BOZPforum.cz Magazín Logo
Dnes, tedy 15. září, vyhasly životy dvou hasičů, kteří bez váhání vyrazili na pomoc druhým! 
K události došlo při výbuchu plynu rodinného domu v Koryčanech.
Tímto vyjadřujeme upřímnou soustrast všem blízkým, přátelům, známým a kolegům těchto hrdinů. Vzdejme jim hold! (vzpomínková akce).
RIP

Lampiony štěstí nebo smrti? Mysli a nebuď vrah!

Autor příspěvku:
Datum publikování:
2. 2. 2020
Hodnocení:
5 / 5

Chcete na BOZPforum.cz publikovat?
Hledáme autory odborných článků, kteří mají co říct. Zajistíme, aby váš názor bylo vidět!
Ozvěte se na [email protected].

Lampion štěstí je jakousi malou verzí horkovzdušného balónu. Menší kousek pevného hořícího paliva, dnes zpravidla suchý líh, ohřívá vzduch v lampionu a tím mu umožní vzlet. Plamen navíc lampion prosvětluje. Někteří lidé slepě věří, že vypouštění lampionu jim přinese štěstí nebo naplní jejich přání. Přitom lampiony štěstí vznikly pravděpodobně v Číně a sloužily původně pro vojenské účely – signalizační prostředky. Dnes se staly těžkou komercí a jejich mysticisms naletěl nejeden důvěřivec. A rovněž se v rukou veřejnosti proměnili ve zbraň – paradoxně vůči jejich původnímu jen signalizačnímu významu.

Proč jsou lampiony štěstí nebezpečné?

Lampion štěstí podle většiny výrobců dokáže letět až 20 min. Za tu dobu může vystoupat do výšky více než 1 km a dle síly větru může doletět i několik desítek kilometrů daleko! Je tedy zřejmé, že osoba, která lampion vypustila, nad ním nemá absolutně žádnou kontrolu a z místa vypouštění vůbec nemůže vidět případné překážky a rizika na trase, například v podobě horkovzdušných balónů, letadel ale nemusí dokonce vědět ani o nedaleké silné lokální bouřce, která může způsobit pád neuhašeného lampionu.

A právě pád neuhašeného lampionu je kámen úrazu. Pádům prakticky nelze zabránit. Pak už jen záleží, kam lampion dopadne a jak dlouho ještě bude hořet.

On může stačit silný poryv větru, který způsobí naklonění lampionu, čímž plamen zasáhne a zapálí obal lampionu. Pak už pádu nic nebrání

Plamen dosahuje vysokých teplot a zapálení běžných hořlavých látek, jako je dřevo, plasty nebo suchá tráva, není již během pár okamžiků pro takový podpalovač problém.

Problém je také v tom, že tuhý podpalovač musí uživatel nejprve k lampionu připevnit. Kvalita tohoto připevnění přitom závisí na uživateli. Při poryvu větru tak může nedostatečně upevněná kostka paliva snadno spadnout.

Kde je zakázáno lampiony štěstí vypouštět?

Výrobci v návodu upozorňují, že lampion štěstí není možné vypouštět ve vzdálenosti do 50 km od mezinárodního letiště a do 1,5 km od dalších míst s letovým provozem!

Připravili jsme pro vás mapu českých mezinárodních letišť s vyznačením okruhů 50 km od nich. Z mapy je jasně patrné, že v Česku zbývá jen několik málo míst, kde vzhledem k přítomnosti mezinárodního letiště není vypouštění lampionů štěstí zakázáno.

(Pozn.: Statut mezinárodního letiště nemají jen ta veřejná, ze kterých létají komerční lety, ale i letiště neveřejná, např. Kunovice).

Na mapě navíc chybí další místa s letovým provozem, kterých je v Česku celá řada!

Z mapy je navíc patrné, že oblasti, které nejsou v blízkosti mezinárodních letišť, jsou především oblasti horské, plné lesů. Zákaz vypouštění lampionu štěstí v blízkosti lesa je další podmínkou, kterou výrobci lampionů v návodu uvádí.

V návodu výrobce se píše, citujeme:

Nevypouštějte lampiony štěstí v blízkosti čerpacích stanic, hořlavin či výbušnin. Dále také v blízkosti lesa, suchých porostů či stožárů vysokého napětí.

Z toho plyne, že v Česku prakticky není možné legálně, tedy v souladu s pokyny výrobce, vypustit lampion štěstí!

Další omezující podmínky výrobců lampionů štěstí

Výrobci lampionů štěstí se pochopitelně kryjí a tak stanoví i další podmínky, které znemožňují vypustit lampion štěstí. Jsou jimi, opět citujme návod:

Manipulaci s lampiony štěstí nesmí provádět osoby pod vlivem alkoholu, drog či jiných omamných látek.

Paradoxem je, že nejvíce lampionů štěstí se vypouští právě na akcích spojených s alkoholem či jinými návykovými látkami, jako jsou různé koncerty či festivaly.

Pokud budete vypouštět více, jak větší množství lampionů štěstí (festivaly o stovkách a tisíci kusech) je nutné předem požádat o povolení příslušné orgány

Tj. všechny akce spojené s hromadným vypouštěním lampionů štěstí by měly schválit příslušné orgány. Kdo to ale příslušné orgány jsou? Zřejmě by to měly být minimálně:

  • Hasičský záchranný sbor ČR;
  • Úřad pro civilní letectví;
  • Obec.

Myslíte si, že kterákoliv z těchto institucí by někdy dala souhlas k tak nebezpečné akci, kterou hromadné vypouštění lampionů štěstí bezesporu je? Z toho plyne, bez nadsázky, že všechny tyto hromadné akce, ať už jde o festivaly, dušičky či jiné i dětské akce, jsou nelegální! Ale pojďme k další podmínce.

Lampiony štěstí vypouštějte pouze za bezvětří. Nepoužívejte ani za deště či sněžení.

Kolik dní bezvětří v Česku ročně zažijeme? Jak zajistíte, že po celých 20 min, na celé trase lampionu nezačne déšť?

Je vypouštění lampionů štěstí protizákonné?

Pokud pomineme skutečnost, že v Česku prakticky není možné vypustit lampion štěstí v souladu s pokyny výrobce a podíváme se čistě na právní stránku věci, pak je nutno konstatovat, že vypouštění lampionů štěstí je nejen nezodpovědné, nebezpečné, ale i protizákonné!

Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., ve svém písm. a), odst. (1) uvádí:

Fyzická osoba je povinna počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení.

Vypouštění lampionu štěstí, jakožto nekontrolovatelného otevřeného ohně, je zcela jistě v rozporu s tímto ustanovením!

Nejen, že osoba, která lampion štěstí vypouští riskuje sankce plynoucí z případného požáru a to včetně své trestní odpovědnosti, ale vystavuje se také sankci dle zákona o požární ochraně ve výši až 25 000 Kč a pokud jde o firemní akci, tak až do výše 1 000 000 Kč!

Tragické případy spojené s lampiony štěstí

Němka v dubnu 2009 vypustila při příležitosti oslavy své dcery do vzduchu čtyři lampiony štěstí. Ty jí ale příliš štěstí nepřinesly. Jeden z nich dopadl na asi 300 m vzdálené přístaviště jachet a toto vypálil. Německé soudy naštěstí výmluvy Němky nevzaly v potaz a uložili jí peněžitý trest ve výši více než 1 400 000 Kč. Několik měsíců po tomto incidentu spolková země Porýní-Falc, kde se incident odehrál, používání lampionů štěstí zakázala.

V roce 2011 lampion štěstí zapálil střechu v centru Zlína. Škoda byla 3 milionu korun. Lampion byl vypuštěn při příležitosti svátku Svatého Valentýna.

V roce 2013 lampion štěstí zapálil obří fabriku na zpracování plastů. Tehdy shořelo více než 100 000 tun plastů. Hustý sloup černého kouře se táhl do výšky bez mála dvou kilometrů! S plameny bojovalo na 200 hasičů a jedenáct z těchto hrdinů utrpělo při zásahu zranění!

Roku 2017 lampion štěstí pro změnu podpálil olympijský velodrom v Riu de Janeiro v hodnotě 40 000 000 Kč a to i přesto, že jsou v Brazílii lampiony štěstí zakázány.

Lampion štěstí usmrtil 30 lidoopů!

Necelou hodinu po novém roce 2020 přišla do německé zoologické zahrady v Krefeldu nesmírná pohroma a tragédie. Přiletěl lampion štěstí, v tomto případě spíše lampion smrti!

Gorilla Massa (Autor: Rolf Dietrich Brecher, source: flickr.com)

Lampion způsobil požár pavilonu opic. Požár následně způsobil smrt více než 30 lidoopů, zejména šimpanzů, orangutanů a goril, ale mezi uhořelými zvířaty byly také kaloni a různé druhy ptáků.

Pavilon byl stavěn ve stylu tropického skleníku. Lidoopi neměli šanci plamenům a zplodinám hoření uniknout. Pro vysoce inteligentní zvířata to muselo být neskutečné utrpení. Křik v bolestech dlouho umírajících opic byl slyšet do dáli. Hasiči s plameny bojovali několik hodin. Z plamenů se podařilo zachránit pouze dva šimpanze, pojmenované Bally a Limbo, kteří utrpěli popáleniny, ale nejsou dále ohroženi na životě.

Při požáru uhořela i Gorila Massa, které bylo úctihodných 48 let!

Bali a Limbo po požáru na video…

Hasiči svým urputným bojem s plameny zachránili sousední pavilon klokanů a předešlí tak dalším nevyčíslitelným škodám!

Proč? Protože tři ženy naletěly nesmyslným mýtům kolem lampionů a zdravý rozum nechaly někde stranou! Ani jejich případné vysoké potrestání život už nevrátí!

Podívejte se na video, jak to na místě zásahu vypadalo.

Požár mezi veřejností vyvolal obrovskou vlnu solidarity, což dokazuje i obrovské množství zapálených svíček a fotografií zesnulých zvířat přímo u zoo.

I v pražské zoo se objevil lampion!

Lampion štěstí uvízl na plotě, asi 5 m od suchého okusu v areálu slonů. Stačilo tak velmi málo a další tragédie mohla být na světě. Napsal a současně veřejnost poprosil o sdílení na svém facebookovém profilu Miroslav Bobek, ředitel ZOO.

Praha reaguje!

Na tragickou událost v ZOO v Krefeldu zareagoval i magistrát hlavního města Prahy a vydal vyhlášku, která v Praze lampiony štěstí zakazuje zcela používat. Vyhláška dále řeší používání pyrotechniky. Vzhledem k tomu, že zákaz defakto plyne ze zákona o požární ochraně a z návodu k použití lampionu, zdá se být vyhláška zbytečnou.

Praha však na rozdíl od mnohých jiných měst dala alespoň občanům jasně najevo, co si o lampionech myslí a že je nebude nadále tolerovat!

Co dodat závěrem?

Nenechejte se zlákat davovým šílenstvím v podobě nákupu a vypouštění lampionů štěstí. Žádné štěstí vám nepřinesou, žádné přání vám nesplní. Jediné, co se může stát je, že někde způsobíte požár! A za to riziko ten chvilkový pohled na letící lampion rozhodně nestojí!

Byl pro vás příspěvek užitečný?

Hodnotit mohou pouze registrovaní uživatelé. Score: 5 / 5. Počet hodnotících: 3

Doposud nikdo nehodnotil. Buďte první, kdo příspěvek ohodnotí.

Pokud se vám příspěvek líbil...

Sledujte nás také na sociálních sítích.

Omlouváme se, že pro vás nebyl tento příspěvek užitečný a děkujeme za vaši zpětnou vazbu.

Pojďme tento článek vylepšit!

Řekněte nám, co bychom mohli vylepšit?

Podpořte nás sdílením tohoto příspěvku - děkujeme!

O autorovi

Eva Achillesová

Instruktorka kurzů první pomoci

Chcete na BOZPforum.cz publikovat?
Hledáme autory odborných článků, kteří mají co říct. Zajistíme, aby váš názor bylo vidět!
Ozvěte se na [email protected].

Odběry
Upozornit na
guest


0 Komentáře
Vložené zpětné vazby
Zobrazit všechny komentáře
Vzory BOZP ke stažení

Buďte vždy v obraze

Hlavní partner webu

Logo happyend


Partneři webu

logo CRAA
  KARO logo APTI logo technicka-zarizeni.cz logo vakinfo.cz-logo

Říjen 2021
Nebyla nalezena žádná událost!

BOZPforum.cz - logo
O nás
BOZPForum.cz je největší komunitní portál zaměřující se na problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v Česku a na Slovensku, jehož hlavním cílem je šířit povědomí o bezpečnosti.
Portál je určen nejen k diskusi odborníků, ale také celé široké veřejnosti, která má zájem na zajištění bezpečnosti a na aktuálních, odborných a relevantních informacích z tohoto oboru, ale také mnohých dalších. Na BOZPForum.cz nenajdete pouze diskusní prostor, ale také informace, články a zajímavosti ze světa bezpečnosti, fotografie, videa a nabídku zajímavých kurzů a seminářů.

Kontaktujte nás: [email protected]
Copyright: Ing. Vít Hofman 2021
Vytvořeno k záchraně životů!
apartmentfile-addgraduation-hatuserscalendar-fullbubble
0
Sdělte ostatním svůj názor!x
()
x
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram