BOZPforum.cz - logo

Defektoskopie a kontrolovaná pásma

Dříve nebo později, se s kontrolovanými pásmy na staveništi nebo v provoze setká každý. Pojďme v krátkosti nahlédnout do dané problematiky. V níže uvedeném textu se zabýváme ionizujícím zářením vznikajícím například při rentgenech svárů potrubí či ocelových konstrukcí.

Kontrolované pásmo

Cílem vymezení kontrolovaného pásma je pomocí specifických opatření, jako jsou regulace pohybu osob, zvláštní režim práce podle předem definovaných pracovních postupů, vytvoření ochranných bariér a rozsah monitorování, zajistit, že se zdroji ionizujícího záření budou nakládat pouze osoby dostatečně odborně a zdravotně způsobilé, poučené o možném riziku práce a náležitě vybavené ochrannými prostředky a že důsledky případné radiační mimořádné události zůstanou co nejvíce omezeny.

Organizace provádějící defektoskopii zřizuje přechodná defektoskopická pracoviště za účelem provádění nedestruktivního testování materiálů. Na přechodných pracovištích je vymezováno kontrolované pásmo v takové vzdálenosti od zdrojů ionizujícího záření, která odpovídá schválené měřené hodnotě dávkového příkonu na hranici kontrolovaného pásma. Toto kontrolované pásmo je vždy vymezeno před zahájením práce se zdroji ionizujícího záření.

Hranice kontrolovaného pásma je při provádění defektoskopických prací na přechodných pracovištích vyznačena pevnou zábranou, znakem radiačního nebezpečí a upozorněním "Kontrolované pásmo se zdroji ionizujícího záření, nepovolaným vstup zakázán". V případě snížené viditelnosti je použita i světelná signalizace. Kromě toho pracovníci provádějící defektoskopické práce a zdržující se na hranici kontrolovaného pásma provádí střežení, hlídají a regulují vstup ostatních osob do vymezeného prostoru kontrolovaného pásma.

Hranice kontrolovaného pásma musí být projednány s odpovědnými osobami zadavatele i zhotovitele stavby. Tyto zodpovědné osoby zajistí prokazatelné seznámení s umístěním kontrolovaného pásma svoje zaměstnance a zaměstnance subdodavatelských organizací, které se na staveništi pohybují se zdůrazněním zákazu vstupu do kontrolovaného pásma všem pracovníkům, kteří k tomuto nemají příslušné oprávnění.

V případě, že je na staveništi určen koordinátor BOZP budou požadavky na zajištění kontrolovaného pásma podrobně uvedeny v plánu BOZP a s tímto plánem musí být prokazatelně seznámeni všichni pracovníci pohybující se v okolí kontrolovaného pásma.

Ionizující záření, ve formě jak dlouhodobého slabého, tak i krátkodobého intenzivního ozáření, má negativní účinky na člověka a ostatní živé organismy. Působí-li na biologický materiál, dochází k absorpci ionizujících částic nebo vlnění atomy daného materiálu. To způsobuje vyrážení elektronů z jejich orbitalů a tvorbu kladně nabitých iontů (kationtů). Ionizované části molekul se stávají vysoce reaktivními a vedou k řadě chemických reakcí, které buňku buď rovnou usmrtí, nebo vedou ke změnám genetické informace (reakce radikálů s DNA způsobuje porušení fosfodiesterových vazeb a tím zpřetrhání jejího řetězce).

Základním legislativním rámcem pro práci s ionizujícím zářením je v současné době tzv. “Atomový zákon” (zákon č. 18/1997 o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření) a související normy a předpisy. Je to především vyhláška SÚJB č. 184/1997 - novelizována vyhláškou SÚJB č.307/2002 a nakonec vyhláškou SÚJB č.499/2005, dále vyhlášky SÚJB č. 146/1997 a SÚJB č. 214/1997. Atomový zákon stanovuje nejobecnější pravidla pro práci se zdroji ionizujícího záření, zejména jsou důležité cíle radiační ochrany – vyloučení deterministických účinků a omezení stochastických účinků na minimum, dále principy práce s ionizujícím zářením – zdůvodnění činností (riziko versus profit), optimalizace (ozáření lidí versus náklady na jeho zmenšení), limitování (přírodní zdroje, lékařské expozice...).

Pro dohled a koordinaci celého komplexu opatření pro bezpečné používání zdrojů ionizujícího záření byl zřízen Státní ústav jaderné bezpečnosti (SÚJB). Kromě legislativní činnosti SÚJB posuzuje projekty pracovišť se zdroji ionizujícího záření, vydává příslušná povolení a vykonává inspekční činnost na těchto pracovištích.

Na každém pracovišti s ionizujícím zářením je kromě toho ustaven dohlížející pracovník, který se přímo na místě zabývá otázkami radiační ochrany a vede příslušnou dokumentaci. Dohlížející pracovník se účastní kursů a seminářů pořádaných SÚJB a dalšími organizacemi a odbornými společnostmi.

Soubor opatření včetně postupů dekontaminace a kontrolních měření při radiačních haváriích a jiných mimořádných událostech na pracovišti jsou shrnuty v Havarijním řádu pracoviště. Rovněž v Provozním řádu pracoviště je obsažena řada konkrétních zásad pro správnou a bezpečnou práci se zdroji ionizujícího záření.

Další informace je možné naleznout v příručce: Koordinátor BOZP (Práce s ionizujícím záření) k objednání na adrese: https://www.karoei.cz/dalsi-nabidka/pracovni-postupy/

Byl pro vás příspěvek užitečný?

Průměrné hodnocení 0 / 5. Počet hodnocení: 0

Doposud nikdo nehodnotil. Buďte první, kdo příspěvek ohodnotí.

Pokud se vám příspěvek líbil...

Sledujte nás také na sociálních sítích.

Omlouváme se, že pro vás nebyl tento příspěvek užitečný a děkujeme za vaši zpětnou vazbu.

Pojďme tento článek vylepšit!

Řekněte nám, co bychom mohli vylepšit?

Podpořte nás sdílením tohoto příspěvku - děkujeme!

O autorovi

Ing. Eva Grenová, Ph.D.

Jednatelka společnosti KARO EXPORT - IMPORT, spol. s r. o., 724 323 588, [email protected]
Odběry
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložené zpětné vazby
Zobrazit všechny komentáře
BOZPforum.cz - logo
O nás
BOZPForum.cz je největší komunitní portál zaměřující se na problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v Česku a na Slovensku, jehož hlavním cílem je šířit povědomí o bezpečnosti.
Portál je určen nejen k diskusi odborníků, ale také celé široké veřejnosti, která má zájem na zajištění bezpečnosti a na aktuálních, odborných a relevantních informacích z tohoto oboru, ale také mnohých dalších. Na BOZPForum.cz nenajdete pouze diskusní prostor, ale také informace, články a zajímavosti ze světa bezpečnosti, fotografie, videa a nabídku zajímavých kurzů a seminářů.

Kontaktujte nás: [email protected]
Copyright: Ing. Vít Hofman 2020
Vytvořeno k záchraně životů!
0
Sdělte ostatním svůj názor!x
()
x
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram