BOZPforum.cz Magazín Logo
SAWAPP - Aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídekSAWAPP - Aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek
Bezpečnostní pokyny ve formě plakátů
Vyberte a stáhněte si vhodné pokyny a pozvedněte tak kulturu BOZP vašich pracovišť.
Vybrat plakáty BOZP
Bezpečnostní postery

Příští událost už za

2024čtvrtek30květen17:30čtvrtek19:3017:30 - 19:30(GMT+02:00) BAMBINIKurz první pomoc u dětíSAW - školící a výcvikové prostory, Města Mayen 1536, 686 01 Uherské HradištěCena události1490 Kč / osoba OrganizátorEva Hofmanová, instruktorka kurzů první pomociTyp událostiPraktický kurz

Příští událost už za

2024čtvrtek30květen17:30čtvrtek19:3017:30 - 19:30(GMT+02:00) BAMBINIKurz první pomoc u dětíSAW - školící a výcvikové prostory, Města Mayen 1536, 686 01 Uherské HradištěCena události1490 Kč / osoba OrganizátorEva Hofmanová, instruktorka kurzů první pomociTyp událostiPraktický kurz

Když jsem byl na začátku své činnosti odborně způsobilé osoby, přístup k praktickým zkušenostem nejen z prevence rizik, ale také požární ochrany a všech souvisejících oblastí, byl značně omezený. Snažil jsem se věci konzultovat s odborníky z fakulty, inspektory OIP, hasiči. Hledal jsem odborné články a internetové diskuse. Cítil jsem však, že to není úplně ono. Cítil jsem, že “bezpečákovi” chybí místo, kde se může odborně poradit a prodiskutovat své profesní problémy s kolegy.

Vznik skupiny “Bezpečáci”

16. července 2016 jsem se rozhodl založit uzavřenou odbornou diskusní skupinu “Bezpečáci” – výměna zkušeností BOZP i PO. Byl jsem si moc dobře vědom síly Facebooku, protože jsem ho již aktivně využíval a to primárně k získávání informací, právě z jiných, uzavřených skupin.

Stejně tak jsem ale věděl, že spousta lidí má Facebook jen za povrchní platformu ke sdílení “koupelnových selfíček” a bude možná dost těžké, přemluvit odborníky, často vysokoškolsky vzdělané a často středního věku nebo i starších, aby se zapojili.

Jak tomu tak bývá, začátky byly opravdu poměrně těžké a žádaly si odhodlání i vytrvalost. Osobně jsem příliš “bezpečáků” neznal, zvláště pak takových, kteří by používali Facebook nebo o tom byli alespoň schopni diskutovat. Pár, o kterých jsem věděl, že Facebook používají, jsem do skupiny pozval. Přidali se však jen někteří. Z jiných jsem pochopil, že ve mě cítí “konkurenci” a nechtějí podporovat “konkurenční” projekt.

Nešlo tedy jinak, než začít aktivně vyhledávat a oslovovat konkrétní odborníky jednoho po druhém.

Někdy přímo přes Facebook nebo jinou sociální sít, jindy prostřednictvím e-mailu, některým jsem dokonce osobně telefonoval. Nejednoho jsem přesvědčil osobně u kávy.

Věděl jsem, že pokud bude mít skupiny jen deset či dvacet členů, nemůže dost dobře fungovat.

Odborníci se však pomalu, ale jistě přidávali. Přesto byla diskuse ve skupině na bodě mrazu. Když však počet členů konečně přesáhl první 50-ku, skupina ožila. Začala se objevovat první rozumná diskuse a hlavně, skupina začala i sama růst. Každý člen znal dalšího odborníka, kterého do skupiny pozval. Po prvním roce měla skupina na 200 členů, po druhém roce fungování už na 400. Skupina roste neustále a dnes, po bezmála pětileté existenci, je tvořena téměř devíti sty odborníky.

Bylo a je krásně vidět, že skupina je přesně tím, co tu chybělo. Diskuse jela v plném proudu a je velmi aktivní i dnes. Na skupině je unikátní také vysoké procento aktivních členů – na 90%! Což je pro FB skupinu velký úspěch!

Smysl skupiny

Ještě se krátce vrátím ke smyslu skupiny.

Dle pravidel skupiny a jak i její název napovídá, jde o místo určené k výměně zkušeností, názorů, informací a pohledů v oblastech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.

Za mě ideální příspěvek ve skupině prezentuje zavedené opatření proti konkrétnímu riziku.

Mnohem častější jsou ale příspěvky řešící nejasnosti v právních a ostatních předpisech BOZP. Je to logické. Právní předpisy ČR, kromě toho, že jich je snad až nekonečně mnoho, jsou psány způsobem, kdy jim často ani odborníci dobře nerozumí. Diskuse nad významem jednotlivých ustanovení nebo existenci relevantního právního předpisu, je tedy velmi potřebná.

Dle pravidel je skupina nastavena tak, že by se měl člen nejprve podělit o své zkušenosti a teprve potom, pokládat dotazy.

Komu je skupina určena

Od začátku dbám na to, aby se do skupiny dostali jen lidé, kteří mají k bezpečnosti co říct.

Skupina je tedy určena především:

 • odborně způsobilým v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
 • koordinátorům BOZP na staveništích;
 • odborně způsobilým osobám v požární ochraně; 
 • technikům požární ochrany;
 • preventistům požární ochrany;
 • jiným odborníkům v oblasti BOZP (zejména revizním technikům, přičemž o odbornosti rozhoduje správce / moderátor skupiny).

U každého jednoho člena se snažím rozumnými a dostupnými prostředky jeho odbornost ověřit. Pokud však někdo má osvědčení o odborné způsobilosti, jeho znalosti a kvality dále nezkoumám. Naopak v případě osob, které žádným osvědčením nedisponují, jsem schopný udělat i poměrně náročný “vstupní pohovor.” Věřím, že právě díky tomuto opatření, je skupina velmi unikátní a skvěle funguje.

Pro koho skupina určena není?

Skupina však není určena pro tyto skupiny osob:

 • úředníci provádějící dohled nad oblastmi BOZP / PO (inspektoři SÚIP / OIP, příslušníci SPD, pracovníci KHS apod.) 
 • “pojišťováci” – agenti a risk manažeři pojišťoven apod.;
 • auditoři systémů řízení;
 • inspektoři BOZP odborových organizací;
 • žáci a studenti, včetně studentů vysokých škol zaměřených na BOZP a PO.

Proč tomu tak je? Osobně nemám nic proti těmto skupinám osob a jejich práce si cením. Ve skupině ale chci odborníkům nabídnout “intimní” prostředí, kde mohou sdílet nejen úspěchy, ale i problémy a interní informace beze strachu, že je např. některý z inspektorů či auditorů zneužije. Stejně tak nechci, aby byli odborníci zatěžováni dotazy studentů.

Jak se do skupiny přidat?

Je to snadné. Máte-li Facebook účet, stačí přejít na adresu https://www.facebook.com/groups/bezpecaci/ nebo na Facebooku dát vyhledat: “Bezpečáci” – výměna zkušeností BOZP i PO a požádat o vstup. Po odeslání žádosti budete vyzváni ke zodpovězení tří “otázek”. Nejdůležitější z nich je “otázka” první, cituji:

Napište prosím číslo vašeho osvědčení o odborné způsobilosti. Pokud jej nemáte, zkuste podrobně popsat vaši práci v oboru BOZP nebo souvisejícím a vyčkejte na potvrzení nebo doplňující otázky správce.

Bez ohledu na to, kdo jste, ponecháte-li pole pro odpověď prázdné, do skupiny se nedostanete. Tak to je, bylo a tak to i zůstane.

Další dvě otázky vás jen mají seznámit existencí katalogu odborníků a internetovým diskusním fórem.

Při posuzování členů se snažím být maximálně nestranný a objektivní.

Za celou dobu existence skupiny, pokud si dobře pamatuji, jsem zamítl žádost o členství pouze dvěma osobám, která vzájemně spolupracují a které by, co se odbornosti týče, rozhodně měli právo ve skupině být. Ale jejich diskusní tón, kterým se projevují jak ve svých článcích, tak i jiných veřejných diskusních prostorech považuji za natolik toxický, že jsem nechtěl dopustit, aby svým jedem skupinu postupně otrávili.

Další informace o skupině

Skupina není reklamní a není ani inzertním portálem. Pro reklamu jsou přísná pravidla. Reklama je možná, jen se souhlasem správce a zpravidla nejdříve až po uhrazení odpovídajícího poplatku. Ovšem rozhodně ne každá reklama, byť je inzerent ochoten zaplatit, je schválena. Povoluji jen opravdu přínosnou reklamu na pro skupinu relevantní produkty či služby odpovídající kvality. Získané finanční prostředky investuji do rozvoje BOZPforum.cz a všeho kolem něj. I z tohoto důvodu je reklamy ve skupině opravdu jen poskrovnu.

Co se inzerce týče, členové mají právo zveřejnit “osobní” inzerát, kdy hledají člověka – odborníka na bezpečnost, jakož to náhradu za sebe nebo k sobě do týmu. Tedy i inzeráty jsou spíše ojedinělé a skupina jimi není “zaplevelená.”

Pro inzerci slouží příslušná sekce internetového diskusního fóra: https://diskuse.bozpforum.cz/diskuse/hledam-nabizim/

Stejně tak ve skupině prakticky není tolerována poptávka dokumentů, která by z mého pohledu podporovala určitou lenost členů. Tj. příspěvky s žádostí o poskytnutí dokumentu jsou vesměs mazány. Ale jak bylo psáno výše. Skupina je o výměně zkušeností.

Pokud tedy někdo pošle k nahlédnutí rozpracovaný dokument, se kterým si neví rady a s žádostí o pomoc při jeho dopracování, může to být plně v souladu s pravidly.

Většina však na dokumentu ani nezačne pracovat a ihned žádá “vzor” bez práce. A já nechci, aby tímto směrem byla skupina některými členy zneužívána.

Zpravidla však spíše výjimečné žádosti o poskytnutí ne příliš obvyklých dokumentů toleruji.

V neposlední řadě není skupina určena ke sdílení videí bez kontextu. K tomu slouží druhá, větší (bez mála 60 000 členů), volnější a obecnější skupina určená široké veřejnosti: Bezpečnost práce – bud rád, pokud se přidáte! Členové naopak mohou sdílet videa z vlastních pracovišť, zachycující konkrétní problémy nebo opatření, o kterých chtějí vést diskusi.

Trocha statistky

Facebook o skupinách vede zajímavé statistiky. Bohužel jsou archivovány jen po dobu jednoho roku, některá data je možné získat jen za dobu posledních 28 dní.

Aktivita skupiny

Za poslední rok má skupina na 800 aktivních členů. To znamená, že ve skupině prakticky nejsou spící brouci.

Počet interakcí

Za poslední rok se ve skupině objevilo 1259 příspěvků, tedy přibližně 3,5 příspěvku denně, pod kterými se vytvořilo celkem 12 094 komentářů a celkem na ně bylo 11 179 reakcí (např. like).

Oblíbené dny

Skupina je nejaktivnější v pracovní dny, od pondělí do pátku, přičemž vrcholu aktivity dosahuje dlouhodobě ve středu.

Oblíbené časy

Nejaktivnější je skupina kolem 10:00 hodiny dopolední a potom mezi 15:00 až 16:00 hodinou odpolední.

Procentuální zastoupení žen a mužů ve skupině

Skupinu tvoří 35% žen a 65% mužů.

Nejčastější země členů

Členové jsou převážně z Česka, následuje Slovensko. Jednotky jsou i z dalších států. Vždy jde však o Čechy (Slováky), kteří pracují v zahraničí.

Nejčastější města členů

Nejvíce členů je, asi logicky, z Prahy. Pro někoho možná překvapivě na druhém místě není Brno, ale Ostrava.

Tři nejúspěšnější příspěvky posledního měsíce

Za poslední měsíc (Facebook zde roční statistiku nenabízí) jsou třemi nejdiskutovanějšími příspěvky příspěvky na následující témata:

 1. Kontrola provozuschopnosti požárních dveří.
 2. Odbornost školitele pro práce ve výškách.
 3. Nošeni střelných zbraní z pohledu BOZP.

Proč se ke skupině přidat?

Jste-li odborníkem na bezpečnost práce, požární ochranu nebo související oblasti, je pro vás skupina skvělým místem, kde získáte nejen cenné informace, rady a zkušenosti druhých, ale stanete se součástí pravděpodobně největší české aktivní komunity “bezpečáků.” Budete vždy v obraze a budete mít přehled o tom, co se v oboru aktuálně děje. Stejně, jako budete mít šanci, podělit se o své úspěchy i neúspěchy a tím, řadě jiných členů, dost možná ušetřit kopu trápení.

Ing. Vít Hofman
Ing. Vít Hofman Specialista BOZP a PO
Odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů prevence rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, technik požární ochrany Ing. Vít Hofman | SAW [IČO: 020 65 681]
Podnikající fyzická osoba Autor projektu BOZPforum.cz Motto: Kdybych dělal jen to, co umím, tak bych neuměl nikdy nic!
follow me

Byl pro vás příspěvek užitečný?

Hodnotit mohou pouze registrovaní uživatelé. Score: 0 / 5. Počet hodnotících: 0

Doposud nikdo nehodnotil. Buďte první, kdo příspěvek ohodnotí.

Pokud se vám příspěvek líbil...

Sledujte nás také na sociálních sítích.

Omlouváme se, že pro vás nebyl tento příspěvek užitečný a děkujeme za vaši zpětnou vazbu.

Pojďme tento článek vylepšit!

Řekněte nám, co bychom mohli vylepšit?

SAWAPP - Aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídekSAWAPP - Aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek

nAPIŠTE NÁM SVŮJ NÁZOR

Odběry
Upozornit na
guest


0 Komentáře
Vložené zpětné vazby
Zobrazit všechny komentáře
BOZPforum.cz - logo
O nás
BOZPForum.cz je největší komunitní portál zaměřující se na problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v Česku a na Slovensku, jehož hlavním cílem je šířit povědomí o bezpečnosti.
Portál je určen nejen k diskusi odborníků, ale také celé široké veřejnosti, která má zájem na zajištění bezpečnosti a na aktuálních, odborných a relevantních informacích z tohoto oboru, ale také mnohých dalších. Na BOZPForum.cz nenajdete pouze diskusní prostor, ale také informace, články a zajímavosti ze světa bezpečnosti, fotografie, videa a nabídku zajímavých kurzů a seminářů.

Kontaktujte nás: [email protected]
Copyright: Ing. Vít Hofman 2023
Vytvořeno k záchraně životů!
apartmentfile-addgraduation-hatuserscalendar-fullbubblechevron-down
0
Sdělte ostatním svůj názor!x
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram