BOZPforum.cz Magazín Logo

Jsou objekty, kde je směr a vedení únikových cest na první pohled zřejmé a i bez jakéhokoliv značení, každý ví, kudy se v případě požáru evakuovat. Pak tu jsou ale objekty, které jsou značně nepřehledné a najít správný směr evakuace k nejbližšímu východu může být dosti komplikované, často dokonce i pro osoby, které jsou v objektu již po několikáté. Proto je důležité, tyto objekty správně označit příslušnými únikovými tabulkami a značkami.

Požadavky právních předpisů

Nutnost provádět značení únikových cest a nouzových východů vyplývá z celé řady právních předpisů. Předpisy však také upravují i požadavky na vzhled nebo umístění značení. Níže v podkapitolách jsou tyto požadavky shrnuty.

Co musí a co nemusí být označeno?

K provedení evakuace osob, zvířat a materiálu zajišťují právnické osoby a podnikající fyzické osoby, aby byly označeny nouzové (únikové) východy, evakuační výtahy a směry úniku osob ve všech objektech, kde se při provozovaných činnostech může vyskytovat veřejnost nebo osoby v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu; toto označení nemusí být provedeno v objektech s východy do volného prostoru, které jsou zřetelně viditelné a dostupné z každého místa [písm. a), odst. (3), § 11, vyhlášky č. 246/2001 Sb., úz].

Únikové cesty, východy a evakuační výtahy na únikových cestách musí být trvale označeny značkami pro únik a evakuaci osob. Tam, kde je to technicky vhodné, je možné použít k jejich označení orientační systémy z materiálů s dostatečnou délkou dosvitu nutnou na dobu opuštění budovy [bod 2.3.2, přílohy k nařízení vlády č. 101/2005 Sb., úz].

Jak má značení vypadat?

Únikové cesty a východy musí být během provozní doby budovy dostatečně osvětleny a vybaveny nouzovým osvětlením vyhovujícím normovým požadavkům. Tam, kde je to technicky vhodné, je možné použít k jejich označení orientační systémy z materiálů s dostatečnou délkou dosvitu nutnou na dobu opuštění budovy [bod 2.3.5, přílohy k nařízení vlády č. 101/2005 Sb., úz].

Informativní značky pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách musí být i při přerušení dodávky energie viditelné a rozpoznatelné minimálně po dobu nezbytně nutnou k bezpečnému opuštění objektu [odst. (4), § 2, nařízení vlády č. 375/2017 Sb., úz].

Informativní značky pro označení únikové cesty a nouzového východu nebo místa první pomoci a zařízení pro přivolání první pomoci mají obdélníkový nebo čtvercový tvar s bílým piktogramem na zeleném pozadí; zelená část zaujímá nejméně 50 % plochy značky [odst. (4), § 3, nařízení vlády č. 375/2017 Sb., úz].

Typy únikových tabulek

Únikové tabulky, které je dnes možné použít, vycházejí z přílohy k nařízení vlády č. 375/2017 Sb., v účinném znění a dále z ČSN EN ISO 7010. Jsou uvedeny na následujících obrázcích:

Značení dle nařízení vlády č. 375/2017 Sb.

Značení dle ČSN EN ISO 7010

Značení dle ČSN EN ISO 7010 – národní dodatky pro ČR

Další značení dle ČSN EN ISO 7010 související s evakuací osob

Ostatními tabulkami označte konkrétní místa a prvky pracoviště. Bližší informace k těmto tabulkám naleznete přímo v ČSN EN ISO 7010.

Kam značení umístit?

Úniková cesta musí být vybavena bezpečnostními značkami, tabulkami a texty s bezpečnostním sdělením (dále jen „bezpečnostní značení“) za účelem a v rozsahu nezbytném pro usnadnění evakuace osob. Toto bezpečnostní značení se umisťuje zejména tam, kde se mění směr úniku, kde dochází ke křížení komunikací a při jakékoli změně výškové úrovně úniku [odst. (4), § 10, vyhlášky č. 23/2008 Sb., úz].

Je-li značka pro označení únikové cesty a nouzového východu zhotovena z fotoluminiscenčního materiálu, musí být instalována na povrchu vnitřní komunikace nebo těsně nad její úrovní [odst. (3), § 5, nařízení vlády č. 375/2017 Sb., úz].

Pozor na výtahy – i ty musejí být označeny!

Evakuační výtah musí být označen bezpečnostním značením „Evakuační výtah“, a to v kabině výtahu a vně na dveřích výtahové šachty [odst. (5), § 10, vyhlášky č. 23/2008 Sb., úz].

Výtah, který neslouží k evakuaci, musí být obdobně označen bezpečnostním značením „Tento výtah neslouží k evakuaci osob“ nebo bezpečnostním značením podle české technické normy uvedené v příloze č. 1 části 1 bodu 13 (ČSN 27 4011) [odst. (5), § 10, vyhlášky č. 23/2008 Sb., úz].

Zdůraznění požadavků na ubytovací zařízení

Chráněná úniková cesta ve stavbě ubytovacího zařízení, jakož i dveře, schodiště, chodba vedoucí k nim a východy z nich musí být opatřeny bezpečnostním značením viditelným ve dne i v noci [odst. (3), § 17, vyhlášky č. 23/2008 Sb., úz].

Všechny únikové cesty ubytovacího zařízení musí mít nouzové osvětlení a vyznačený směr úniku [odst. (3), § 45, 268/2009 Sb., úz].

Jak na značení v praxi – praktické tipy

Nejprve. Pokud máte v objektu řádně označit únikové cesty a nouzové východy, pak musíte přesně znát, kde jsou tyto cesty vedeny a východy umístěny. To zjistíte ze schválené projektové dokumentace, konkrétně z požárně bezpečnostního řešení (dříve technická zpráva požární ochrany).

Grafické znázornění možností úniku v půdoryse je skvělým pomocníkem

Pokud není součástí projektové dokumentace grafické znázornění únikových cest, pak si toto znázornění nakreslete. Značně vám to usnadní práci.

Do půdorysu objektu si zaznačte všechny únikové cesty a nouzové východy, včetně evakuačních výtahů, pokud je jimi objekt vybaven. Pak si označte všechna křížení komunikací (např. červeným kroužkem), změny směru úniku (např. modrým kroužkem) a změny výškové úrovně, jako jsou schodiště nebo jen schodky a rampy (např. oranžovým kroužkem). Nezapomeňte si také vyznačit výtahy.

Návrh umístění jednotlivých tabulek na únikových cestách

Pak navrhněte umístění jednotlivých značek. Myslete na to, že z každého místa objektu by měla jít některé ze značek jasně vidět a to i za předpokladu zakouření a prozradit tak osobám směr úniku. Toto je nutné ověřit přímo v “terénu.” Značka by měla navíc ukazovat směrem k nejbližšímu nouzovému východu. Zde může být za potřebí trocha přeměřování. Je ale hloupé, pokud značka ukazuje k východu vzdálenému 30 m, když na opačnou stranu je jiný východ, ve vzdálenosti 5 m.

Fotoluminiscenční únikové tabulky umisťujte co nejblíže povrchu komunikací klidně tak, že se dotýkají podlahy. Pokud to z opodstatněných důvodů nelze, můžete značku umístit i o něco výš. Vždy však co nejníže to jde. Umístění přímo na podlahu je v případě běžných tabulek nepraktické a málo trvanlivé.

Na značení podlahy se skvěle hodí k tomu určené samolepící fotoluminisceneční kulaté značky, kterými je vhodné klasické tabulky doplnit.

Bohužel většina těchto samolepících “terčíků” se prodává jen v kulatém provedení a tak nesplňují požadavek odst. (4), § 3, nařízení vlády č. 375/2017 Sb., dle kterého musejí mít obdélníkový nebo čtvercový tvar. Kulaté značky umístěné na podlaze proto vždy musejí být pouze doplňkem klasických tabulek.

Problém může být v případě, kdy je např. na chodbě umístěno hodně předmětů a nábytku. Tyto předměty znemožňují instalaci značek k podlaze. Proto je vždy na zvážení, tyto předměty odstranit. Jinou alternativou potom je, značení umístit přímo na podlahu nebo na tyto předměty. Zde je ale vždy velmi důležité, provést praktickou kontrolu viditelnosti značení z každého místa prostoru.

Pozor si dávejte také v místech, kde dochází ke změně výškové úrovně. I zde mů

Ing. Vít Hofman
Ing. Vít Hofman Specialista BOZP a PO
Odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů prevence rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, technik požární ochrany Ing. Vít Hofman | SAW [IČO: 020 65 681]
Podnikající fyzická osoba Autor projektu BOZPforum.cz Motto: Kdybych dělal jen to, co umím, tak bych neuměl nikdy nic!
follow me

Byl pro vás příspěvek užitečný?

Hodnotit mohou pouze registrovaní uživatelé. Score: 5 / 5. Počet hodnotících: 8

Doposud nikdo nehodnotil. Buďte první, kdo příspěvek ohodnotí.

Pokud se vám příspěvek líbil...

Sledujte nás také na sociálních sítích.

Omlouváme se, že pro vás nebyl tento příspěvek užitečný a děkujeme za vaši zpětnou vazbu.

Pojďme tento článek vylepšit!

Řekněte nám, co bychom mohli vylepšit?

nAPIŠTE NÁM SVŮJ NÁZOR

Odběry
Upozornit na
guest


8 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Dle počtu hlasů
Vložené zpětné vazby
Zobrazit všechny komentáře
BOZPforum.cz - logo
O nás
BOZPForum.cz je největší komunitní portál zaměřující se na problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v Česku a na Slovensku, jehož hlavním cílem je šířit povědomí o bezpečnosti.
Portál je určen nejen k diskusi odborníků, ale také celé široké veřejnosti, která má zájem na zajištění bezpečnosti a na aktuálních, odborných a relevantních informacích z tohoto oboru, ale také mnohých dalších. Na BOZPForum.cz nenajdete pouze diskusní prostor, ale také informace, články a zajímavosti ze světa bezpečnosti, fotografie, videa a nabídku zajímavých kurzů a seminářů.

Kontaktujte nás: [email protected]
Copyright: Ing. Vít Hofman 2023
Vytvořeno k záchraně životů!
apartmentfile-addgraduation-hatuserscalendar-fullbubblechevron-down
8
0
Sdělte ostatním svůj názor!x
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram