BOZPforum.cz Magazín Logo

Vláda přibližně v polovině června tohoto roku schválila již druhý antibyrokratický balíček, který má zjednodušit podnikání. Bohužel pro oblast BOZP a PO tento balíček příliš změn nepřinese, byť by to bylo potřeba, ale nějaké, poměrně významné, přeci jen ano. Současně dnes vláda projednává návrh novely zákona o silničním provozu.

Zrušení potravinářských průkazů

První významnou změnou je zrušení zdravotních průkazů, laicky často nazývaných jako potravinářských. Toto se podařilo již zákonem č. 167/2023 Sb., který mimo jiné mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Povinnost zdravotních průkazů se ruší již od 1. 7. 2023!

Nutno poznamenat, že zdravotní průkazy se netýkají jen zaměstnanců v potravinářství, ale i v celé řadě jiných profesí, zejména:

 • potravinářství;
 • úpravny vod;
 • provozování vodovodů;
 • osoby přicházející do přímého styku s kosmetickými přípravky, jejich ingrediencemi nebo tělem spotřebitele (např. kadeřnice, kosmetičky, manikérky, pedikérky apod.).

O všech výše uvedených osobách mluvíme jako o osobách vykonávajících tzv.: epidemiologicky závažné činnosti.

Dále je dobré si připomenout, že všechny výše zmíněné osoby a profese, sice již nebudou muset mít zdravotní průkaz, ale stále musejí disponovat znalostmi nutnými k ochraně veřejného zdraví!

Možná úskalí

Faktem je, že zdravotní průkazy v podobě, v jaké byly, se staly naprosto zbytečnou byrokratickou zátěží, která nepřinášela nic moc pozitivního.

Všechny osoby, které vykonávají činnosti epidemiologicky závažné, se musely ještě do nedávna povinně podrobovat jak vstupním, tak i periodickým pracovnělékařským prohlídkám a to bez ohledu na kategorii práce nebo druh pracovního poměru (dohoda / smlouva).

Proč? Protože epidemiologicky závažné činnosti byly jedním z vyjmenovaných rizik ohrožení zdraví.

Poslední novelou vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, ale bylo toto riziko ohrožení zdraví zrušeno (vznikla tzv. profesní rizika, která již epidemiologicky závažné činnosti neuvádějí).

To znamená, že u zaměstnanců,

 • jejichž práce je zařazena do kategorie 1 nebo 2, tedy nerizikové kategorie,
 • součástí jejichž práce nejsou jiná profesní rizika a současně
 • na ně nejsou kladeny zvláštní požadavky jiných právních předpisů (např. námořníci, piloti apod.),

nejsou periodické pracovnělékařské prohlídky povinné a jde-li o “brigádníky” nejsou pro ně povinné ani vstupní pracovnělékařské prohlídky! Vstupní pracovnělékařské prohlídky u zaměstnanců pracujících na základě pracovní smlouvy budou zřejmě zrušeny do konce roku.

Povinnost zdravotního průkazu tak byla v současné době alespoň nějakou náhradou za nepovinnou pracovnělékařskou prohlídku u brigádníků.

Po novele tedy může dojít např. k situaci, kdy dnes do zaměstnání nastupující kuchař ve věku 20 let, absolvuje vstupní pracovnělékařskou prohlídku, ale nebude již muset absolvovat žádné další pracovnělékařské prohlídky a to až do ukončení pracovněprávního vztahu (např. 40 let). Od příštího roku zřejmě u tohoto kuchaře nebude muset být povinná ani vstupní pracovnělékařská prohlídka.

Pokud tedy u takového kuchaře v průběhu pracovního poměru dojde ke změně zdravotního stavu a vzniku např. chronického infekčního onemocnění, jedinými kontrolními mechanismy zůstávají:

 • odpovědnost zaměstnance, že se k onemocnění přihlásí (to ovšem navíc předpokládá, že si toto onemocnění bude uvědomovat);
 • pravomoc zaměstnavatele odeslat zaměstnance na mimořádnou pracovnělékařskou prohlídku, pokud si u něj všimne možných negativních změn zdravotního stavu.

Je to ale dost?

Povinnost zdravotních prohlídek (vstupních i periodických) dnes platí např. i pro obsluhu tlakových nádob stabilních. Tlakovou nádobou stabilní může být např. malá 20 l expanzní nádoba u kondenzačního kotle, kterou má většina z nás i doma.

V porovnání s tímto rizikem působí zrušení prohlídek pro osoby vykonávající epidemiologicky závažné činnosti skoro jako hazard s našimi životy a zdravím.

Zrušení vstupních pracovnělékařských prohlídek

Součástí antibyrokratického balíčku II je také vůle zrušit vstupní pracovnělékařské prohlídky pro tzv. “nerizikové” práce. Do konce října by měly být připraveny všechny podklady a následně bude probíhat klasické legislativní schvalování novely. Nutno podotknout, že zřejmě bude muset jít o novelu

 • zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce;
 • zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a jeho prováděcí vyhlášky
 • vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách.

Lze předpokládat, že povinnost vstupních pracovnělékařských prohlídek bude korespondovat s povinností těch periodických. Budou tedy povinné pro:

 • zaměstnance vykonávající rizikovou práci kategorie 2R, 3 nebo 4;
 • zaměstnance, součástí jejichž práce je tzv. profesní riziko;
 • zaměstnance, kdy zdravotní způsobilost jejich práce upravují požadavky jiných právních předpisů (např. piloti, zaměstnanci na dráze, strážníci městské policie, držitelé zbrojních průkazů atd.).

Doufejme, že se změnu podaří prosadit ještě tento rok.

Novela zákona o provozu na pozemních komunikacích

Novela zákona o silničním provozu přinese tyto hlavní změny:

 • změna bodového systému (nově jen tři sazby, tj. 2, 4 nebo 6 trestných bodů). Stále přitom platí, že při dosažení 12 bodů dojde k odebrání řidičského oprávnění. V tomto duchu došlo k dosti nepochopitelné úlevě u řízení pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, kdy ze současných 7 bodů sazba klesá jen na 6 bodů;
 • zvýšení sankcí a snížení možného rozpětí. Nejzávažnější přestupky, např. projetí na červenou, budou moci policisté na místě potrestat sankcí ve výši až 5500 Kč, ve správním řízení budou sankce až 75 000 Kč (značné překročení maximální dovolené rychlosti, jízda pod vlivem alkoholu…);
 • řidiči u sebe nebudou muset mít řidičský průkaz ani osvědčení o registraci vozidla neboli “malý techničák”
 • možnost řídit vozidlo již od 17 let pod dohledem mentora. Mentor by měl být dospělý zkušený řidič, který bude muset být evidován v registru;

Asi můžeme být rádi, že neprošly některé pozměňovací návrhy, zejména ty poslankyně Zuzany Ožanové za ANO, která požadovala povinnost cyklistických přileb pro všechny cyklisty, tedy nejen ty, mladší 18 let a  žádala také zrušení povinnosti předjíždět cyklisty s povinným bočním rozestupem 1,5 m!

Ing. Vít Hofman
Ing. Vít Hofman Specialista BOZP a PO
Odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů prevence rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, technik požární ochrany Ing. Vít Hofman | SAW [IČO: 020 65 681]
Podnikající fyzická osoba Autor projektu BOZPforum.cz Motto: Kdybych dělal jen to, co umím, tak bych neuměl nikdy nic!
follow me

Byl pro vás příspěvek užitečný?

Hodnotit mohou pouze registrovaní uživatelé. Score: 5 / 5. Počet hodnotících: 1

Doposud nikdo nehodnotil. Buďte první, kdo příspěvek ohodnotí.

Pokud se vám příspěvek líbil...

Sledujte nás také na sociálních sítích.

Omlouváme se, že pro vás nebyl tento příspěvek užitečný a děkujeme za vaši zpětnou vazbu.

Pojďme tento článek vylepšit!

Řekněte nám, co bychom mohli vylepšit?

nAPIŠTE NÁM SVŮJ NÁZOR

Odběry
Upozornit na
guest


0 Komentáře
Vložené zpětné vazby
Zobrazit všechny komentáře
BOZPforum.cz - logo
O nás
BOZPForum.cz je největší komunitní portál zaměřující se na problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v Česku a na Slovensku, jehož hlavním cílem je šířit povědomí o bezpečnosti.
Portál je určen nejen k diskusi odborníků, ale také celé široké veřejnosti, která má zájem na zajištění bezpečnosti a na aktuálních, odborných a relevantních informacích z tohoto oboru, ale také mnohých dalších. Na BOZPForum.cz nenajdete pouze diskusní prostor, ale také informace, články a zajímavosti ze světa bezpečnosti, fotografie, videa a nabídku zajímavých kurzů a seminářů.

Kontaktujte nás: [email protected]
Copyright: Ing. Vít Hofman 2023
Vytvořeno k záchraně životů!
apartmentfile-addgraduation-hatuserscalendar-fullbubblechevron-down
0
Sdělte ostatním svůj názor!x
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram