BOZPforum.cz - logo

Novela zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

1. května 2020 vstupuje v platnost zákon č. 205/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony a který přináší změny i do oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Celé znění zákona si můžete přečíst např. na webu zakonyprolidi.cz. Dále budou přiblíženy jen nejvýznamnější změny týkající se právě oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Kategorizace prací

Při oznámení, které práce zařadil zaměstnavatel do kategorie druhé, nově vzniká povinnost k oznámení předložit k tomuto oznámení následující údaje:

  • označení práce,
  • název a umístění pracoviště, kde je daná práce vykonávána,
  • výsledky hodnocení expozice fyzických osob vykonávajících danou práci jednotlivým rozhodujícím faktorům pracovních podmínek v charakteristické směně včetně doby trvání této expozice,
  • délku směny; u vícesměnného provozu režim střídání směn,
  • počet zaměstnanců vykonávajících danou práci, z toho počet žen,
  • opatření přijatá k ochraně zdraví zaměstnanců vykonávajících danou práci.

Dříve tato povinnost platila pouze pro podání návrhu na zařazení prací do kategorie 3 nebo 4, nově tedy i pro kategorii 2.

Zaměstnavatel má nově, dle § 37 možnost, připojit k žádosti nebo oznámení o zařazení prací do kategorií namísto protokolů o měření rizikových faktorů pracovních podmínek, "pouze" o odborném hodnocení. To se týká pouze rizikových faktorů fyzické námahy a pracovní polohy. Podmínky odborného hodnocení jsou nově upraveny v § 38.

Odborné hodnocení smí provádět pouze držitel autorizace k vyšetření v oboru fyziologie práce.

Použít odborné hodnocení není možné v případě, kdy dochází k vyřazení práce z rizikové kategorie.

Nemoci z povolání a nutnost provádět měření

Nově také zaměstnavateli vzniká povinnost, dle odst. (3), § 38, v případě, že u něj vznikne nemoc z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání a to ve vztahu k rizikovému faktoru fyzické námahy nebo pracovní polohy, předložit do 6 měsíců ode dne uznání nemoci z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví pro práci, při níž vznikla nemoc z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání, protokol o měření uvedeného rizikového faktoru.

Kategorizace prací vs. agentura práce

Vzniká také nový § 40a, který upravuje povinnosti v oblasti kategorizace prací ve vztahu uživatel - agentura práce.

Uživatel má nově přímo uloženu povinnost kategorizovat práci zaměstnance agentury práce a této agentuře předat výsledky kategorizace.

V případě, že jde o rizikovou práci, musí uživatel vést evidenci rizikové práce. A po skončení dočasného přidělení zaměstnance agentury práce, předat tuto evidenci agentuře, která ji uchová.

Nebezpečné chemické látky a směsi

§§ 44a a 44b byly konečně uvedeny do souladu s evropskými předpisy.

Co je však důležité, z § 44a zmizela povinnost zpracovávat písemná pravidla pro nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a povinnost jejich projednání na místně příslušné krajské hygienické stanici.

Nutno dodat, že šlo o velmi zbytečnou povinnost, která neměla daleko od šikany zaměstnavatelů. Písemná pravidla byla prakticky jediným dokumentem upravujícím pracovní podmínky u zaměstnavatele, ke kterým se měl možnost vyjadřovat stát. A že to krajské hygienické stanice také často dělaly.

V praxi pak vznikaly nemalé obtíže, kdy si zaměstnavatel nemohl dokument vytvořit dle vlastních představ. Hygienická stanice často lpěla na zbytečnostech nebo naopak, chtěla dokument značně zjednodušit, až se prakticky stal jen výpisem z bezpečnostního listu. Problém byl také v tom, že každá stanice měla jiné požadavky. Zaměstnavatelé, kteří mají stejná pracoviště po celé ČR (např. prodejny), tak nedokázali pro stejná pravidla získat souhlas ve všech krajích. Tomu je naštěstí od zítra konec.

Byl pro vás příspěvek užitečný?

Průměrné hodnocení 0 / 5. Počet hodnocení: 0

Doposud nikdo nehodnotil. Buďte první, kdo příspěvek ohodnotí.

Pokud se vám příspěvek líbil...

Sledujte nás také na sociálních sítích.

Omlouváme se, že pro vás nebyl tento příspěvek užitečný a děkujeme za vaši zpětnou vazbu.

Pojďme tento článek vylepšit!

Řekněte nám, co bychom mohli vylepšit?

Podpořte nás sdílením tohoto příspěvku - děkujeme!

O autorovi

Ing. Vít Hofman

Podnikající fyzická osoba
Specialista BOZP a PO
Autor projektu BOZPforum.cz
Motto: Kdybych dělal jen to, co umím, tak bych neuměl nikdy nic!
Odběry
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložené zpětné vazby
Zobrazit všechny komentáře
BOZPforum.cz - logo
O nás
BOZPForum.cz je největší komunitní portál zaměřující se na problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v Česku a na Slovensku, jehož hlavním cílem je šířit povědomí o bezpečnosti.
Portál je určen nejen k diskusi odborníků, ale také celé široké veřejnosti, která má zájem na zajištění bezpečnosti a na aktuálních, odborných a relevantních informacích z tohoto oboru, ale také mnohých dalších. Na BOZPForum.cz nenajdete pouze diskusní prostor, ale také informace, články a zajímavosti ze světa bezpečnosti, fotografie, videa a nabídku zajímavých kurzů a seminářů.

Kontaktujte nás: [email protected]
Copyright: Ing. Vít Hofman 2020
Vytvořeno k záchraně životů!
0
Sdělte ostatním svůj názor!x
()
x
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram