BOZPforum.cz Magazín Logo

V neděli 23. května došlo k velké tragédii. U Italského vrcholu Mottarone (1491 m) se zřítila kabina lanovky. V době nehody v kabině cestovalo patnáct osob. Čtrnáct z nich nehodu nepřežilo. Přeživší, dítě ve věku pěti let, je po nehodě v tragickém stavu. Následné vyšetřování poukázalo na pravděpodobnou příčinu, která je velmi obvyklá i u českých provozovatelů zařízení.

Dle výsledků vyšetřování je totiž zřejmé, že za nehodu nemůže pouhá “únava materiálu”, ale především lidská chyba. I to je důvodem, proč tři vrcholoví představitelé společnosti, která lanovku provozuje, byli obviněni z mnohonásobného zabití.

Proč k tragédii došlo?

Dosud zveřejněné informace jako nejpravděpodobnější příčinou tragédie uvádějí, že těsně před horní cílovou stanicí prasklo tažné lano. To je věc, která by se stávat neměla. Proto jsou na lana kladeny poměrně přísné nároky a musejí být pravidelně kontrolována a udržována. Přesto se při konstrukci lanovky s přetržením tažného lana počítá. Tato lanovka využívá dvou lan. Nosného a tažného. Nosné je statické a tažné se odvíjí v nekonečné smyčce.

Praskne-li tažné lano, lanovka zůstává bezpečně zavěšena na laně nosném. Aby při ztrátě tahu (prasknutí tažného lana) kabina lanovky nesjela po nosném laně volným pádem dolů, je kabina vybavena nouzovou brzdou. Tato brzda v případě prasknutí tažného lana automaticky zareaguje a bezpečně zastaví kabinu. Cestující následně musejí vyčkat na vyproštění záchranáři.

V případě lanovky u Mottarone však nouzová brzda nezafungovala a kabina se začala řítit vysokou rychlostí dolů. Nakonec narazila do jednoho ze stožárů dráhy, kde se definitivně zřítila do lesa pod ní.

A jak vyšetřování ukazuje, nouzová brzda nezafungovala, protože byla záměrně vyřazená z provozu!

Jak je to možné?

S ohledem na proti pandemická opatření byla lanovka po delší dobu odstavena z provozu. Po uvolnění opatření, před jejím opětovným spuštěním, byla provedena kontrola (revize) lanovky. Při kontrole se zjistila závada, jejíž odstranění by znamenalo odložení spuštění lanovky a tím propásnutí znovuzahájení sezóny. To bylo zřejmě pro provozovatele nepřípustné a jak se z vyšetřování zdá, raději se rozhodli pro variantu vyřazení nouzové brzdy z provozu, aby lanovka mohla dále jezdit. Toto rozhodnutí si obhájili tím, že “tažné lano přece nemůže nikdy prasknout.” Jak to dopadlo a že to nebylo správné rozhodnutí, už ale všichni víme.

Kromě odpovědnosti vedení zde bude zajímavé také sledovat odpovědnost osoby, která fyzicky nouzovou brzdu vyřadila.

Revize zařízení

I v česku je velmi časté, že provozovatelé dělají revize jimi provozovaných zařízení často “jen pro ten papír.” Více, než případné nehody zařízení, se obávají sankcí od státních kontrolních úřadů. Takže ten papír zkrátka potřebují.

V praxi jsou pak opravdu běžné situace, kdy:

  • revize je provedena “od stolu”, např. jen zkopírováním revize z let minulých, často dokonce např. až při ohlášení státní kontroly;
  • provozovatel revize převezme, ale neseznámí se s jejich výsledky a tyto dále ignoruje;
  • provozovatel revize převezme, je seznámen s výsledky, ale závady neodstraní;
  • provozovatel revize převezme, je seznámen s výsledky, ale odstraní jen ty “snadné” závady a zásadní závady ignoruje, protože jejich odstranění by vyžadovalo značné finanční či časové investice a provozuje tak nebezpečné zařízení.

Samostatnou kapitolou jsou potom provozovatelé, kteří povinné kontroly a revize zařízení vůbec nevykonávají.

Případ zřícené lanovky a čtrnácti mrtvých osob ale znovu jasně ukazuje, že revize, kontroly a údržba zařízení jsou zásadní činnosti, kterým každý provozovatel musí věnovat náležitou pozornost a péči. Provozovat zařízení se závadami může být rovno časované bombě na pracovišti!

Odpovědnost za škody

Závěrem článku určitě nebude na škodu připomenout, jak je to u nás s odpovědností za zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Vše podstatné najdeme v § 101, Zákoníku práce, v účinném znění.

Ten v odst. (1) ukládá každému zaměstnavateli povinnost:

“zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce (dále jen “rizika”).”

a dále v odst. (2) upřesňuje:

Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci uložená zaměstnavateli podle odstavce 1 nebo zvláštními právními předpisy je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají.

Zastáváte-li tedy u zaměstnavatele funkci vedoucího zaměstnance, ať už jako mistr vedete jen dva zaměstnance nebo jste vrcholový manager, rozhodně by mělo být ve vašem zájmu, aby všechna zařízení na vámi řízeném pracovišti, resp. ta zařízení, se kterými vaši zaměstnanci přicházejí do kontaktu, byla v řádném stavu!

Skutečným významem revizí totiž není vznik onoho “papíru”, ale zjištění bezpečnostních závad a jejich včasné odstranění, aby se zabránilo úrazům a škodám.

Ing. Vít Hofman
Ing. Vít Hofman Specialista BOZP a PO
Odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů prevence rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, technik požární ochrany Ing. Vít Hofman | SAW [IČO: 020 65 681]
Podnikající fyzická osoba Autor projektu BOZPforum.cz Motto: Kdybych dělal jen to, co umím, tak bych neuměl nikdy nic!
follow me

Byl pro vás příspěvek užitečný?

Hodnotit mohou pouze registrovaní uživatelé. Score: 5 / 5. Počet hodnotících: 8

Doposud nikdo nehodnotil. Buďte první, kdo příspěvek ohodnotí.

Pokud se vám příspěvek líbil...

Sledujte nás také na sociálních sítích.

Omlouváme se, že pro vás nebyl tento příspěvek užitečný a děkujeme za vaši zpětnou vazbu.

Pojďme tento článek vylepšit!

Řekněte nám, co bychom mohli vylepšit?

nAPIŠTE NÁM SVŮJ NÁZOR

Odběry
Upozornit na
guest


0 Komentáře
Vložené zpětné vazby
Zobrazit všechny komentáře
BOZPforum.cz - logo
O nás
BOZPForum.cz je největší komunitní portál zaměřující se na problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v Česku a na Slovensku, jehož hlavním cílem je šířit povědomí o bezpečnosti.
Portál je určen nejen k diskusi odborníků, ale také celé široké veřejnosti, která má zájem na zajištění bezpečnosti a na aktuálních, odborných a relevantních informacích z tohoto oboru, ale také mnohých dalších. Na BOZPForum.cz nenajdete pouze diskusní prostor, ale také informace, články a zajímavosti ze světa bezpečnosti, fotografie, videa a nabídku zajímavých kurzů a seminářů.

Kontaktujte nás: [email protected]
Copyright: Ing. Vít Hofman 2023
Vytvořeno k záchraně životů!
apartmentfile-addgraduation-hatuserscalendar-fullbubblechevron-down
0
Sdělte ostatním svůj názor!x
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram