BOZPforum.cz Magazín Logo

Nabídka spolupráce pro partnery a firmy

BOZPforum.cz je projekt, jehož hlavním cílem je šířit povědomí o problematice bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochraně a všech souvisejících oblastech tak, aby docházelo k menšímu počtu pracovních úrazů, požárů a provozních nehod.

Abychom tohoto poslání mohli lépe dosáhnout, potřebujeme i vaši pomoc!


Co to je BOZPforum.cz?

BOZPforum.cz není jen informačním webem. Projekt v současné době utváří, i díky sociálním sítím, obrovskou komunitu lidí, se zájmem o problematiku bezpečnosti.

I díky tomu Vám můžeme nabídnout zejména zviditelnění se před lidmi, které nějakým způsobem zajímá problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo požární ochrany.

Web BOZPforum.cz

Web BOZPforum.cz je poměrně nový (v podobě, v jaké jej dnes vidíte, běží od června 2019), přesto se již dostává do povědomí lidí se zájmem o obor a pro internetové vyhledávače také není žádnou neznámou.

Měsíčně na web bez podpory placené reklamy zavítá hledat informace více než 66 000 návštěvníků a toto číslo stále roste.

Web je tvořen několika hlavními částmi, kterými jsou:

  1. informační magazín,
  2. diskusní fórum,
  3. katalog odborníků,
  4. katalog pořádaných akcí BOZP.

Web je neustále rozvíjet a do budoucna je plánováno vznik nových sekcí a funkcí.

Facebook komunita

Součástí projektu BOZPforum.cz je i obrovská, v Česku zcela unikátní, Facebook komunita. Komunitu tvoří zejména lidé se zájmem o obor nebo lidé, kteří se bezpečností přímo živí. Komunita sestává z několika Facebook skupin a jedné Facebook stránky.

Facebook stránka: Bezpečnost práce

Jde rozhodně o největší komunitu lidí se zájmem o problematiku BOZP a související v ČR. Stránka má k dnešnímu dni více než 24 000 fanoušků a více téměř 46 000 sledujících osob. Každý příspěvek, i díky Facebook funkcím “like” a “share”, tak mohou vidět až půl milionu uživatelů!

Facebook skupina: “Bezpečnost práce”

Jde rozhodně o největší českou diskusní skupinu zaměřenou na problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Skupina v současné době čítá bezmála 7500 členů a stále roste. Denně členové vyměňují své zkušenosti a znalosti.

Facebook skupina: “Bezpečáci” výměna zkušeností BOZP i PO

Facebooková diskusní skupina “Bezpečáci” je určena výhradně odborníkům, především osobám s odbornou způsobilostí v BOZP nebo PO, které tvoří drtivou část základny. Skupina je uzavřená a každý člen je schvalován administrátorem.

Skupina má v současné době více než 700 členů, je velmi aktivní a prakticky denně se řeší odborné problémy. Jedná se prakticky o největší aktivní komunitu “bezpečáků” v Česku a co do vzájemného sdílení zkušeností, značně převyšuje dvě v Česku vzniklé profesní komory.

Facebook skupina: Bezpečnost práce, požární ochrana – ptejte se, diskutujte, raďte!

Diskusní skupina je určena všem osobám, které mají v oblasti BOZP problém a chtějí se poradit o jeho možných způsobech řešení. Její členové jsou tak nejen odborníci na oblasti BOZP a PO, ale i “běžní” lidé. Skupina má v současné době více než 400 členů.

Facebook skupna: Pracovní úraz!

Skupina pracovní úraz slouží k odborné poradě mezi pracovním úrazem postiženými osobami a odborníky. V současné době má skupina bez mála 200 členů.

Co vám můžeme nabídnout?

Naše nabídka vychází z hlavní myšlenky a poslání projektu BOZPforum.cz. Co od vás žádáme, tak to jsou především informace, které pomohou návštěvníkům webu s jejich problémy v oblasti BOZP.

Informace nemusejí mít podobu jen textovou, ale mohou být i ve formě fotografické nebo ve formě videa.

Jak text, tak foto a video, pro vás můžeme v případě potřeby vytvořit.

Takto zpracované informace budou publikovány zde, na webu BOZPforum.cz v podobě článku. Článek, ať už čistě textový nebo doplněný o fotografie či video, bude následně, dle dohody a obsahu, sdílen ve Facebook skupinách. Video může být rovněž zveřejněno na youtube kanále BOZPforum.cz.

Informační článek

Máte neotřelé řešení BOZP či PO? Představte jej formou informativního článku. My se postaráme o jeho publikaci a propagaci. Samozřejmostí je, že článek bude obsahovat až 3 odkazy na váš web a vy budete uvedeni jako autoři článku.

Naší podmínkou je, aby článek nebyl čistě prodejním textem. Článek musí čtenáři poskytnout informace, řešení. Článek nesmí být psán za účelem prodat, ale pomoci.

Bannerová reklama

Nabídnout vám můžeme také klasickou bannerovou reklamu přímo zde, na webu. Možností umístění a rozměrů je celá řada. Vše je jen na dohodě. Prohlédněte si naši nabídku bannerové reklamy.

Partnerská sekce

Pokud projekt BOZPforum.cz významně podpoříte, budete uvedeni v partnerské sekci, zejména potom v pravém sloupečku, viditelném téměř na každé stránce webu.

Propagace vašeho produktu

Zašlete nám váš produkt, který souvisí s bezpečností a ochranou zdraví při práci nebo požární ochranou. Ať už jde např. o hasící prostředek, osobní ochranný pracovní prostředek nebo jinou pracovní pomůcku či cokoliv dalšího – vyzkoušíme jej, napíšeme o něm recenzi a případně zpracujeme i video recenzi.

Upozornění! Hodnotíme vždy objektivně. Pokud nám pošlete šmejd, bude to na recenzi dost znát. Pokud nám pošlete úžasný produkt, vychválíme jej do nebes! Samozřejmě vše děláme citlivě a naší snahou rozhodně není někoho poškodit. Resp. vše je na dohodě.

Propagace vaší akce

Pořádáte-li vzdělávací akci, konferenci nebo odborný seminář, workshop, networking nebo jakoukoliv jinou akci se zaměřením na problematiku BOZP, pak ji můžete prezentovat přímo zde na webu: https://bozpforum.cz/poradane-akce-a-seminare-bozp/

Informace pro vytvoření akce naleznete zde: https://bozpforum.cz/vytvorit-akci/

Poskytněte členům komunity BOZPforum.cz zajímavou slevu nebo i jinou výhodu a my vám pomůžeme akci propagovat.

Videoprodukce

Máme vlastní, malou videoprodukci. Netočíme celovečerní filmy, ale jsme schopni upřímně a obstojně natočit váš příběh, vaše sdělení, vámi pořádanou akci nebo váš produkt. I toto může být jedna z cesta, která nás svede dohromady.

Jste odborníkem? Máte veřejně k tématu co říct? Ozvěte se a můžeme společně natočit rozhovor. Stejně tak můžeme natočit video prezentaci vašeho produktu a seznámit tak s ním veřejnost nebo představit vaše unikátní služby.

Co od vás na oplátku žádáme?

Snahou BOZPforum.cz je poskytnout co nejkvalitnější informace co největšímu počtu čtenářů. Žádáme tedy přesně toto.

Informace, šíření povědomí

  1. Kvalitní informace od vás, v podobě článků, fotografií či videí, která představí a seznámí se způsoby a možnostmi řešení nebo např. již nastalými mimořádnými událostmi apod.
  2. Sdílení povědomí a propagace projektu BOZPforum.cz, např. zmínkou ve vašem článku, sdílením na vaší Facebook stránce, jiné sociální síti, bannerová reklama online i offline apod.

Finanční pomoc

Finanční prostředky nám pomohou investovat do technického řešení webu, do marketingu, přinášet pro vás lepší a zajímavější obsah, ale pomohou také zaplatit lidi, kteří se na tom všem podílejí ve svém volném čase.

Zakoupit si můžete reklamní prostor a to jak zde na webu, na webu sawuh.cz, tak i v přidružených Facebook skupinách a na Facebook stránce (viz popis výše). Můžete tak svou reklamu snadno zacílit na lidi, kteří mají o BOZP zájem. Placená reklama se řídí platným ceníkem.

Přesto si vyhrazujeme právo, ryze v souladu s filozofií celého projektu, reklamu umožnit pouze těm subjektům, produktům a službám, kterým sami důvěřujeme.

Pokud vám projekt BOZPforum.cz dává smysl a chcete jej finančními prostředky nezištně podpořit, můžete tak učinit např. zakoupením poděkování.

Další možnosti spolupráce?

Vše je otevřeno, vše je na dohodě. Pod slovem spolupráce, si opravdu představujeme vzájemnou spolupráci, která musí být výhodná pro obě strany.

Pokud vás napadá jiný způsob, jak najít společnou cestu, rozhodně jsme takovým myšlenkám otevřeni a neváhejte nás kontaktovat na [email protected].

BOZPforum.cz - logo
O nás
BOZPForum.cz je největší komunitní portál zaměřující se na problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v Česku a na Slovensku, jehož hlavním cílem je šířit povědomí o bezpečnosti.
Portál je určen nejen k diskusi odborníků, ale také celé široké veřejnosti, která má zájem na zajištění bezpečnosti a na aktuálních, odborných a relevantních informacích z tohoto oboru, ale také mnohých dalších. Na BOZPForum.cz nenajdete pouze diskusní prostor, ale také informace, články a zajímavosti ze světa bezpečnosti, fotografie, videa a nabídku zajímavých kurzů a seminářů.

Kontaktujte nás: [email protected]
Copyright: Ing. Vít Hofman 2021
Vytvořeno k záchraně životů!
apartmentfile-addgraduation-hatuserscalendar-fullbubble
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram