BOZPforum.cz Magazín Logo

Může být epileptický záchvat pracovním úrazem?

Autor příspěvku:
Datum publikování:
16. 10. 2021
Hodnocení:
3 / 5

Chcete na BOZPforum.cz publikovat?
Hledáme autory odborných článků, kteří mají co říct. Zajistíme, aby váš názor bylo vidět!
Ozvěte se na [email protected].

Epilepsie, dříve nazývána jako padoucnice je poměrně rozšířené onemocnění mozku, charakterizované výskytem epileptických záchvatů. Epilepsie postihuje jak muže, tak i ženy a to všech věkových kategorií. S epileptickými záchvaty se lze velmi často setkat také u zaměstnanců, při plnění pracovních úkolů. Tento článek odpoví na to, zda lze zdravotní důsledky způsobené epileptickým záchvatem při práci uznat jako pracovní úraz.

V Česku s aktivní epilepsií, což znamená, že osoba v uplynulých pěti letech prodělala alespoň jeden epileptický záchvat, žije až 70 000 osob. Epileptický záchvat je zjednodušeně řečeno, abnormální elektrický výboj v mozku, který znemožní po určitý čas správnou funkci některých jeho částí. Projevy epileptického záchvatu se mohou různit, dle toho, ve kterém místě mozku k abnormálnímu elektrickému výboji dochází a které části postihuje.

V praxi jde nejčastěji o tyto projevy:

  • nekontrolovatelné záškuby svalů (mohou postihnout jen části těla nebo i celé tělo)
  • poruchy čichu, sluchu, zraku nebo chuti;
  • poruchy vědomí nebo vnímání (přechodná zmatenost, zvláštní chování apod.);
  • strach, úzkost a pocity deja vu.

Všechny výše uvedené příznaky, pokud k nim dojde při výkonu pracovní činnosti, mohou být nebezpečné a zaměstnance mohou ohrožovat na životě či zdraví.

Samotný epileptický záchvat zpravidla během pár chvil ustává a postižená osoba je často poměrně rychle schopna pokračovat v pracovní činnosti. Značným problémem však mohou být nepřímé důsledky záchvatu. Osoba často tvrdě spadne na zem, může trpět silnými záškuby celého těla, čímž si může působit další zranění, zejména úraz hlavy. Při pádu může spadnout do stroje nebo na ostré předměty, hrany, nabodnout se. V kuchyni může dojít k převrácení hrnce s horkou kapalinou na sebe apod.

Na videu níže se můžete podívat na možný průběh epileptického záchvatu.

Je epileptický záchvat pracovní úraz?

Mezi nejčastější příčiny epilepsie patří genetické poruchy nebo prodělaná infekce (např. meningitida, toxoplazmóza, malárie apod.). Jde tedy o jakýsi chorobný stav jednotlivce, který nevzniká v důsledku pracovního prostředí. Samotný epileptický záchvat by proto neměl být považován za pracovní úraz.

Pracovní prostředí však může být spouštěčem záchvatu!

Jsou pracovním úrazem sekundární důsledky epileptického záchvatu?

Otázkou tedy zůstává: “Může být jako pracovní úraz hodnocena např. tržná rána na hlavě zaměstnance, ke které došlo vlivem pádu při epileptickém záchvatu?”

Zde to již tak jednoznačné není a dá se říct, že každý případ je nutné posoudit individuálně.

Abychom se vůbec mohli bavit o možnosti, že šlo o pracovní úraz, musí být naplněna definice pracovního úrazu dle § 271k, Zákoníku práce:

“Pracovním úrazem pro účely tohoto zákona je poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.”

O pracovní úraz tak může jít pouze v případě, kdy byl epileptický záchvat vyvolán působením pracovního prostředí.

K tomu dojde především ve chvíli, kdy byl zaměstnanec nad rámec obvyklý, nucen vynaložit zvýšené vypětí fyzických nebo psychických sil.

V případě epileptického záchvatu se sekundárním zraněním je tedy důležité řádně zkoumat a vyšetřit, co samotnému záchvatu a úrazu předcházelo a zda úrazem postižený zaměstnanec nebyl nucen k náročnému fyzickému výkonu nebo nebyl pod silným tlakem / stresem. V takových případech lze sekundární úrazy způsobené epileptickým záchvatem považovat za úrazy pracovní.

Epilepsie a zdravotní způsobilost k práci

Pokud se úraz způsobený epileptickým záchvatem rozhodnete uznat jako úraz pracovní, je důležité mít pro konkrétního úrazem postiženého zaměstnance platný posudek o pracovnělékařské prohlídce (pokud povinnost provést prohlídku vznikla).

Smluvní poskytovatel pracovnělékařských služeb nesmí epileptika uschopnit zejména k výkonu práce, jejíž součástí jsou následující rizika ohrožení zdraví:

  1. Obsluha jeřábů, opraváři jeřábů, vazači jeřábových břemen, obsluha transportních zařízení, regálových zakladačů, pracovních plošin, důlních těžních strojů, stavebních a jim obdobných strojů, trvalá obsluha nákladních výtahů.
  2. Obsluha řídicích center a velínů velkých energetických zdrojů včetně jaderných a chemických provozů, při jejichž havárii by mohlo dojít k ohrožení zaměstnanců či obyvatelstva a k závažným ekologickým následkům.
  3. Nakládání s výbušninami22), opravy tlakových nádob a kotlů, obsluha kotlů s výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a větším a kotelen se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW, obsluha tlakových nádob stabilních a tlakových stanic technických plynů, obsluha a opravy turbokompresorů, chladicích zařízení nad 40000 kcal (136360 kJ), obsluha a opravy vysokonapěťových elektrických zařízení, práce na elektrických zařízeních podle jiného právního předpisu25)
  4. Práce v hlubinných dolech.
  5. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou, pokud je jiným právním přepisem stanoveno použití osobních ochranných prostředků proti pádu.
  6. Noční práce.

Závěr

Jelikož šance, že se vaši zaměstnanci s epileptickým záchvatem setkají, je poměrně vysoká, je vhodné zajistit jim seznámení se zásadami poskytování první pomoci při těchto záchvatech, stejně, jako při častých sekundárních poraněních.

Pokud o některém ze zaměstnanců víte, že je epileptik, je vhodné jej nevystavovat nepřiměřené zvýšené psychické a fyzické námaze, pověřit pouze takovou prací, ke které je zdravotně způsobilý a pokud možno i takovou prací, u které si v případě záchvatu, pokud možno, nezpůsobí zbytečná poranění.

Rozhodnete-li se na základě šetření úraz vzniklý v důsledku epileptického záchvatu uznat jako úraz pracovní, postupujte, jako u kteréhokoliv jiného pracovního úrazu (dle § 105, Zákoníku práce a nařízení vlády č. 201/2010 Sb.).

Každý epileptický záchvat je vhodné evidovat a zaznamenat např. do knihy úrazů (i když nejde o úraz pracovní nebo nedošlo k sekundárnímu úrazu).

Setkali jste se na pracovišti s epileptickým záchvatem kolegy / kolegyně? Jak to probíhalo a jak to dopadlo? Podělte se o své příběhy do komentářů.

Ing. Vít Hofman
Odborně způsobilá osoba v BOZP a PO
Podnikající fyzická osoba
Specialista BOZP a PO
Autor projektu BOZPforum.cz
Motto: Kdybych dělal jen to, co umím, tak bych neuměl nikdy nic!
×
Ing. Vít Hofman
Odborně způsobilá osoba v BOZP a PO
Podnikající fyzická osoba
Specialista BOZP a PO
Autor projektu BOZPforum.cz
Motto: Kdybych dělal jen to, co umím, tak bych neuměl nikdy nic!

Byl pro vás příspěvek užitečný?

Hodnotit mohou pouze registrovaní uživatelé. Score: 3 / 5. Počet hodnotících: 1

Doposud nikdo nehodnotil. Buďte první, kdo příspěvek ohodnotí.

Pokud se vám příspěvek líbil...

Sledujte nás také na sociálních sítích.

Omlouváme se, že pro vás nebyl tento příspěvek užitečný a děkujeme za vaši zpětnou vazbu.

Pojďme tento článek vylepšit!

Řekněte nám, co bychom mohli vylepšit?

Chcete na BOZPforum.cz publikovat?
Hledáme autory odborných článků, kteří mají co říct. Zajistíme, aby váš názor bylo vidět!
Ozvěte se na [email protected].

Odběry
Upozornit na
guest


1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Dle počtu hlasů
Vložené zpětné vazby
Zobrazit všechny komentáře

Buďte vždy v obraze

Hlavní partner webu

Logo happyend

Partneři webu

logo CRAA
  KARO logo APTI logo technicka-zarizeni.cz logo vakinfo.cz-logo

Září 2022
Nebyla nalezena žádná událost!

BOZPforum.cz - logo
O nás
BOZPForum.cz je největší komunitní portál zaměřující se na problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v Česku a na Slovensku, jehož hlavním cílem je šířit povědomí o bezpečnosti.
Portál je určen nejen k diskusi odborníků, ale také celé široké veřejnosti, která má zájem na zajištění bezpečnosti a na aktuálních, odborných a relevantních informacích z tohoto oboru, ale také mnohých dalších. Na BOZPForum.cz nenajdete pouze diskusní prostor, ale také informace, články a zajímavosti ze světa bezpečnosti, fotografie, videa a nabídku zajímavých kurzů a seminářů.

Kontaktujte nás: [email protected]
Copyright: Ing. Vít Hofman 2021
Vytvořeno k záchraně životů!
apartmentfile-addgraduation-hatuserscalendar-fullbubble
1
0
Sdělte ostatním svůj názor!x
()
x
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram