BOZPforum.cz Magazín Logo
TÝKÁ SE TO
KAŽDÉHO Z NÁS!

Pomozte Ukrajině!

Přispějte na účet č. 304452700/0300 zřízený Velvyslanectvím Ukrajiny v Praze a nechte samotné Ukrajince rozhodnout, jak peníze využít.
Více informací

ZDARMA: E-learning školení BOZP, PO a PP pro administrativní práce

Autor příspěvku:
Datum publikování:
26. 3. 2020
Hodnocení:
5 / 5
Štítky:

Chcete na BOZPforum.cz publikovat?
Hledáme autory odborných článků, kteří mají co říct. Zajistíme, aby váš názor bylo vidět!
Ozvěte se na [email protected].

S velkou radostí vám oznamuji, že po více než roční přípravě, jsem pro vás dokončil e-learningové, tedy online školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a první pomoci se zaměřením na zaměstnance administrativních profesí.

⚠ ⚠ ⚠ Toto školení nyní nabízím všem zájemcům zcela zdarma! ⚠ ⚠ ⚠

Komu je školení určeno?

Nově připravené online školení je určeno zejména všem zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají zaměstnance na administrativních pozicích. Je jedno, zda jde o účetní, programátora, grafika, projektanta nebo desítky dalších profesí. Čím více zaměstnanec sedí za stolem, tím více je školení určeno právě jemu!

Školení však obsahuje přínosné informace defakto pro všechny skupiny zaměstnanců a nebude na škodu, když si jej projde jak ředitel společnosti, všichni vedoucí zaměstnanci, ale i zaměstnanci ve výrobě, skladu či zaměstnanci pomocných služeb a činností.

Do školení se však může přihlásit kdokoliv. školení Není nijak omezeno a není ani vázáno na konkrétní firmu. Školením může projít každá fyzická osoba, která o něj projeví zájem!

Školení je připraveno pro české zaměstnance tak, aby co nejvíce pomohlo zaměstnavateli naplnit zákonné požadavky. Informace ve školení mohou být ale velmi přínosné i pro zaměstnance slovenských firem.

Opravdu je školení zdarma? Není v tom háček? A proč?

Ano. Školení je opravdu zdarma! A bez háčků!

Proč? Protože mou snahou, která ve mně přetrvává po celou dobu mé profesní kariéry, je šířit povědomí o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. A právě toto online školení je k této osvětě skvělým nástrojem! Navíc ze své praxe moc dobře vím, že zejména menší zaměstnavatelé a dost často právě zaměstnavatelé administrativních činností, školení zaměstnanců zanedbávají. Ať už z nezájmu, či neochoty platit školitele. Věřím, že právě pro ně může být toto školení řešením!

Abych však mluvil otevřeně. Školení je zcela zdarma – to je pravda. Avšak zdarma je pouze individuální přístup. Skupinový přístup bude zpoplatněn. Skupinový přístup znamená, že správce skupiny (např. zaměstnavatel, vedoucí zaměstnanec) může do své skupiny přidávat uživatele – zaměstnance a uvidí průběh jejich školení. Tedy za poplatek získá zaměstnavatel jakousi výhodou, rozhodně ale nejde o nezbytný placený doplněk, bez něhož by se nedalo obejít.

Zakoupením tohoto skupinového balíčku tedy spíše vyjádříte podporu autorovi a umožníte mu zlepšování produktu!

Spuštění tohoto doplňku chystáme v průběhu příštího týden.

Plánujete držet školení zdarma trvale nebo jde o zaváděcí akci?

Nikdy neříkej nikdy. Ale zde si dovolím tvrdit, že školení opravdu nikdy nebude placené! Nejde o žádnou zaváděcí akci. Jde o produkt, který má napomoci šířit povědomí o BOZP a to zejména mezi administrativními pracovníky, u kterých se často tato oblast zanedbává!

V čem se školení liší od ostatních, běžně dostupných na českém trhu?

Neviděl jsem všechna školení, která jsou běžně dostupná. Viděl jsem jich jen pár. Nechci proto úplně porovnávat. Co mohu ale s jistotou říct je skutečnost, že naše školení je vysoce komplexní, odborné a podrobné. Poskytne školenému velkou porci kvalitních informací. Rozhodně nejde o klikačku na pár minut. Našim školením zaměstnanec stráví i několik hodin! Školení je navíc doporučeno si rozdělit až na 4 školící dny, ale nezbytné to není.

Školení není připraveno s cílem, aby bylo snadné a aby si jej zaměstnanci za pár minut proklikali. To v žádném případě! Školení je sestaveno tak, aby zaměstnanci poskytlo ucelený pohled na BOZP, PO a první pomoc při administrativních pracích!

V průběhu školení jsou uživateli předkládány kontrolní otázky a dílčí kontrolní testy. Některé jsou bodované a školený je musí zvládnout. Stejně tak závěrečný test o 25 otázkách je nutné splnit s nejméně 80% úspěšností! Ten, kdo si myslí, že školení jen tak odkliká, tak se plete, protože dříve nebo později narazí na některém z testů! Testy jsou navíc časově omezené, což by mělo omezit vyhledávání správných odpovědí na Google.

Naší Snahou rozhodně není, udělat školení co nejtěžším a nejkomplikovanějším. Snahou je, aby bral zaměstnanec školení vážně a snažil se sledovat a vnímat předkládané informace! I proto je doporučeno ono dělení do čtyř dnů, kdy si školený každý den projde přibližně 40 tematických okruhů.

Konec konců ale věřím, že naše školení dokáže nahradit většinu e-learningů pro administrativní práce v ČR. Samozřejmě kromě těch, které má zaměstnavatel upraveny na míru svým podmínkám.

Splní školení požadavky zákona?

Na rozdíl od mnohých jiných poskytovatelů e-learningu BOZP, nebudu nikomu mazat med kolem úst a něco nalhávat. S největší pravděpodobností, stejně jako drtivá většina ostatních, nesplní!

Dle zákoníku práce je nutné zaměstnance školit o právních a ostatních předpisech BOZP. Mezi ostatní předpisy patří také vnitřní předpisy zaměstnavatele a technická dokumentace, včetně návodů k obsluze používaných zařízení. Tyto specifické dokumenty zkrátka do obecného online školení implementovat nelze. Není však problém, zaměstnance z místních dokumentů kdykoliv doškolit.

Dostane školený o absolvování školení nějaký doklad?

Ano. Pokud školený úspěšně školení dokončí a to včetně závěrečného ověření znalostí, bude mu vystaven doklad. Doklad si může může okamžitě stáhnout a vytisknout. Doklad o školení se stává platným od chvíle, kdy jej zaměstnanec podepíše a má platnost dva roky.

Doklad obsahuje základní informace o školení, ale, a to je důležité, také přehled právních předpisů, které byly školeny.

A co první pomoc?

První pomoc je ve školení jen pro pořádek a spíše pro zajímavost. V samotném školení je zdůrazněno, že první pomoc je ideální trénovat formou praktického kurzu a nikoliv online školení! Ale nějaké užitečné teoretické informace v této oblasti zaměstnanec samozřejmě také obdrží!

Nebyl jste vždy hlasitým odpůrcem online školení BOZP?

Ano, byl. A byť to bude znít asi zvláštně, tak pořád jsem. Jsem odpůrcem všech e-learningů, které matou zaměstnavatele a které jim slibují naplnění zákonných požadavků! Jsem odpůrcem všech e-learningů, které jsou vlastně jen “dětskou” klikačkou bez hlubších informací, kde na malovaném obrázku označíte zatarasený hasicí přístroj a jdete na další úkol. Jsem odpůrcem takových školení, která lze úspěšně proklikat za několik sekund a získat tak osvědčení o školení.

Ano, opravdu jsem v praxi viděl zaměstnance, který si jeden e-learning vyklikal za 12 sekund! Ptám se? Má to nějaký smysl?

Pokud není online školení vytvořeno přesně na míru konkrétnímu pracovišti a zaměstnavateli, pak je prakticky nemožné, aby všem zákonným požadavkům vyhovělo. Přesto spousta poskytovatelů svá školení vydává za zákonná a zaměstnavatelům slibují modré z nebe. To je to, co mně především vadí a trápí!

Já jsem upřímný. Zaměstnavatel je informován, že školení nemusí naplnit zákonné požadavky. A je jen na něm, jak se rozhodne. Nakonec je to právě zaměstnavatel, který stanoví obsah školení o právních a ostatních předpisech BOZP.

Co plánujete dál? Školení je hotovo nebo se projekt bude dále rozvíjet?

Plánů je celá řada. Školení rozhodně za hotové nepovažuji. Naopak. Mám v plánu jej neustále zdokonalovat a obohacovat o zajímavé informace, příběhy či fotografie. Rozhodně mám také v plánu reagovat na případnou zpětnou vazbu.

V plánu je také technické zlepšení prostředí správce skupin a některých dalších technikáli a vážně uvažujeme o vydání anglické verze školení.

Chvíli píšete o sobě, pak zase o vás. Kolik osob se na přípravě školení tedy podílelo?

Z velké části je školení prací mě samotného, avšak za značné podpory mé ženy, Evy, které tímto patří obrovské díky.

Jak vidíte na fotografii, jsme opravdu sehraná dvojka. Eva mě podporovala nejen svou trpělivostí, ale poskytovala mně také cenou zpětnou vazbu a důležitou kritiku. Navíc tolerovala mé časté ponocování u klávesnice. A jelikož nabízí praktické kurzy první pomoci, tak poslední část školení, která je zaměřená právě na tuto oblast, je více méně její prací.

Postupně, jak dostávalo školení jasné obrysy, jsem se jednotlivá témata snažil konzultovat s odborníky na ně. Spolupracoval jsem tak např. s revizními techniky, dalšími “bezpečáky”, ale také třeba s fyzioterapeutem nebo hasičem. Za ten rok příprav bylo těch lidí poměrně dost.

Obrovské poděkování si zaslouží také Pavel Urbánek, který je pro mě velkou technickou podporou.

A konečně závěrečná otázka? Jak se ke školení může uživatel dostat?

Velmi jednoduše. Stačí zavítat na web elearning.bozpforum.cz, tam se zaregistrovat, vstoupit do školení a začít získávat informace. Nic víc v tom není. Registrace je nutná pro správu školení, zaznamenávání průběhu a možnost přerušit školení a opět v něm pokračovat. Na webu je v aktualitách i velmi podrobný návod, jak si účast založit a školení zahájit.

Doufám, že se školení bude líbit a uživatelům přinese zajímavé a nové informace k bezpečnosti!

Vít Hofman, autor projektu.

BOZPforum.cz (redakce)
Naším cílem je šířit povědomí o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochraně a všech souvisejících oblastech. Informovat o novinkách, možnostech a řešeních, ale také o důsledcích ignorování pravidel jak ze strany zaměstnavatelů, tak i samotných zaměstnanců.

Máte zájem spolupracovat? Napište: [email protected]
×
BOZPforum.cz (redakce)
Naším cílem je šířit povědomí o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochraně a všech souvisejících oblastech. Informovat o novinkách, možnostech a řešeních, ale také o důsledcích ignorování pravidel jak ze strany zaměstnavatelů, tak i samotných zaměstnanců.

Máte zájem spolupracovat? Napište: [email protected]

Byl pro vás příspěvek užitečný?

Hodnotit mohou pouze registrovaní uživatelé. Score: 5 / 5. Počet hodnotících: 2

Doposud nikdo nehodnotil. Buďte první, kdo příspěvek ohodnotí.

Pokud se vám příspěvek líbil...

Sledujte nás také na sociálních sítích.

Omlouváme se, že pro vás nebyl tento příspěvek užitečný a děkujeme za vaši zpětnou vazbu.

Pojďme tento článek vylepšit!

Řekněte nám, co bychom mohli vylepšit?

Chcete na BOZPforum.cz publikovat?
Hledáme autory odborných článků, kteří mají co říct. Zajistíme, aby váš názor bylo vidět!
Ozvěte se na [email protected].

Odběry
Upozornit na
guest


6 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Dle počtu hlasů
Vložené zpětné vazby
Zobrazit všechny komentáře

Buďte vždy v obraze

Hlavní partner webu

Logo happyend

Partneři webu

logo CRAA
  KARO logo APTI logo technicka-zarizeni.cz logo vakinfo.cz-logo

Září 2022
Nebyla nalezena žádná událost!

BOZPforum.cz - logo
O nás
BOZPForum.cz je největší komunitní portál zaměřující se na problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v Česku a na Slovensku, jehož hlavním cílem je šířit povědomí o bezpečnosti.
Portál je určen nejen k diskusi odborníků, ale také celé široké veřejnosti, která má zájem na zajištění bezpečnosti a na aktuálních, odborných a relevantních informacích z tohoto oboru, ale také mnohých dalších. Na BOZPForum.cz nenajdete pouze diskusní prostor, ale také informace, články a zajímavosti ze světa bezpečnosti, fotografie, videa a nabídku zajímavých kurzů a seminářů.

Kontaktujte nás: [email protected]
Copyright: Ing. Vít Hofman 2021
Vytvořeno k záchraně životů!
apartmentfile-addgraduation-hatuserscalendar-fullbubble
6
0
Sdělte ostatním svůj názor!x
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram