BOZPforum.cz Magazín Logo
SAWAPP - Aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídekSAWAPP - Aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek
Bezpečnostní pokyny ve formě plakátů
Vyberte a stáhněte si vhodné pokyny a pozvedněte tak kulturu BOZP vašich pracovišť.
Vybrat plakáty BOZP
Bezpečnostní postery

Ministerstvo průmyslu a obchodu na svých webových stránkách zveřejnilo průvodce samotestováním ve firmách. Jde o poměrně podrobný, avšak stále obecný návod, který dost možná přináší více otázek, než odpovědí. Přitom kontroly ze strany krajských hygienických stanic jsou velmi aktivní a zaměstnavatelé stále neví, nač si dávat pozor a co si pohlídat, aby před takovou kontrolou obstáli. Tento článek je tedy jakýmsi pomocníkem a dává tipy, jak ideálně testovat.

Jaké testy používat?

Nejkvalitnější výsledky v současné době nabízejí PCR testy. Ty jsou však nároční na provedení, na čas i na finance. Proto se využívají antigenní testy a PCR test se použije pouze při pozitivním výsledku antigenního testu, jako potvrzení.

Z hlediska antigenních testů lze doporučit, využívat testy ze slin. Jsou naprosto neinvazivní a nehrozí žádná zdravotní rizika spojná s jejich použitím (např. poškození nosní sliznice).

Ministerstvo vydalo seznam antigenních testů s výjimkou, že je mohou provádět laici. Seznam naleznete zde na webu ministerstva zdravotnictví.

Hygieně tedy musíte být schopni doložit, jaké testy jste využili. Měly by k tomu stačit dodací listy, faktura, ze které bude zřejmé, že jste nakoupili vhodné a ministerstvem schválené testy.

Evidenci testovaných

Základem je prokázat, které zaměstnance, kdy a s jakým výsledkem zaměstnavatel otestoval a které nikoliv. K tomu slouží evidence testovaných. Ministerstvo zveřejnilo vzorovou tabulku, kterou zaměstnavatelé mohou, ale nemusejí využít. Mohou si připravit vlastní, průkazný systém. Co do obsahu, měl by ale vycházet z ministerské tabulky, tj. měla by vždy obsahovat alespoň tyto údaje:

 1. datum provedení testu;
 2. číslo pojištěnce;
 3. jméno a příjmení;
 4. zdravotní pojišťovna;
 5. výsledek testu.

Pro zajištění hladkého průběhu proplacení testu ze strany zdravotní pojišťovny, potom dále tyto údaje:

 1. VOJ zaměstnavatele;
 2. cena za jeden test.

V neposlední řadě lze doporučit, aby evidence obsahovala informace o osobě, která nad testem dohlížela a podpis testovaného zaměstnance s prohlášením, že souhlasí s výsledkem testu.

Důvody, proč netestovat

Testovat není povinné ty zaměstnance, kteří

 • prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19,
 • uplynula doba jejich izolace,
 • nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a 
 • od prvního pozitivního RT-PCR testu nebo POC antigenního testu neuplynulo více než 90 dní.

Tyto skutečnosti se prokazují lékařskou zprávou.

Dále nemusejí být testováni ti zaměstnanci, kteří doloží negativní výsledek RT-PCR testu nebo profesionálně provedeného POC antigenního testu. 

Výjimka z testování se také vztahuje na ty zaměstnance, kteří jsou již očkovaní proti onemocnění COVID-19, pokud

 • od druhé dávky (resp. od jediné, jde-li o jednodávkové očkování) uplynulo již 14 dnů,
 • mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví a 
 • neprojevují příznaky nemoci.

Hygiena může chtíti prokázat, proč jste konkrétního zaměstnance netestovali. Proto se doporučuje, u konkrétních netestovaných osob udělat v evidenci řádné poznámky a ideálně si všechny průkazné doklady ofotit a k evidenci přiložit.

Proces testování

Testovat je nutné na pracovišti zaměstnavatele.

Výjimku mají zaměstnanci, kteří v rámci sedmidenního období vykonávají práci výlučně mimo pracoviště zaměstnavatele.

Těmto zaměstnavatel umožní postoupit test mimo pracoviště zaměstnavatele mimo jiné i v domácím prostředí. Vždy však musím být dodržen dále popsaný postup, včetně zaznamenání s výsledkem testu.

Cílem testování je předejít nákaze ostatních zaměstnanců (netestují se tedy zbytečně osoby na home office apod.).

Informování zaměstnanců

Zaměstnanci musejí být seznámeni s návodem k použití testu. Ideální je, seznámení provést prokazatelnou formou a stvrdit podpisem zaměstnance.

Zaměstnavatel dále musí informovat zaměstnance, že v případě jakýchkoliv příznaků onemocnění COVID-19 nepoužijí samotest, ale okamžitě postupuji podle návodu pro příznakové osoby zpracovaným Ministerstvem zdravotnictví- https://koronavirus.mzcr.cz/jak-postupovat-kdyz-mam-priznaky/.

K průkaznému seznámení je možné využít tento vzorový formulář.

Prostor pro testování

Zaměstnavatel na pracovišti vyčlením vhodný prostor k testování – např. nevyužívanou místnost nebo místnost, kde nedochází ke koncentraci zaměstnanců.

V případě, že je test prováděn v domácím prostředí provede jej zaměstnanec před odchodem do zaměstnání.  

Osoba, která nad testováním dohlíží – pověřený zaměstnanec

Pověřená osoba je zaměstnanec, který by měl především dohlížet nad správným způsobem provedení testů, nad tím, že se skutečně testuje konkrétní zaměstnanec a nedochází k záměrnému klamání a zaměstnancům dle potřeby asistovat a pomáhat se správným způsobem testování.

Pověřený zaměstnanec informaci o provedení a výsledku testu zaměstnance včetně jeho čísla pojištěnce (většinou rodné číslo bez lomítka) zaznamená do přehledu o provedených testech. V případě, kdy zaměstnanec provádí test v domácím prostředí, informuje o výsledku svého zaměstnavatele.

Osobní ochranné pracovní prostředky

Zaměstnavatel vybaví pověřeného zaměstnance osobními ochrannými pracovními prostředky, alespoň tedy:

 • respirátor FFP2;
 • ochranné brýle;
 • ochranné rukavice.

Dále lze doporučit poskytnout ochranný obličejový štít a jednorázový ochranný oděv.

Poskytněte osobní ochranné pracovní prostředky prokazatelným způsobem, využít k tomu můžete tento evidenční list.

Jak často testovat?

Testování všech zaměstnanců na pracovišti se provádí nejméně 1 x 7 dní, kromě těch, kteří mají výjimku, viz výše.

Za zaměstnance se v tomto případě považují i dočasně přidělení zaměstnanci agentury práce a další osoby, které na základě jiného právního vztahu, než je pracovněprávní vztah, vykonávají práci nebo obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele společně s jeho zaměstnanci.

Co když zaměstnanec odmítne test podstoupit?

Odmítne-li zaměstnanec postoupit test, lze se s ním dohodnout

 • na výkonu práce z domova,
 • na čerpání dovolené,
 • na poskytnutí neplaceného volna,
 • případně na změně harmonogramu rozvržení směn.

Nedojde-li k dohodě, půjde o jinou důležitou osobní překážku v práci na straně zaměstnance podle odst. (1), § 199, Zákoníku práce, za kterou zaměstnanci nepřísluší náhrada mzdy/platu.

Je však třeba upozornit, že zaměstnanci hrozí finanční sankce podle zákona č. 94/2021 Sb. (pandemický zákon)

Negativně testovaný zaměstnanec a další postup

V případě negativního výsledku zaměstnanec pokračuje v běžné práci při dodržení aktuálních ochranných opatření.

Pozitivně testovaný – co s ním?

V případě pozitivního výsledku je zaměstnanec povinen:

 • Sdělit tuto skutečnost zaměstnavateli.
 • Nevstupovat na pracoviště, a pokud se testování provádí na pracovišti, bezodkladně jej opustit.
 • Bezodkladně telefonicky či jiným vzdáleným způsobem kontaktovat poskytovatele pracovnělékařských služeb nebo svého registrujícího praktického lékaře nebo, pokud zaměstnanec registrujícího praktického lékaře nemá, místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví (krajskou hygienickou stanici nebo hygienickou stanici hlavního města Prahy).
 • Do určení dalšího postupu lékařem nebo hygienickou stanicí musí zaměstnanec minimalizovat riziko nákazy dalších lidí, tedy ideálně se izolovat.
 • Lékař či příslušný orgán ochrany veřejného zdraví vystaví žádanku v ISIN na konfirmační test prostřednictvím RT-PCR testu.
 • Zaměstnanec je povinen se konfirmačnímu testu podrobit.
 • Doba mezi pozitivním testem antigenního testu prováděného laickou osobou a výsledkem konfirmačního PCR testu je jinou překážkou v práci na straně zaměstnavatele podle § 208 zákoníku práce.

Další informace jsou k nalezení na webu ministerstva zdravotnictví: https://koronavirus.mzcr.cz/jak-postupovat-kdyz-mam-priznaky/.

Nakládání s odpady

S použitými testy se naloží dle metodického sdělení Odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k zařazení odpadu z antigenních testů určených k samotestování osob:

 • Pověřená osoba (zaměstnavatel) zajistí, že všechny použité testovací sady budou vloženy do černého plastového pytle s tloušťkou alespoň 0,2 mm. V případě tenčích pytlů se použijí pytle dva – jeden se vloží do druhého.
 • Po naplnění nebo nejpozději do 24 hodin od prvního použití je nutné pytel zavázat a vnější povrch ošetřit dezinfekčním prostředkem.
 • Pytel se vyhodí do běžné nádoby na směsný komunální odpad. Nikdy neodkládejte pytle s použitými testy vedle popelnic!
 • Osoba manipulující s tímto odpadem si poté vždy důkladně umyje ruce mýdlem a teplou vodou nebo použije dezinfekci na ruce.

Ing. Vít Hofman
Ing. Vít Hofman Specialista BOZP a PO
Odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů prevence rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, technik požární ochrany Ing. Vít Hofman | SAW [IČO: 020 65 681]
Podnikající fyzická osoba Autor projektu BOZPforum.cz Motto: Kdybych dělal jen to, co umím, tak bych neuměl nikdy nic!
follow me

Byl pro vás příspěvek užitečný?

Hodnotit mohou pouze registrovaní uživatelé. Score: 5 / 5. Počet hodnotících: 5

Doposud nikdo nehodnotil. Buďte první, kdo příspěvek ohodnotí.

Pokud se vám příspěvek líbil...

Sledujte nás také na sociálních sítích.

Omlouváme se, že pro vás nebyl tento příspěvek užitečný a děkujeme za vaši zpětnou vazbu.

Pojďme tento článek vylepšit!

Řekněte nám, co bychom mohli vylepšit?

SAWAPP - Aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídekSAWAPP - Aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek

nAPIŠTE NÁM SVŮJ NÁZOR

Odběry
Upozornit na
guest


1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Dle počtu hlasů
Vložené zpětné vazby
Zobrazit všechny komentáře
BOZPforum.cz - logo
O nás
BOZPForum.cz je největší komunitní portál zaměřující se na problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v Česku a na Slovensku, jehož hlavním cílem je šířit povědomí o bezpečnosti.
Portál je určen nejen k diskusi odborníků, ale také celé široké veřejnosti, která má zájem na zajištění bezpečnosti a na aktuálních, odborných a relevantních informacích z tohoto oboru, ale také mnohých dalších. Na BOZPForum.cz nenajdete pouze diskusní prostor, ale také informace, články a zajímavosti ze světa bezpečnosti, fotografie, videa a nabídku zajímavých kurzů a seminářů.

Kontaktujte nás: [email protected]
Copyright: Ing. Vít Hofman 2023
Vytvořeno k záchraně životů!
apartmentfile-addgraduation-hatuserscalendar-fullbubblechevron-down
1
0
Sdělte ostatním svůj názor!x
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram