BOZPforum.cz - logo

Čestné prohlášení namísto lékařské prohlídky po dobu nouzového stavu

Z USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. října 2020 č. 1049 o přijetí krizového opatření plyne, že v některých případech bude možné čestným prohlášením nahradit pracovnělékařskou prohlídku. Pokud ale čekáte, že to bude jednoduché, tak to neznáte naši vládu. Podmínek je poměrně dost a blíže se na ně podíváme v tomto článku.

Kdy je možné čestné prohlášení využít?

Nejdříve. Od kdy do kdy toto mimořádné opatření platí?

Účinnost je ode dne 19. října 2020 od 00:00 hodin po dobu trvání nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády č. 957 ze dne 30. září 2020. Čestné prohlášení bude mít platnost nejdéle do uplynutí 90 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu.

U kterých zaměstnanců nemůže být vstupní lékařská prohlídka nahrazena čestným prohlášením?

Vstupní pracovnělékařská prohlídka nemůže být nahrazena čestným prohlášením u následujících zaměstnanců, prací a činností:

 1. zaměstnanci a osoby, jejichž pracovněprávní vztah vznikl před vyhlášení tohoto opatření č. 1049 nebo vznikne po ukončení nouzového stavu;
 2. práce je zařazena do kategorie 2R, 3 nebo 4, resp. jde o rizikovou práci;
 3. součástí práce je činnost, pro niž jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jinými právními předpisy (tyto činnosti jsme popsali v nedávném článku);
 4. součástí práce je riziko ohrožení zdraví, dle části II, přílohy č. 2, vyhlášky č. 79/2013 Sb., úz, s výjimkou bodů 1, 2, 4, 5 a 13, to znamená u následujících činností:
  • obsluha jeřábů;
  • opraváři jeřábů;
  • vazači jeřábových břemen;
  • obsluha transportních zařízení;
  • obsluha regálových zakladačů;
  • obsluha pracovních plošin;
  • obsluha důlních těžních strojů;
  • obsluha stavebních a jim obdobných strojů;
  • trvalá obsluha nákladních výtahů;
  • obsluha řídicích center a velínů velkých energetických zdrojů včetně jaderných a chemických provozů, při jejichž havárii by mohlo dojít k ohrožení zaměstnanců či obyvatelstva a k závažným ekologickým následkům;
  • činnosti a práce spojené s nakládáním s výbušninami;
  • opravy tlakových nádob a kotlů;
  • obsluha kotlů s výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a větším;
  • obsluha kotelen se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW;
  • obsluha tlakových nádob stabilních;
  • obsluha tlakových stanic technických plynů;
  • obsluha a opravy turbokompresorů, chladicích zařízení nad 40000 kcal (136360 kJ);
  • obsluha a opravy vysokonapěťových elektrických zařízení;
  • práce na elektrických zařízeních podle jiného právního předpisu;
  • práce v hlubinných dolech;
  • práce ve výškách a nad volnou hloubkou, pokud je jiným právním přepisem stanoveno použití osobních ochranných prostředků proti pádu;
  • práce záchranářů s výjimkou zdravotnických záchranářů;
  • práce v klimaticky a epidemiologicky náročných oblastech zahraničí;
  • hlasová zátěž;
  • další práce nebo činnosti s rizikem ohrožení zdraví, které stanoví v rámci prevence rizik, v případech, kdy nelze tato rizika odstranit, zaměstnavatel ve spolupráci s poskytovatelem pracovnělékařských služeb.

To znamená, že vstupní lékařská prohlídka může být nahrazena čestným prohlášením např. u následujících profesí a činností:, pokud je jejich práce zařazena do kategorie 1 nebo 2:

 • práce ve školách a školských zařízeních podle školského zákona;
 • práce ve zdravotnických zařízeních;
 • práce v zařízeních sociálních služeb;
 • práce v dalších zařízeních obdobného charakteru, s výjimkou prací v objektech, u kterých není obvyklý přímý kontakt s žáky, klienty nebo pacienty;
 • práce zahrnující poskytování sociálních služeb v přirozeném sociálním prostředí osob;
 • činnosti epidemiologicky závažné;
 • obsluha a řízení motorových a elektrických vozíků a obsluha vysokozdvižných vozíků;
 • řízení motorových vozidel s výjimkou řidičů podle § 87 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, pokud je tato činnost vykonávána jako obvyklá součást výkonu práce nebo jsou do místa výkonu práce přepravovány další osoby;
 • noční práce.

Čestným prohlášením lze rovněž nahradit zdravotní průkaz zaměstnanců vykonávajících epidemiologicky závažné činnosti, kterými jsou například činnosti při uvádění potravin do oběhu.

A co periodické pracovnělékařské prohlídky?

Periodické pracovnělékařské prohlídky není nutné s účinností ode dne 19. října 2020 od 00:00 hodin po dobu trvání nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády č. 957 ze dne 30. září 2020 provádět.

Lékařské posudky zaměstnanců, jejichž platnost skončí po dobu trvání nouzového stavu, budou platné ještě po dobu

 • 90 dní, pokud závěr lékařského posudku uvádí, že posuzovaná osoba pro účel, pro který byla posuzována, je zdravotně způsobilá,
 • 30 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu, pokud závěr lékařského posudku uvádí, že posuzovaná osoba pro účel, pro který byla posuzována, je způsobilá s podmínkou.

Byl pro vás příspěvek užitečný?

Průměrné hodnocení 0 / 5. Počet hodnocení: 0

Doposud nikdo nehodnotil. Buďte první, kdo příspěvek ohodnotí.

Pokud se vám příspěvek líbil...

Sledujte nás také na sociálních sítích.

Omlouváme se, že pro vás nebyl tento příspěvek užitečný a děkujeme za vaši zpětnou vazbu.

Pojďme tento článek vylepšit!

Řekněte nám, co bychom mohli vylepšit?

Podpořte nás sdílením tohoto příspěvku - děkujeme!

O autorovi

Ing. Vít Hofman

Podnikající fyzická osoba
Specialista BOZP a PO
Autor projektu BOZPforum.cz
Motto: Kdybych dělal jen to, co umím, tak bych neuměl nikdy nic!
Odběry
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložené zpětné vazby
Zobrazit všechny komentáře
BOZPforum.cz - logo
O nás
BOZPForum.cz je největší komunitní portál zaměřující se na problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v Česku a na Slovensku, jehož hlavním cílem je šířit povědomí o bezpečnosti.
Portál je určen nejen k diskusi odborníků, ale také celé široké veřejnosti, která má zájem na zajištění bezpečnosti a na aktuálních, odborných a relevantních informacích z tohoto oboru, ale také mnohých dalších. Na BOZPForum.cz nenajdete pouze diskusní prostor, ale také informace, články a zajímavosti ze světa bezpečnosti, fotografie, videa a nabídku zajímavých kurzů a seminářů.

Kontaktujte nás: [email protected]
Copyright: Ing. Vít Hofman 2020
Vytvořeno k záchraně životů!
0
Sdělte ostatním svůj názor!x
()
x
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram