BOZPforum.cz Magazín Logo

Požadavky BOZP na řidiče rozvážejícího jídlo z restaurace

Autor příspěvku:
Datum publikování:
17. 10. 2020
Hodnocení:
/ 5

Chcete na BOZPforum.cz publikovat?
Hledáme autory odborných článků, kteří mají co říct. Zajistíme, aby váš názor bylo vidět!
Ozvěte se na [email protected].

V současné těžké době, kdy vláda rozhodla o uzavření restauračních provozů, se spousta provozovatelů nevzdává a snaží se svá jídla prodávat prostřednictvím rozvozů. Za tímto účelem buď navážou spolupráci s některou profesionální rozvozovou firmou nebo rozvoz řeší pomocí vlastního zaměstnance. A právě na druhou možnost, z pohledu BOZP, se v tomto článku zaměříme.

Udělat z číšníka či servírky rozvozového řidiče restaurace, dle českých právních předpisů, není úplně snadné. Podcenit opatření BOZP, vzhledem k vysoké rizikovosti řízení, se zaměstnavateli rozhodně vyplatit nemusí!

Zdravotní způsobilost řidiče

Online kurz - pracovnělékařské prohlídky zaměstnanců
Online kurz – pracovnělékařské prohlídky zaměstnanců

U zaměstnanců, kteří budou provádět rozvoz pokrmů, je tato činnost vykonávána jako obvyklá součást výkonu práce. O tom není pochyb. To znamená, že tato činnost je tzv. rizikem ohrožení zdraví, dle bodu 5., části II, přílohy č. 2, vyhlášky č. 79/2013 Sb., a zaměstnanec se musí podrobit pracovnělékařské prohlídce u smluvního poskytovatele pracovnělékařských služeb zaměstnavatele.

V tomto případě není možná prohlídka u obvodního lékaře.

Vstupní pracovnělékařská prohlídka je nutná i v případě, že jde o zaměstnance, který už u zaměstnavatele dlouhodobě pracuje, např. o číšníka či servírku a který se již vstupní nebo periodické pracovnělékařské prohlídce podrobil. Jde o nové riziko práce, ke kterému musí být ověřena zdravotní způsobilost.

Kategorizace práce

Vstupní pracovnělékařská prohlídka se provádí s ohledem na kategorizaci práce. Pokud je práce – rozvoz pokrmů – u zaměstnavatele prací novou, pak ji zaměstnavatel nejprve musí zařadit do kategorií. Práce se do kategorií zařazují z hlediska 13 rizikových faktorů pracovních podmínek, jako je např. hluk, pracovní polohy, fyzická zátěž, zátěž chladem apod. Kategorie jsou celkem čtyři. Práce kategorie 1 jsou nejméně rizikové, práce kategorie 4 jsou nejrizikovější. Práce kategorií 3 a 4 jsou tzv. pracemi rizikovými.

O kategorizaci se zpracuje dokumentace. V případě prací kategorie 2, se tato dokumentace oznamuje místně příslušné krajské hygienické stanici, v případě prací rizikových, tj. kategorie 3 a 4, je nutné toto zařazení hygienické stanici pouze navrhnout a dále čekat na jejich vyjádření.

Mohli by vás zajímat tyto články:

Identifikace nebezpečí a vyhodnocení rizik práce

Jde-li u zaměstnavatele o novou práci, neměl by zaměstnavatel opomenout svou zákonnou povinnost identifikovat nebezpečné činitele této práce a vyhodnotit rizika, která z nich pro zaměstnance vyplývají.

Největším problémem může být zejména zajištění nákladu ve vozidle a dále provádění vykládky, kdy bude řidič, např. i za tmy, vystupovat do pozemní komunikace. Vhodným opatřením tak může být např. reflexní vesta nebo jiný reflexní oděv či doplněk.

Více o této problematice se můžete dočíst v článku: Řízení pracovních rizik v praxi a doporučený postup.

Kvalitní zimní reflexní bunda
Kvalitní zimní reflexní bunda

Osobní ochranné pracovní prostředky

Na základě vyhodnocení rizik práce vám může vzejít požadavek na vybavení zaměstnance osobními ochrannými pracovními prostředky. Těmito mohou být zejména:

 • ochranné pracovní brýle proti slunečnímu záření (proti riziku oslnění a následného přehlédnutí se při řízení);
 • zimní pracovní oděv;
 • reflexní vesta nebo jiný oděv splňující požadavek na vysokou viditelnost;
 • pracovní rukavice (pro případ odstranění poruchy, např. výměny kola).

Přečtěte si více v článku: Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) – jak je správně poskytovat.

Odborná způsobilost řidiče

Pokud budeme předpokládat rozvoz pokrmů osobním vozidlem nebo malým nákladním vozidlem, pak se na řidiče nevztahuje požadavek na zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a postačí jen školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP organizované zaměstnavatelem.

Mezi ostatní předpisy dle zákoníku práce patří také dopravní předpisy. Školení by tak mělo kromě obecně závazných předpisů, obsahovat seznámení s:

 • místními podmínkami (kde parkovat, kde a jak bezpečně provádět nakládku / vykládku, jak zajistit náklad ve vozidle, doba řízení, doba čerpání bezpečnostních přestávek, vedení evidence o době řízení apod.)
 • návodem k obsluze vozidla;
 • předpisy upravujícími bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

Školení si může zaměstnavatel provést svépomoci nebo může využít služeb některého z poskytovatelů služeb BOZP. O školení musí existovat prokazatelný záznam. Zejména kdo byl školen, kým byl školen a o čem byl proškolen.

Školení musí být ukončeno ověřením znalostí. To může být provedeno např. formou zkušebního testu.

Základním předpokladem samozřejmě je, že zaměstnanec bude držitelem řidičského oprávnění skupiny B nebo “vyšší.”

Požadavky na vozidlo a jeho provoz

GPS umístěná ve výhledu řidiče
GPS umístěná ve výhledu řidiče

Vozidlo musí být samozřejmě v řádném technickém stavu, vybaveno povinnou výbavou a dokumentací (osvědčení o registraci vozidla, doklad o pojištění – zelená karta).

Zaměstnanec – řidič musí být prokazatelně seznámen s obsluhou vozidla, ideálně obeznámen s návodem k obsluze vozidla výrobce.

Zaměstnavatel má dále za povinnost vypracovat tzv. místní provozní bezpečnostní předpis pro provoz dopravních prostředků (§ 3, nařízení vlády č. 168/2002 Sb.) a zejména zajistit, aby zaměstnanec vedl denní evidenci o době řízení a době čerpání bezpečnostních přestávek. Evidence se vede v listinné formě nebo technickým zařízením. Listinnou formu je vhodné spojit s knihou jízd, která slouží zejména pro finanční účely.

V denní evidenci o době řízení a době čerpání bezpečnostních přestávek je ideální uvádět:

 • čas odjezdu;
 • čas příjezdu;
 • čas zahájení bezpečnostní přestávky;
 • čas ukončení bezpečnostní přestávky.

Maximální doba řízení a bezpečnostní přestávky

Zaměstnavatel je dále povinen zajistit, aby zaměstnanec – řidič nepřekročil maximální dobu řízení, která činí 4,5 hodiny.

Za dobu řízení se považuje i přerušení řízení na dobu kratší než 15 minut.

Nejpozději po uplynutí maximální doby řízení musí být řízení přerušeno bezpečnostní přestávkou v trvání nejméně 30 minut, nenásleduje-li nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami nebo nepřetržitý odpočinek v týdnu. Bezpečnostní přestávka může být rozdělena do dvou částí v trvání nejméně 15 minut zařazených do doby řízení.

Během bezpečnostní přestávky nevykonával žádnou činnost vyplývající z jeho pracovních povinností, kromě dozoru na vozidlo a jeho náklad. Bezpečnostní přestávky a přestávky na jídlo a oddech se mohou slučovat; přestávky se neposkytují na začátku a na konci pracovní doby.

Dopravní nehoda jako pracovní úraz

Dopravní nehoda může být pracovním úrazem!

V případě pracovního úrazu má zaměstnavatel zejména následující povinnosti:

 • zajistit evidenci úrazu v knize úrazů;
 • zajistit vyšetření úrazu;
 • v případě pracovních úrazů s pracovní neschopností zaměstnance déle než 3 dny:
  • ohlášení úrazu;
  • sepsání a odeslání záznamu o úrazu;
  • dle potřeby sepsání a odeslání záznamu o úrazu – hlášení změn;
 • zajistit odškodnění úrazu.

Splnění všech výše v tomto článku uvedených požadavků, je základním předpokladem pro zajištění hladkého průběhu odškodnění pracovního úrazu ze stran pojišťoven.

Podrobný návod, jak postupovat při pracovním úrazu, naleznete v článku: Postup při pracovním úrazu – návod krok za korkem.

Ing. Vít Hofman
Odborně způsobilá osoba v BOZP a PO
Podnikající fyzická osoba
Specialista BOZP a PO
Autor projektu BOZPforum.cz
Motto: Kdybych dělal jen to, co umím, tak bych neuměl nikdy nic!
×
Ing. Vít Hofman
Odborně způsobilá osoba v BOZP a PO
Podnikající fyzická osoba
Specialista BOZP a PO
Autor projektu BOZPforum.cz
Motto: Kdybych dělal jen to, co umím, tak bych neuměl nikdy nic!

Byl pro vás příspěvek užitečný?

Hodnotit mohou pouze registrovaní uživatelé. Score: 0 / 5. Počet hodnotících: 0

Doposud nikdo nehodnotil. Buďte první, kdo příspěvek ohodnotí.

Pokud se vám příspěvek líbil...

Sledujte nás také na sociálních sítích.

Omlouváme se, že pro vás nebyl tento příspěvek užitečný a děkujeme za vaši zpětnou vazbu.

Pojďme tento článek vylepšit!

Řekněte nám, co bychom mohli vylepšit?

Chcete na BOZPforum.cz publikovat?
Hledáme autory odborných článků, kteří mají co říct. Zajistíme, aby váš názor bylo vidět!
Ozvěte se na [email protected].

Odběry
Upozornit na
guest


0 Komentáře
Vložené zpětné vazby
Zobrazit všechny komentáře
Vzory BOZP ke stažení

Anketa

Jaký kelímek používáte při koupi teplého nápoje s sebou?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Buďte vždy v obraze

Hlavní partner webu

Logo happyend


Partneři webu

logo CRAA
  KARO logo APTI logo technicka-zarizeni.cz logo vakinfo.cz-logo

Prosinec 2021
Nebyla nalezena žádná událost!

BOZPforum.cz - logo
O nás
BOZPForum.cz je největší komunitní portál zaměřující se na problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v Česku a na Slovensku, jehož hlavním cílem je šířit povědomí o bezpečnosti.
Portál je určen nejen k diskusi odborníků, ale také celé široké veřejnosti, která má zájem na zajištění bezpečnosti a na aktuálních, odborných a relevantních informacích z tohoto oboru, ale také mnohých dalších. Na BOZPForum.cz nenajdete pouze diskusní prostor, ale také informace, články a zajímavosti ze světa bezpečnosti, fotografie, videa a nabídku zajímavých kurzů a seminářů.

Kontaktujte nás: [email protected]
Copyright: Ing. Vít Hofman 2021
Vytvořeno k záchraně životů!
apartmentfile-addgraduation-hatuserscalendar-fullbubble
0
Sdělte ostatním svůj názor!x
()
x
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram