BOZPforum.cz Magazín Logo

Formulář pro přidání pracovního úrazu

Níže uvedený formulář může vypadat složitě, ale jeho vyplnění je snadné, poměrně rychlé a ostatním může zachránit zdraví nebo život!

Proč pracovní úraz přidat? 

Protože stát (Státní úřad inspekce práce) eviduje pouze úrazy s pracovní neschopností delší než 3 dny a přestože k nim má podrobné informace, tedy zejména informace o příčinách a okolnostech těchto úrazů, tyto nezveřejňuje a nepodporuje tak prevenci a ochranu zdraví.
Vámi zadané informace budou naopak veřejně dostupné!

Vyplnění formuláře vám zabere jen chvíli, ale ostatní lidé z vašich informací mohou čerpat ponaučení dlouhá léta!

Pravidla pro vyplnění

  1. vyplňujte formulář pravdivě;
  2. nepoužívejte vulgarismy;
  3. vyplňte, pokud možno, všechna pole formuláře;
  4. vkládejte pouze pracovní úrazy, nikoliv úrazy nepracovní;
  5. vkládejte pouze ty úrazy, ze kterých si je možné vzít ponaučení.

Dejte vašemu pracovnímu úrazu odpovídající a stručný titulek.
Maximum je 75 znaků.
Např. "Pořezání se při práci s flexou" nebo "Zlomená ruka po pádu do výkopu" apod.

Vyberte ze seznamu odpovídající možnost.

Uveďte prosím vaši profesi.
Např. instalatér, řidič, svářeč, zedník, ekonom, ředitel apod.

Uveďte, do kterého věkového rozmezí spadáte.

Uveďte stručně činnost, při které k úrazu došlo.
Snažte se využít jedno až maximálně tři slova.
Např. chůze, broušení, řezání, vrtání, sváření, manipulace s břemeny, řízení apod.

Uveďte, kdy k úrazu došlo
Vyberte odpovídající časové rozpětí

Uveďte, kolik hodin jste odpracoval(a) před úrazem.
Myšleno v dané směně, dni.

Zvolte nejlépe odpovídající možnost.

Zvolte nejlépe odpovídající možnost.

Vyberte ze seznamu odpovídající druh zranění.
Slouží pro lepší statistiky úrazů.

Vyberte jedno nebo více částí těla, které byly při úrazu zraněny.
Slouží pro lepší statistiky úrazů.

Zvolte odpovídající možnost.
Slouží pro lepší statistiky úrazů.

Pokuste se co nejpodrobněji popsat příčiny, které vedly k vašemu pracovnímu úrazu.
Čím bude váš popis podrobnější, tím lépe pomůže čtenáři udělat si představu o tom, co k úrazu vedlo a na co si dát pozor.
Popište např. co jste dělali, s jakým nářadím jste pracovali, na jakém pracovišti k úrazu došlo, proč přesně k úrazu došlo, co se dělo po úrazu apod.

E-mail slouží pouze pro komunikaci mezi administrátorem webu a vámi např. pro případ nutnosti upřesnění některých informací ohledně úrazu.
Uvedení e-mailu není povinné. Avšak pokud e-mail neuvedete a některé informace o úrazu nebudou zcela korektní nebo jinak nepřesné, nemusí být úraz na webu zveřejněn.
E-mail nebude zveřejněn.
E-mail nebude použit pro zasílání obchodních sdělení.

Můžete vložit celkem až 6 fotografií. Vkládejte pouze fotografie, které zobrazují okolnosti úrazu, místo úrazu, úraz samotný nebo které mohou jakkoliv osvětlit okolnosti a příčiny pracovního úrazu a pomoci udělat si představu o úrazu a jeho důsledcích.
Vkládejte pouze fotografie, ke kterým máte autorská práva a která neporušují GDPR, zejména na nich nejdou rozpoznat ostatní osoby, které k tomu nedaly prokazatelný souhlas.

Přepnutím přepínače do polohy "ANO" stvrzujete, že k případně nahraným fotografiím vlastníte autorská práva a dáváte souhlas k nakládání se všemi vámi poskytnutími daty, informacemi, skutečnostmi a fotografiemi, v rámci projektu BOZPforum.cz.

Upozornění!

Odeslání záznamu může trvat od pár sekund až po jednotky minut.
Záleží především na rychlosti vašeho internetového připojení, počtu a velikost nahraných fotografií.

Buďte prosím trpěliví! Děkujeme!

BOZPforum.cz - logo
O nás
BOZPForum.cz je největší komunitní portál zaměřující se na problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v Česku a na Slovensku, jehož hlavním cílem je šířit povědomí o bezpečnosti.
Portál je určen nejen k diskusi odborníků, ale také celé široké veřejnosti, která má zájem na zajištění bezpečnosti a na aktuálních, odborných a relevantních informacích z tohoto oboru, ale také mnohých dalších. Na BOZPForum.cz nenajdete pouze diskusní prostor, ale také informace, články a zajímavosti ze světa bezpečnosti, fotografie, videa a nabídku zajímavých kurzů a seminářů.

Kontaktujte nás: [email protected]
Copyright: Ing. Vít Hofman 2023
Vytvořeno k záchraně životů!
apartmentfile-addgraduation-hatuserscalendar-fullbubble
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram