BOZPforum.cz Magazín Logo

Vliv laseru na začlenění provozovaných činností

Vaše otázka

Má na začlenění do kategorie PO vliv, že na pracovišti je v provozu laser 4. třídy, kde je riziko vzniku požáru?

Naše odpověď

Laser 4. třídy na začlenění provozovaných činností mít vliv rozhodně může, vždy však záleží na osobě, která začleňuje činnosti a jejím zhodnocení konkrétních místních podmínek.

Laser 4. třídy rozhodně lze považovat za jiný zdroj zapálení, dle písm. f), odst. (2), § 4, zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v účinném znění, cituji:

Za provozované činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím se považují činnosti při nichž se používá otevřený oheň nebo jiné zdroje zapáleníbezprostřední přítomnosti hořlavých látek v pevném, kapalném nebo plynném stavu, kromě lokálních spotřebičů a zdrojů tepla určených k vytápění, vaření a ohřevu vody.

Takový laser s největší pravděpodobností nebude sloužit jako lokální spotřebič paliv nebo zdroj tepla určený k vytápění, vaření a ohřevu vody.

Pak tedy zbývá vyhodnotit, zda jsou v bezprostřední blízkosti hořlavé látky. Z mého pohledu je nutno uvažovat přítomnost hořlavých látek nejen v okolí správně seřízeného laserového paprsku, ale také všude tam, kam může paprsek proniknout nebo se odrazit v případě poruchy zařízení nebo chybné obsluhy zařízení. Nejedná-li se tedy vyloženě o prostory bez hořlavých látek, osobně bych doporučil spíše se přiklonit k začlenění činnosti jako činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím a podmínky řádně upravit příslušným požárním řádem.

 

Související právní a ostatní předpisy

písm. f), odst. (2), § 4, zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v účinném znění

Odpověděl vám:
Ing. Vít Hofman | SAW, specialista BOZP a PO

Máte také otázku? 
zeptejte se!

Informace pro tazatele

Zajímá nebo trápí vás cokoliv ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo požární ochrany? Neváhejte se zeptat!
Na všechny vaše otázky se pokusíme co nejdříve, odborně a srozumitelně odpovědět. 
Pravděpodobně se nám to však nepodaří v případě všech otázek, zejména těch otázek, kdy by odpověď na ně byla příliš náročná nebo mimo naši odbornost.

Na otázky odpovídáme zdarma, proto na nás, prosím, netlačte.

Odpověď na vaši otázku bude zveřejněna zde na webu, v sekci Poradna BOZP a PO.

Líbí se vám naše odpověď na vaši otázku? Pomohli jsme vám? Chcete nás podpořit? Zvažte, zda nám nekoupit poděkování ve výšky, kterou uznáte za odpovídající. Děkujeme!

Váš názor nás zajímá

Odběry
Upozornit na
guest


0 Komentáře
Vložené zpětné vazby
Zobrazit všechny komentáře
BOZPforum.cz - logo
O nás
BOZPForum.cz je největší komunitní portál zaměřující se na problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v Česku a na Slovensku, jehož hlavním cílem je šířit povědomí o bezpečnosti.
Portál je určen nejen k diskusi odborníků, ale také celé široké veřejnosti, která má zájem na zajištění bezpečnosti a na aktuálních, odborných a relevantních informacích z tohoto oboru, ale také mnohých dalších. Na BOZPForum.cz nenajdete pouze diskusní prostor, ale také informace, články a zajímavosti ze světa bezpečnosti, fotografie, videa a nabídku zajímavých kurzů a seminářů.

Kontaktujte nás: [email protected]
Copyright: Ing. Vít Hofman 2023
Vytvořeno k záchraně životů!
apartmentfile-addgraduation-hatuserscalendar-fullbubble
0
Sdělte ostatním svůj názor!x
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram