BOZPforum.cz Magazín Logo

Podpořte rozvoj BOZPforum.cz

Podpořte rozvoj BOZPforum.cz a související Facebook komunity

Náš malý projekt vyrostl. Z vás, původních desítek a stovek lidí, kteří jste nás před pár lety pravidelně sledovali, se staly tisíce a z tisíců desetitisíce sledujících. Za to od nás patří každému jednomu z vás velké díky.

Jsme velmi rádi, že můžeme problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dělat osvětu, přispívat ke zvýšení povědomí o jednotlivých povinnostech a informovat o rizicích, která mohou způsobit závažné pracovní úrazy, požáry nebo jiné nebezpečné nehody a stavy.

Práce nejen na webu, ale i moderování Facebook skupin, si žádají značné množství našeho osobního času a také finančních prostředků, které do projektu investujeme.
Se vzrůstající návštěvností, s rostoucím obsahem webu a stále se zvětšující Facebook komunitou, roste také naše odpovědnost vůči vám, přinášet stále kvalitní a zajímavý obsah. Stejně tak však rostou i časové a finanční nároky celého projektu.

Zároveň je nutné konstatovat, že naše budoucí plány prakticky neznají hranic. Nechceme stagnovat a chceme celý projekt neustále posouvat kupředu a rozvíjet tak, aby se co možná nejkvalitnější informace ze světa bezpečnosti dostaly k co možná největšímu počtu lidí.

Proto se obracíme na vás, komunitu, s žádostí o dobrovolný finanční příspěvek, kterým nás podpoříte.

Příspěvek by měl nejen ulehčit s pokrytím současných provozních nákladů, ale zejména nám alespoň částečně rozvázat ruce a umožnit přípravu ještě kvalitnějšího obsahu a akcí pro vás.

Martin Valdhans a Vít Hofman


Jak nás můžete podpořit?

Rozhodnete-li se nás podpořit, můžete tak učinit formou zakoupení poděkování v hodnotě dle vašeho vlastního uvážení, na e-shopu BOZPkestazeni.cz.
Jde o virtuální poděkování, které je klasickým e-shop produktem. Zaplatit můžete převodem nebo online, platební kartou. Po zaplacení obdržíte daňový doklad. Ceny poděkování jsou uvedeny včetně 21% DPH.Poděkování v hodnotě
100 Kč

Poděkování v hodnotě
250 Kč

Poděkování v hodnotě
500 Kč
Poděkování v hodnotě
1000 Kč
Poděkování v hodnotě
5000 Kč
Poděkování v hodnotě
10 000 KčJak chceme případné finanční prostředky využít?

Případně získané finanční prostředky chceme využít zejména při podpoře následujících pěti oblastí:

  1. investice do webu a serverů;
  2. spolupráce s externími odbornými autory;
  3. produkce vlastních video příspěvků;
  4. tvorba reportážních příspěvků;
  5. marketingová podpora projektu.

Děkujeme za každou vaši podporu a velmi si jí vážíme!

BOZPforum.cz - logo
O nás
BOZPForum.cz je největší komunitní portál zaměřující se na problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v Česku a na Slovensku, jehož hlavním cílem je šířit povědomí o bezpečnosti.
Portál je určen nejen k diskusi odborníků, ale také celé široké veřejnosti, která má zájem na zajištění bezpečnosti a na aktuálních, odborných a relevantních informacích z tohoto oboru, ale také mnohých dalších. Na BOZPForum.cz nenajdete pouze diskusní prostor, ale také informace, články a zajímavosti ze světa bezpečnosti, fotografie, videa a nabídku zajímavých kurzů a seminářů.

Kontaktujte nás: [email protected]
Copyright: Ing. Vít Hofman 2023
Vytvořeno k záchraně životů!
apartmentfile-addgraduation-hatuserscalendar-fullbubble
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram