSAWAPP - Aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek

nAPIŠTE NÁM SVŮJ NÁZOR

Odběry
Upozornit na
guest


6 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Dle počtu hlasů
Vložené zpětné vazby
Zobrazit všechny komentáře
BOZPforum.cz - logo
O nás
BOZPForum.cz je největší komunitní portál zaměřující se na problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v Česku a na Slovensku, jehož hlavním cílem je šířit povědomí o bezpečnosti.
Portál je určen nejen k diskusi odborníků, ale také celé široké veřejnosti, která má zájem na zajištění bezpečnosti a na aktuálních, odborných a relevantních informacích z tohoto oboru, ale také mnohých dalších. Na BOZPForum.cz nenajdete pouze diskusní prostor, ale také informace, články a zajímavosti ze světa bezpečnosti, fotografie, videa a nabídku zajímavých kurzů a seminářů.

Kontaktujte nás: [email protected]
Copyright: Ing. Vít Hofman 2023
Vytvořeno k záchraně životů!
apartmentfile-addgraduation-hatuserscalendar-fullbubblechevron-down
6
0
Sdělte ostatním svůj názor!x
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram