BOZPforum.cz Magazín Logo
SAWAPP - Aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídekSAWAPP - Aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek
Bezpečnostní pokyny ve formě plakátů
Vyberte a stáhněte si vhodné pokyny a pozvedněte tak kulturu BOZP vašich pracovišť.
Vybrat plakáty BOZP
Bezpečnostní postery

Pokud se zaměstnanec dotkne vodivé části elektrického zařízení pod napětím, začne jeho tělem procházet elektrický proud. Jestliže hodnota proudu překročí určitou úroveň a nedojde k jeho přerušení (odpojení), může to mít za následek až smrtelný pracovní úraz. A právě k co nejrychlejšímu odpojení proudu, pokud již k dotyku dojde, slouží proudové chrániče, neboli též fíčka.

Zda bude dotyk zaměstnance s živou částí pod napětím smrtelný, záleží na mnoha faktorech, mezi které patří doba působení, velikost proudu, vlhkost prostředí, ale také vlhkost pokožky nebo např. teploty. Dokonce každý člověk snese jinou úroveň.

Střídavé proudy v rozmezí:

 • 10 až 30 mA zpravidla u zdravého člověka nezpůsobí smrtelný úraz, ale jejich působením dochází ke křečím svalů, potížím při dýchání apod.
 • nad 30 mA do 500 mA mohou být i smrtelné, nedojde-li k jejich rychlému odpojení a to přibližně do 500 ms;
 • proudy nad 500 mA bývají smrtelné i při kratších dobách průchodu, než je 500 ms.

Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že čím dříve dojde k přerušení proudu, který prochází osobou, tím nižší je šance vážného či smrtelného úrazu. Běžné proudové chrániče zajistí odpojení proudu v řádu milisekund, zpravidla do 30 ms.

Proudové chrániče

Běžně používané proudové chrániče sestávají ze tří hlavních funkčních částí, kterými jsou:

 1. součtový proudový transformátor;
 2. vybavovací relé;
 3. spínací mechanismus.

Součtový proudový transformátor, v případě, kdy dojde k zemní poruše, tj. např. za stavu, kdy proud začne procházet osobou a dojde tedy ke vzniku zemního proudu, vybudí odpovídající magnetický tok ve svém jádru. Vzniklé napětí na výstupním vinutí transformátoru vytvoří proud a ten následně uvede do činnosti vybavovací relé, které dá signál k vypnutí kontaktů proudového chrániče.

Zkušební zařízení proudového chrániče

Proudové chrániče se vybavují zkušebními zařízeními. Součástí těchto zařízení je testovací tlačítko, označené jako “T.” Stisknutím tlačítka, které je napojeno na zkušební odpor, v proudovém chrániči vyvolá reziduální proud, čímž se simuluje zemní proud a proudový chránič na něj musí zareagovat vybavením.

Kontroly proudových chráničů

Proudový chránič je zařízení, které dokáže zachraňovat lidské životy při úrazu elektrickým proudem.

Je tedy nezbytně nutné zajistit jeho funkčnost, mimo jiné prováděním pravidelných kontrol. Tato povinnost plyne rovněž z ustanovení písm. c), odst. (1), § 4, zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění a písm. a), odst. (1), § 3, NV. č. 378/2001 Sb., úz.

Periodicita kontrol závisí na konkrétním zařízení a požadavcích výrobce, typu provozu a vnějších vlivech (prach, vlhkost, vibrace apod.).

Perioda kontrol běžných proudových chráničů je výrobcem zpravidla stanovena na 1 x měsíčně.

Zaměstnavatel však může periodu stanovenou výrobce, dle potřeby i zkrátit (ideálně formou stanovení v místním provozním bezpečnostním předpise).

Z ustanovení některých norem vyplývá i perioda delší (např. ČSN 33 2140 stanoví 1 x 3 měsíce). Nenechte se však zmást. Výrobce zde však má hlavní slovo.

Testováním proudového chrániče dojde k vypnutí elektrických obvodů, které tento proudový chránič chrání. Některé obvody a zařízení není možné vypínat jednou měsíčně nebo dokonce ani jednou za půl roku, např. z technologických a provozních důvodů. U takových obvodů by měly být použity takové typy proudových chráničů, které nevyžadují časté kontroly, ale umožní např. kontroly roční.

Průběh testování proudového chrániče

Samotné testování je u běžně používaných proudových chráničů velmi jednoduché a spočívá ve stisknutí tlačítka “T”, které v ideálním případě způsobí vybavení proudového chrániče, tedy i shození ovládací páčky do polohy vypnuto. Následně je vhodné překontrolovat, že k odpojení elektrického proudu reálně došlo (např. nesvítící světla nebo lépe měřením příslušného obvodu). Došlo-li k odpojení v pořádku, nezbývá, než po kontrole chránič resetovat natáhnutím ovládací páčkou.

Pokud proudový chránič po stisknutí tlačítka “T” nevybaví, tj. ovládací páčka nespadne do polohy vypnuto nebo nedojde k reálnému odpojení proudu, je třeba zavolat pracovníka elektroúdržby a zajistit opravu / výměnu proudového chrániče.

Při testu se postupuje vždy v souladu s pokyny výrobce. Testovací tlačítko se zpravidla jen rychle stiskne a pustí, jeho držení může mít na chránič negativní vliv. Proudový chránič by měl vybavit při každém stisknutí testovacího tlačítka. Pokud tedy reaguje vybavením jen např. na 8 z 10 stisknutí, nelze jej považovat za provozuschopný!

Kontroly je nutné řádně evidovat a dle potřeby prokázat.

Místní provozní bezpečnostní předpis

Vše ohledně provádění kontrol proudových chráničů je ideální uvést do místního provozního bezpečnostního předpisu, tj. zejména stanovit:

 • rozsah kontrol (konkrétní proudové chrániče, které kontrolám podléhají, včetně jejich umístění na pracovištích a v objektech);
 • způsob provádění kontroly jednotlivých chráničů;
 • periodu provádění kontroly jednotlivých chráničů;
 • osobu, která kontroly bude provádět;
 • způsob evidence kontrol;
 • postup kontrolující osoby v případě zjištění závady.

Ing. Vít Hofman
Ing. Vít Hofman Specialista BOZP a PO
Odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů prevence rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, technik požární ochrany Ing. Vít Hofman | SAW [IČO: 020 65 681]
Podnikající fyzická osoba Autor projektu BOZPforum.cz Motto: Kdybych dělal jen to, co umím, tak bych neuměl nikdy nic!
follow me

Byl pro vás příspěvek užitečný?

Hodnotit mohou pouze registrovaní uživatelé. Score: 5 / 5. Počet hodnotících: 4

Doposud nikdo nehodnotil. Buďte první, kdo příspěvek ohodnotí.

Pokud se vám příspěvek líbil...

Sledujte nás také na sociálních sítích.

Omlouváme se, že pro vás nebyl tento příspěvek užitečný a děkujeme za vaši zpětnou vazbu.

Pojďme tento článek vylepšit!

Řekněte nám, co bychom mohli vylepšit?

SAWAPP - Aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídekSAWAPP - Aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek

nAPIŠTE NÁM SVŮJ NÁZOR

Odběry
Upozornit na
guest


0 Komentáře
Vložené zpětné vazby
Zobrazit všechny komentáře
BOZPforum.cz - logo
O nás
BOZPForum.cz je největší komunitní portál zaměřující se na problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v Česku a na Slovensku, jehož hlavním cílem je šířit povědomí o bezpečnosti.
Portál je určen nejen k diskusi odborníků, ale také celé široké veřejnosti, která má zájem na zajištění bezpečnosti a na aktuálních, odborných a relevantních informacích z tohoto oboru, ale také mnohých dalších. Na BOZPForum.cz nenajdete pouze diskusní prostor, ale také informace, články a zajímavosti ze světa bezpečnosti, fotografie, videa a nabídku zajímavých kurzů a seminářů.

Kontaktujte nás: [email protected]
Copyright: Ing. Vít Hofman 2023
Vytvořeno k záchraně životů!
apartmentfile-addgraduation-hatuserscalendar-fullbubblechevron-down
0
Sdělte ostatním svůj názor!x
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram