BOZPforum.cz Magazín Logo
SAWAPP - Aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídekSAWAPP - Aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek
Bezpečnostní pokyny ve formě plakátů
Vyberte a stáhněte si vhodné pokyny a pozvedněte tak kulturu BOZP vašich pracovišť.
Vybrat plakáty BOZP
Bezpečnostní postery

Pokud jako zaměstnavatel provozujete vyhrazené plynové zařízení, jste povinni stanovit obsluhu tohoto zařízení. Obsluhovat vyhrazená plynová zařízení však nemohou všichni zaměstnanci, ale jen ti, kteří splní stanovené podmínky. Tento článek by vám měl odpovědět, kdy potřebujete obsluhu vyhrazených plynových zařízení a jaké jí zajistit školení.

Co to jsou vyhrazená plynová zařízení?

Nejprve je třeba vysvětlit, co to jsou vyhrazená plynová zařízení, ke kterým se požadavky na obsluhu vztahují.

Ne všechna plynová zařízení jsou vyhrazená. 

Vyhrazená zařízení jsou ta, které při provozu svým charakterem nebo akumulovanou energií, v důsledku nesprávného použití, výskytem provozních rizik vyvolávajících nebezpečné situace nebo nedodržením podmínek bezpečného provozu představuje závažné riziko ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob,

Přehled vyhrazených plynových zařízení a jejich řazení do skupin uvádí tabulka níže. Na konci článku potom najdete tabulku, která uvádí, která plynová zařízení nejsou vyhrazená.

Rozdělení vyhrazených plynových zařízení do tříd

Dle míry nebezpečnosti, se vyhrazená plynová zařízení dělí do dvou tříd. Přehled tříd uvádí tabulka níže.

Požadavky na obsluhu vyhrazených plynových zařízení

Provozovatel vyhrazeného plynového zařízení před určením osoby k obsluze a kontrolám zajistí její seznámení včetně ověření znalostí právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci souvisejících s vyhrazeným plynovým zařízením.

Odborně způsobilou osobou k obsluze vyhrazeného plynového zařízení podle zákona je fyzická osoba

  • s alespoň základním vzděláním;
  • která absolvovala odborný zácvik, tj. je řádně zaškolená u provozovatele daného vyhrazeného plynového zařízení.

Požadavky na stanovení obsahu školení a délky odborné praxe

Osnovu zaškolení a délku odborné praxe určí provozovatel vyhrazeného plynového zařízení ve spolupráci s revizním technikem, a to s ohledem na charakter práce a náročnost obsluhy vyhrazeného plynového zařízení.

Je nutné školení opakovat?

Školení jako takové se opakovat nemusí, nicméně je to více než vhodné. Povinností je pouze provádět periodické ověření znalostí obsluhy.

Periodické ověření znalostí obsluhy plynového zařízení

Odborně způsobilá osoba k obsluze vyhrazeného plynového zařízení absolvuje pravidelné ověření znalostí v rozsahu vykonávaných činností při obsluze. 

Ověřování znalostí obsluhy vyhrazeného plynového zařízení provádí revizní technik s osvědčením o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených plynových zařízeních pro danou skupinu a podskupinu vyhrazených plynových zařízení podle přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 191/2022 Sb.

Ověřování znalostí obsluhy se provádí u vyhrazených plynových zařízení

  • I. třídy nejméně jedenkrát za 3 roky,
  • II. třídy nejméně jedenkrát za 5 let.

O výsledku ověření znalostí obsluhy musí být učiněn písemný záznam.

V případě změny na vyhrazeném plynovém zařízení, která má vliv na provozní požadavky, případně na provozní bezpečnost, je nutno provést bezodkladně doplnění a ověření znalostí obsluhy bez ohledu na stanovené periody.

Kdy se ověření znalostí nepožaduje?

Ověřování znalostí revizním technikem se nepožadují pro obsluhu vyhrazeného plynového zařízení vykonávající činnosti na zařízení pro rozvod plynů s tlakem nepřesahujícím 0,05 baru a se spotřebiči s jednotlivými tepelnými výkony nižšími než 50 kW, s výjimkou průmyslových tepelných zařízení, a pro manipulaci s plnicí koncovkou. 

Manipulace s plnicí koncovkou při plnění plynů do dopravních prostředků se nepovažuje za obsluhu vyhrazeného plynového zařízení, ale za činnost prováděnou poučeným uživatelem.

Na co si dát pozor?

Myslet je třeba na skutečnost, že plynová zařízení mohou být současně vyhrazenými tlakovými zařízeními, zejména potom kotle. Prostor kotle, tedy kotelna, zase může být tzv. nízkotlakou kotelnou. I na obsluhu těchto zařízení se váží zvláštní požadavky, ale o tom zase v dalším článku.

Co nejsou vyhrazená plynová zařízení

Také je dobré vědět, která zařízení již vyhrazenými nejsou a není tedy u nich nutné plnit zvláštní požadavky na obsluhu, které se vztahují na ta vyhrazená. Výčet nevyhrazených plynových zařízení je uveden v tabulce níže.

Ing. Vít Hofman
Ing. Vít Hofman Specialista BOZP a PO
Odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů prevence rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, technik požární ochrany Ing. Vít Hofman | SAW [IČO: 020 65 681]
Podnikající fyzická osoba Autor projektu BOZPforum.cz Motto: Kdybych dělal jen to, co umím, tak bych neuměl nikdy nic!
follow me

Byl pro vás příspěvek užitečný?

Hodnotit mohou pouze registrovaní uživatelé. Score: 5 / 5. Počet hodnotících: 2

Doposud nikdo nehodnotil. Buďte první, kdo příspěvek ohodnotí.

Pokud se vám příspěvek líbil...

Sledujte nás také na sociálních sítích.

Omlouváme se, že pro vás nebyl tento příspěvek užitečný a děkujeme za vaši zpětnou vazbu.

Pojďme tento článek vylepšit!

Řekněte nám, co bychom mohli vylepšit?

SAWAPP - Aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídekSAWAPP - Aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek

nAPIŠTE NÁM SVŮJ NÁZOR

Odběry
Upozornit na
guest


0 Komentáře
Vložené zpětné vazby
Zobrazit všechny komentáře
BOZPforum.cz - logo
O nás
BOZPForum.cz je největší komunitní portál zaměřující se na problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v Česku a na Slovensku, jehož hlavním cílem je šířit povědomí o bezpečnosti.
Portál je určen nejen k diskusi odborníků, ale také celé široké veřejnosti, která má zájem na zajištění bezpečnosti a na aktuálních, odborných a relevantních informacích z tohoto oboru, ale také mnohých dalších. Na BOZPForum.cz nenajdete pouze diskusní prostor, ale také informace, články a zajímavosti ze světa bezpečnosti, fotografie, videa a nabídku zajímavých kurzů a seminářů.

Kontaktujte nás: [email protected]
Copyright: Ing. Vít Hofman 2023
Vytvořeno k záchraně životů!
apartmentfile-addgraduation-hatuserscalendar-fullbubblechevron-down
0
Sdělte ostatním svůj názor!x
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram