BOZPforum.cz - logo

Může a měl by zaměstnavatel zcela zakázat kouření?

Kouření tabákových výrobků je sebedestruktiví činnost, která nejenže na zdraví ohrožuje samotného kuřáka, ale může přímo ohrožovat i zdraví ostatních osob, které jsou účinkům kouření vystaveny, ale i nepřímo, rizikem vzniku požáru nebo výbuchu. Kuřáci navíc působí velmi negativně vzhledem k morální výchově dětí a mladistvých. Není tedy divu, že si spousta zaměstnavatelů pokládá otázku: "Mohu a mám zcela zakázat kouření?"

Je možné zakázat kouření?

Ano, zaměstnavatel rozhodně disponuje pravomocí zcela zakázat kouření. A to nejen ve vnitřních prostorech objektů, ale i v těch venkovních, které vlastní nebo užívá. Kouření je činnost, která není plněním pracovních úkolů a není ani v přímé souvislosti s tímto plněním.

Dle zákoníku práce platí, že:

 • pracovní dobou je doba, v níž je zaměstnanec
  • povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci;
  • na pracovišti připraven k výkonu práce podle pokynů zaměstnavatele;
 • zaměstnanci jsou povinni využívat pracovní dobu k vykonávání svěřených prací.
 • zaměstnanec je povinen nekouřit na pracovištích a v jiných prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci.

Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že kouřit je možné jen mimo pracovní dobu. To znamená v době přestávky v práci na jídlo a oddech, případně také v době bezpečnostní přestávky a pouze tam, kde účinkům kouření nemohou být vystaveni nekuřáci - to prakticky znamená tam, kde se nekuřáci vůbec nemohou pohybovat.

Zaměstnavatel navíc stanoví bezpečnostní opatření k omezení působících rizik.

A právě kouření je zdrojem hned několika významných rizik:

 • riziko poškození zdraví zaměstnance účinky kouření;
 • riziko poškození zdraví ostatních zaměstnanců účinky kouření;
 • riziko vzniku požáru / výbuchu;
 • riziko vzniku dopravní nehody, pokud zaměstnanec kouří ve vozidle při řízení.

Jako opatření proti těmto rizikům může skvěle posloužit právě absolutní zákaz kouření ve všech prostorách zaměstnavatele.

Negativní dopady kouření

Netřeba zde psát obecně známá negativní zdravotní rizika způsobená kouřením, jako jsou zejména nádorová onemocnění, cévní onemocnění, včetně ischemické poruchy nohou apod.

Kouření však negativně ovlivňuje i psychiku kuřáka, zejména:

 • u kuřáků je o 70 % vyšší nebezpečí, že budou trpět depresemi či úzkostmi;
 • kouření způsobuje omezení schopnosti plánovat a provádět různé úkoly;
 • kuřáci mají často probléme se soustředěním;
 • kuřáci mají často zhoršenou funkci krátkodobé i dlouhodobé paměti.

Pozitivní dopady zákazu kouření

 1. Okamžitě se sníží riziko vzniku požáru nebo výbuchu.
 2. Zdraví zaměstnanců nebude účinky kouření poškozováno.
 3. Zvýšení firemní kultury.

Negativní dopady zákazu kouření

 1. Na kouření závislí zaměstnanci se budou snažit kouřit i přes zákaz, zpravidla na místech, kde se mohou skrýt a kde se bude zvyšovat riziko vzniku požáru.
 2. Na kouření závislí zaměstnanci budou mít abstinenční příznaky, které se mimo jiné projeví jejich nesoustředěností, čímž u nich může nejen klesat pracovní výkonnost, ale mohou způsobit úraz jak sobě, tak ostatním osobám na pracovišti.
 3. Na kouření závislí zaměstnanci nedokáží svou závislost překonat a vlivem zákazu raději podají výpověď.
 4. Na kouření závislí zaměstnanci se nebudou pravidelně scházet na kuřáckých "přestávkách", čímž odpadnou časté diskuse, které mohly mít v některých případech pozitivní výsledky pro firmu.

Většinu těchto negativních dopadů lze s poměrně vysokou mírou úspěšnosti eliminovat.

Jak se rozhodnout?

Faktem je, že dle Zákoníku práce je každý zaměstnavatel povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a ať se nám to líbí nebo ne, kuřák do tohoto konceptu zkrátka nezapadá.

Kouření není normální. V dnešní době, kdy jsou velmi dobře známy účinky kouření na lidských organizmus, je takové jednání jednotlivců až nepochopitelné. Spousta kuřáků kouří již od svého mládí, kdy možná i vlivem "hormonů" nedokázali odolat pokušení, neměli dostatečnou vůli a závislost si vypěstovali, přestože toho nyní litují.

Zákaz kouření lze tedy považovat za zcela legitimní krok každého odpovědného zaměstnavatele, který posílí kulturu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, omezí rizika vznikající kouřením a nelze tedy jinak, než doporučit.

Zavedení úplného zákazu kouření může na jeho počátku způsobit řadu problémů a negativní reakce závislých zaměstnanců. Z dlouhodobého hlediska jde ale pro každou společnost o velmi pozitivní krok!

Další doporučení

Současně se zavedením úplného zákazu kouření je vhodné:

 • vytipovat a kontrolovat místa, kde by mohlo dojít k porušování zákazu;
 • vytipovat zaměstnance, kteří mohou mít se zákazem problémy, u nichž se mohou vyskytovat abstinenční příznaky a kteří vykonávají práce, při nichž by mohli ohrozit sebe nebo ostatní a tyto buď a těmto věnovat náležitou pozornost nebo je převést na jinou, vhodnější práci;
 • spolu se zavedením zákazu kouření nabídnout závislým zaměstnancům, kteří se rozhodnou zcela přestat kouřit, benefit ve formě odborné terapie nebo medikace a v tomto rozhodnutí je maximálně podporovat;
 • tvrdě trestat všechna porušení zákazu.

Nechcete kouření zcela zakázat?

Pokud se rozhodnete kouření nezakázat, pak lze doporučit:

 • umístit kuřárnu na venkovním pracovišti;
 • umístit kuřárnu tam, kde se nepohybují nekuřáci;
 • umístit kuřárnu mimo dohled (např. návštěv a klientů, ale také veřejnosti);
 • umístit kuřárnu na bezpečném místě, kde nehrozí vznik požáru a to ani vlivem ulétnutého "žhavíku" (v okolí nesmí být např. suchá tráva, listí apod.);
 • vybavit kuřárnu přenosným hasicím přístrojem;
 • vybavit kuřárnu kvalitním popelníkem, ideálně s vodní náplní, který ihned ochladí nedopalky a zabrání jejich rozletu do okolí i při silném větru;
 • zajisti, aby kuřáci evidovali kuřácké přestávky, které se nezapočítávají do pracovní doby;
 • omezit počet a dobu kuřáckých přestávek;
 • nastavit systém odměňování zaměstnanců tak, aby byl umožněn bonus za nekouření;
 • umístit do kuřárny bezpečnostní tabulku, viz obrázek níže.

Byl pro vás příspěvek užitečný?

Průměrné hodnocení 3.4 / 5. Počet hodnocení: 13

Doposud nikdo nehodnotil. Buďte první, kdo příspěvek ohodnotí.

Pokud se vám příspěvek líbil...

Sledujte nás také na sociálních sítích.

Omlouváme se, že pro vás nebyl tento příspěvek užitečný a děkujeme za vaši zpětnou vazbu.

Pojďme tento článek vylepšit!

Řekněte nám, co bychom mohli vylepšit?

Podpořte nás sdílením tohoto příspěvku - děkujeme!

O autorovi

Ing. Vít Hofman

Podnikající fyzická osoba
Specialista BOZP a PO
Autor projektu BOZPforum.cz
Motto: Kdybych dělal jen to, co umím, tak bych neuměl nikdy nic!
Odběry
Upozornit na
guest
7 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Dle počtu hlasů
Vložené zpětné vazby
Zobrazit všechny komentáře
BOZPforum.cz - logo
O nás
BOZPForum.cz je největší komunitní portál zaměřující se na problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v Česku a na Slovensku, jehož hlavním cílem je šířit povědomí o bezpečnosti.
Portál je určen nejen k diskusi odborníků, ale také celé široké veřejnosti, která má zájem na zajištění bezpečnosti a na aktuálních, odborných a relevantních informacích z tohoto oboru, ale také mnohých dalších. Na BOZPForum.cz nenajdete pouze diskusní prostor, ale také informace, články a zajímavosti ze světa bezpečnosti, fotografie, videa a nabídku zajímavých kurzů a seminářů.

Kontaktujte nás: [email protected]
Copyright: Ing. Vít Hofman 2020
Vytvořeno k záchraně životů!
7
0
Sdělte ostatním svůj názor!x
()
x
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram