BOZPforum.cz Magazín Logo
SAWAPP - Aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídekSAWAPP - Aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek
Bezpečnostní pokyny ve formě plakátů
Vyberte a stáhněte si vhodné pokyny a pozvedněte tak kulturu BOZP vašich pracovišť.
Vybrat plakáty BOZP
Bezpečnostní postery

Každá srážka chodce s často i s několikatunovým dopravním prostředkem může mít fatální následky. Riziko se úměrně zvyšuje koncentraci chodců, dopravních prostředků a počtu křížení komunikací pro pěší a dopravní prostředky. Větší rizika jsou tak zpravidla ve vnitřních prostorech výrobních a skladových hal než ve venkovních prostorách. V praxi je nezbytné, přijmout taková opatření, aby bylo riziko střetu chodce s dopravním prostředkem co nejnižší. A právě možná bezpečnostní opatření budou předmětem tohoto článku.

Tento článek se bude zaměřovat zejména na vnitřní komunikace, po kterých se pohybují především motorové manipulační vozíky a chodci. Informace v článku uvedené, lze ale přiměřeně použít i v případě venkovních komunikací.

Jak takové srážky mohou dopadnout, se můžete na vlastní nebezpečí podívat na následujících videích:

Stanovení a značení dopravních komunikací

Snad prvním a možná i nejdůležitějším krokem v prevenci rizika sražení osob dopravními prostředky je stanovení komunikací pro chodce a komunikací pro dopravní prostředky. I při sebelepším návrhu komunikací, se však riziko zpravidla nepodaří dostatečně omezit.

Komunikace se v určitých místech musejí křížit. V jiných místech nelze komunikace stanovit a oddělit a po stejné ploše se pak pohybují dopravní prostředky i chodci.

Zásady při návrhu dopravních komunikací

 • Pokud možno, zcela oddělte komunikace pro pěší od komunikací pro dopravní prostředky (ideální může být vedení komunikací pro pěší po obvodu pracoviště, kdežto komunikace pro dopravní prostředky vést středem haly).
 • Komunikace navrhujte tak, aby docházelo k co nejmenšímu křížení komunikací pro pěší s komunikacemi pro dopravní prostředky.
 • Podchody / nadchody mohou být bezpečnější, než přechody.
 • Šířku komunikací volte vždy s ohledem na předpokládaný provoz – požadavky právních předpisů považujte pouze za nezbytné minimum.
 • Pokud zřizujete jednosměrné komunikace pro pěší a tyto přímo sousedí s komunikací pro dopravní prostředky, snažte se komunikaci pro pěší situovat tak, aby chodci šli ve směru proti dopravním prostředkům;
 • Mezi komunikacemi pro vozidla a dveřmi, vraty, průchody, chodbami a schodišti musí být zajištěn dostatečný prostor pro pěší.
 • Ústí-li do průjezdu objektu východy nebo průchody, musí mít chodník pro pěší zábradlí.
 • V průjezdu je zakázáno zřizovat příčnou komunikaci.

Značení dopravních komunikací

Komunikace musejí být značeny vždy dostatečně výrazně. Značení je nutné pravidelně obnovovat. Zcela ideální je, pokud má celá plocha povrchu komunikace jinou barvu, než okolní podlaha. Vhodné může být doplnit komunikace pro pěší znaky chodců nebo “šlápot”, komunikace pro dopravní prostředky potom symbolem příslušného dopravního prostředku, např. vozíku.

Komunikace pro pěší – silueta

Komunikace pro pěší – stopy

Komunikace pro vozíky

Kromě tabulek udávajících pokyny, je vhodné umístit i tabulky upozorňující na zákazy a rizika.

Zákaz vstupu chodců

Pozor! Chodci!

Pozor! Vozíky!

Ke značení komunikací je možné využít i samolepicí pásky. V exponovaných místech mají nižší výdrž, než barva, ale jejich aplikace je velmi rychlá a pohodlná a nijak zvlášť neomezuje provoz.

V některých firmách se např. osvědčuje, pokud plocha komunikace pro pěší, kde hrozí riziko střetu s dopravními prostředky, má jednolitou červenou barvu (tedy např. místo přechodu). Červená, zvlášť potom v takové míře, působí opravdu hodně varujícím dojmem.

Organizační stanovení režimu a podmínek pohybu

Dalším důležitým krokem pro zajištění bezpečnosti chodců, je stanovení jasných pravidel pro pohyb po komunikacích.

Mezi tato pravidla patří zejména:

 • zákaz telefonování za jízdy i za chůze;
 • maximální povolená rychlost (ideálně rovnající se přibližně rychlosti chůze, tj. 4 až 5 km/hod);
 • přednost zprava;
 • přednost chodců před dopravními prostředky;
 • povinnost dopravních prostředků svítit;
 • povinnost chodců použít oděvy z vysokou viditelností atp.

Pravidla by měla být zapracována do místního provozního bezpečnostního předpisu pro provoz dopravních prostředků nebo i jiného rámcového dokumentu, ale jejich zdůraznění může být provedeno vhodným způsobem přímo na pracovištích (např. formou bezpečnostních a informačních tabulek).

Bezpečnostní zrcadla

Velmi vhodným doplňkem ke zvýšení bezpečnosti mohou být bezpečnostní zrcadla. Ta umožní vidět jak chodcům, tak i řidičům dopravních prostředků “za roh.” Jejich aplikace je snadná a rychlá. Jejich správné použití občas vyžaduje trochu cviku, zejména v případě sférických zrcadel.

Prvky zvyšující viditelnost chodců

Nelze spoléhat na to, že nedojde k situaci, kdy chodec vstoupí do kolizní dráhy dopravnímu prostředku. V těchto případech je potom důležité, aby řidič dopravního prostředku chodce včas viděl a pokud možno nemohl přehlédnout.

K přehlédnutí může dojít zejména při couvání či otáčení se např. motorového manipulačního vozíku a zejména v případech, kdy má chodec navíc splývavé oblečení s okolním prostředím.

Pomoci zvýšit viditelnost chodců mohou zejména:

 • reflexní vesty;
 • reflexní šle;
 • reflexní čepice;
 • reflexní oděvy (trička, mikiny, bundy).

Prvky zvyšující viditelnost dopravních prostředků

Základem je svítit. Prakticky všechny běžné dopravní prostředky používané v halách jsou vybaveny světly. Je potřeba je používat. Jak přední, tak i zadní, pokud jsou. Tím se nic nezkazí. Povinnost svítit by měla být zakotvena v písemných pravidlech pro řidiče, např. v místním provozním bezpečnostním předpise pro dopravní prostředky.

Kromě standardních světel mohou být skvělým pomocníkem tzv. “Blue spot safety lights.” Tedy modrá světla, která svítí na podlahu za vozík nebo i před něj, kde vytvoří modrý bod a s předstihem tak chodce upozorní na blížící se dopravní prostředek.

Princip světle lze dobře vidět na videu:

Bezpečnostní tabulky

Jak již bylo popsáno výše. Bezpečnostní tabulky jsou jakousi pasivní ochranou. Zaměstnanci je začnou časem ignorovat. Pro nově příchozí, je na pracovištích zpravidla tolik nových vjemů, že si tabulek ani nevšimnou. Přesto jde o velmi snadno aplikovatelné opatření.

Bezpečnostními tabulkami označte zejména:

 • maximální povolenou rychlost;
 • místa, kde hrozí riziko kontaktu chodců s vozíky (dopravními prostředky);
 • místa, kde hrozí riziko kontaktu vozíků s chodci;
 • místa, kde je vstup chodcům zakázán.

Případně použijte dle potřeby i jiné, vhodné bezpečnostní tabulky.

Mechanické zábrany

Mechanické zábrany mohou být rovněž skvělým pomocníkem při ochraně chodců před dopravními prostředky.

Mechanické zábrany mohou mít za úkol zabránit dopravnímu prostředku vjet do prostoru chodců a nebo naopak, mohou zabraňovat nebo omezovat přístupu chodců na dopravní komunikace.

Zábrany mohou být kovové nebo plastové. Pevné nebo ve formě pásků. Souvislé nebo jen v podobě sloupků či kuželů. Vše záleží na finančních možnostech, hodnocení rizik a konkrétních podmínkách na pracovištích.

Někdy se hodí spíše pevné souvislé kovové zábrany, které znemožní vjetí vozíku na komunikaci pro pěší. Jindy postačí jen páska, u přechodu opatřená brankou pro chodce.

Anti-kolizní systémy

Antikolizní systémy jsou moderním způsobem řešení bezpečnosti chodců. Jde o soustavu technických zařízení, které zabraňují srážce. Může jít o světelné signalizace, projekční zařízení nebo o systémy, které zcela zabrání srážce – v případě přiblížení chodce k nebezpečné blízkosti dopravního prostředku, tento zcela odstaví a uvedou do klidu (zabrzdí).

Jde o velmi efektivní zařízení, která při správném nastavení a kombinaci dokáží prakticky eliminovat riziko srážky osob s dopravními prostředky.

O těchto systémech jsme již psali např. v těchto článcích:

Pravidelná a řádná údržba dopravních prostředků

Jde o velmi logické opatření, přesto v mnoha firmách stále dosti podceňované a zanedbávané. Pravidelná údržba dopravních prostředků je ale opravdu alfou a omegou. Pokud selžou brzdy nebo je brzdná dráha neúměrně dlouhé, z důvodu nadměrně opotřebovaných opatření, k nehodě dojde velmi snadno.

Důležité je také věnovat náležitou pozornost zpětným zrcátkům, jejich nastavení a případně standardní zrcátka doplnit o přídavná.

Věnujte proto technickému stavu svých dopravních prostředků, ale i dopravním prostředkům jiných zaměstnavatelů, které vjíždějí na vaše pracoviště, náležitou péči a pozornost.

Školení a informování osob o riziku

V neposlední řadě je důležité, všechny zúčastněné osoby, tedy chodce, ale i řidiče dopravních prostředků, seznámit se stanovenými opatřeními. Zaměstnanci musejí být seznámeni s organizačními opatřeními, ale i těmi fyzickými – tedy vedením komunikací a způsobem jejich použití, rizikovými místy, významem bezpečnostních tabulek a značení, způsobem fungování antikolizního systému, významu blue spotů atd.

A jak je na tom vaše pracoviště? Cítíte se ohroženi rizikem srážky s dopravními prostředky? Nebo je vše na nejlepší možné úrovni? Podělte se v komentářích!

Ing. Vít Hofman
Ing. Vít Hofman Specialista BOZP a PO
Odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů prevence rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, technik požární ochrany Ing. Vít Hofman | SAW [IČO: 020 65 681]
Podnikající fyzická osoba Autor projektu BOZPforum.cz Motto: Kdybych dělal jen to, co umím, tak bych neuměl nikdy nic!
follow me

Byl pro vás příspěvek užitečný?

Hodnotit mohou pouze registrovaní uživatelé. Score: 4 / 5. Počet hodnotících: 1

Doposud nikdo nehodnotil. Buďte první, kdo příspěvek ohodnotí.

Pokud se vám příspěvek líbil...

Sledujte nás také na sociálních sítích.

Omlouváme se, že pro vás nebyl tento příspěvek užitečný a děkujeme za vaši zpětnou vazbu.

Pojďme tento článek vylepšit!

Řekněte nám, co bychom mohli vylepšit?

SAWAPP - Aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídekSAWAPP - Aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek

nAPIŠTE NÁM SVŮJ NÁZOR

Odběry
Upozornit na
guest


2 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Dle počtu hlasů
Vložené zpětné vazby
Zobrazit všechny komentáře
BOZPforum.cz - logo
O nás
BOZPForum.cz je největší komunitní portál zaměřující se na problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v Česku a na Slovensku, jehož hlavním cílem je šířit povědomí o bezpečnosti.
Portál je určen nejen k diskusi odborníků, ale také celé široké veřejnosti, která má zájem na zajištění bezpečnosti a na aktuálních, odborných a relevantních informacích z tohoto oboru, ale také mnohých dalších. Na BOZPForum.cz nenajdete pouze diskusní prostor, ale také informace, články a zajímavosti ze světa bezpečnosti, fotografie, videa a nabídku zajímavých kurzů a seminářů.

Kontaktujte nás: [email protected]
Copyright: Ing. Vít Hofman 2023
Vytvořeno k záchraně životů!
apartmentfile-addgraduation-hatuserscalendar-fullbubblechevron-down
2
0
Sdělte ostatním svůj názor!x
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram