BOZPforum.cz Magazín Logo
SAWAPP - Aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídekSAWAPP - Aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek
Bezpečnostní pokyny ve formě plakátů
Vyberte a stáhněte si vhodné pokyny a pozvedněte tak kulturu BOZP vašich pracovišť.
Vybrat plakáty BOZP
Bezpečnostní postery

Safety point, Fire point, FirstAid point – jde o místo na pracovišti, kde jsou soustředěny pokud možno všechny potřebné prostředky, pro zvládnutí bezpečnostního či požárního incidentu nebo pro poskytnutí první pomoci. Tato místa jsou často kombinovaná a zpravidla se označují obecně jako Safety point. Jde jen o trend současné doby nebo mají opravdu své opodstatnění?

Safety point

Volný český překlad by asi mohl znít: “Bezpečnostní koutek.”

Jedná se o místo na pracovišti, které slouží účelům bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a často obsahuje také prvky z Fire pointu (zejména hasební prostředky) a FirstAid pointu (zejména prostředky pro poskytnutí první pomoci). Množství vybavení nebo počet Safety pointů musí odpovídat velikosti pracoviště a počtu zaměstnanců, aby svou úlohy plnili tak, jak se očekává.

Co tedy může Safety point obsahovat?

Níže uvedený seznam vybavení takového Safety pointu, je nutno brát jako orientační. Konkrétní vybavení je vždy nutné přizpůsobit konkrétním rizikům pracoviště.

 • Informace k BOZP, PO a PP (nástěnku, infografiku, aktuální informace a témata – mohou být v digitální podobě).
 • Prostředek pro přivolání pomoci (např. pevnou linku).
 • Prostředky pro vyznačení nebezpečného pracoviště

  • bezpečnostní kužely;
  • bezpečnostní sloupky s natahovací páskou;
  • bezpečnostní mobilní zábradlí;
  • světelné výstražné majáky.

 • Havarijní sadu a další prostředky k likvidaci havárií

  • sanační prostředky;
  • prostředky pro aplikaci sanačních prostředků;
  • úklidové prostředky, jako jsou metle, smetáky, lopaty, lopatky apod.;
  • mobilní bariéry;
  • výstražné tabule;
  • ochranné obleky;
  • dekontaminační sadu;
  • čerpadlo.

 • Prostředky systému LOTO.
 • Osobní ochranné pracovní prostředky (např. běžně na pracovišti používané, jako jsou rukavice, zátkové chrániče sluchu nebo i prostředky pro mimořádné situace, jako mohou být únikové masky, filtrační polomasky, celoobličejové štíty, protikyselinové rukavice, gumáky a jiné dle příslušných rizik.).
 • Prostředky pro poskytnutí první pomoci

  • dezinfekční prostředky;
  • zdravotnický materiál, jako jsou zejména obvazy, náplasti a zaškrcovadla;
  • mobilní lékárničky;
  • automatický externí defibrilátor;
  • nosítka nebo jiné evakuační prostředky;
  • mobilní prostředky pro výplach očí;
  • stabilní prostředky pro výplach očí a oplach osob (zejména havarijní sprcha).

 • Hasební prostředky:

  • přenosné hasicí přístroje v dostatečném množství a druzích;
  • pojízdné hasicí přístroje;
  • hasící koule (fireball);
  • hasicí spreje;
  • požární hasící deky;

 • Další prostředky:

  • přenosné svítilny;
  • sadu vysílaček;
  • píšťalku, megafon nebo jiné prostředky pro vyhlášení poplachu;
  • kvalitní multitool;
  • pákové nůžky;
  • dlouhé nevodivé háky na tyčích;
  • termokamera;
  • inspekční kamera;
  • inspekční dron;
  • detektor hluku;
  • detektor plynu;
  • luxometr;
  • laserový měřící přístroj;
  • digitální teploměr pro měření teploty prostředí;
  • digitální teploměr pro měření teploty osob;
  • alkoholtester;
  • testy na drogy.

Další požadavky na Safety point

Umístění Safety pointu – často poměrně velký oříšek. Safety point by měl být co nejblíže místu, kde je nejpravděpodobnější vznik “nějaké” mimořádné události. Ať už je to úraz, havárie nebo požár. Zároveň nesmí zavazet, současně však musí být na pracovišti dobře přístupný a viditelný.

Často je třeba zřídit více Safety pointů. Nemusí to být levné. Proto je většinou snaha o počet co nejnižší. Je-li na pracovišti Safety pointů více, všechny by měly být totožně vybavené. Nelze očekávat, že si zaměstnanci budou pamatovat, co ve kterém se přesně nachází a v případě potřeby si na to vzpomenou.

Safety point - bezpečnost na dlani

Provedení

Provedení Safety pointu je čistě na vás. Nemusí jít o žádný sofistikovaný výrobek, krásných tvarů a barev. Safety point může být jen volně, na stole, v policích, skříních a na věšácích umístěný materiál. Nesnažte se v tom hledat vědu. Primárně jde o obsah, ne o formu. Forma musí zajistit zejména snadnou přístupnost a ideálně přehlednost. Např. požární prostředky soustředit na jedno místo a opticky je oddělit od prostředků k první pomoci a prostředků bezpečnostních.

Safety point tak může být např. tříbarevný. Žlutá pro bezpečnost, červená pro požární ochranu a modrá pro první pomoc. Zelenou si můžete nechat pro ekologii, ale o tom zase až někdy příště.

Zabezpečení

Některé prostředky v Safety pointu mohou být poměrně drahé a mohou být určeny pro použití pouze konkrétními osobami. Je tedy vhodné, tyto zabezpečit a oprávněným osobám dát přístup (např. pomocí čipu nebo lépe biometrický přístup).

Výhoda spočívá v tom, že když někdo takový prostředek potřebuje, tak přesně ví, kde ho najít. Nemusí tedy zjišťovat, kdo ho má zrovna u sebe, ve kterém šuplíku je uzamčený a kdo od něj má klíče. A pak zjistit, že klíče má ten, který je toho času na dovolené.

Safety point má sloužit především zaměstnancům! Nesnažte se jej proto proti zneužití zabezpečit až přespříliš. To by mohlo být kontraproduktivní. Opatřete jej např. kamerovým systémem se záznamem, čímž můžete eliminovat zneužití prostředků v něm umístěných.

Uzamykejte jen ty prostředky, u kterých to je nezbytně nutné (např. drahé detektory plynů, termokamery apod.), nikdy ne např. AED!

Označení

Safety point by měl být dostatečně výrazným a i z dálky viditelným místem pracoviště. Design by měl být takový, aby bylo na první pohled zřejmé, oč se jedná. Jako velmi vhodný způsob označení (to ostatně platí pro jakékoliv bezpečnostní a hasební prostředky) se jeví, když zeď za Safety pointem, v dostatečné šířce, např. i 1 m, vymalujete až ke stropu výraznou barvou (např. červená, bezpečnostní žlutá apod.). Takový souvislý barevný pruh pak může být viditelný v podstatě z každého místa pracoviště.

Seznámení a poučení

Zaměstnanci musejí být s významem a vybavením Safety pointu řádně seznámení. K čemu by byl, pokud by lidé nevěděli, co v něm najdou a jak to mohou použít? Seznámení nepodceňte a zejména potom nevynechávejte praktický nácvik v použití jednotlivých prostředků.

Kontroly a doplňování

Taktéž nezapomínejte váš Safety point pravidelně kontrolovat a doplňovat! Mějte dostatečnou zásobu náhradních prostředků. Dle možností doplňujte ihned po použití!

Nesmí se stát, že v případě potřeby v Safety pointu bude něco chybět!

Jsou Safety pointy jen módním trendem?

Ještě nedávno, minimálně v ČR, o tomto pojmu většina zaměstnavatelů vůbec nevěděla a Safety pinty se na pracovištích vyskytovali jen sporadicky. Dnes už se situace mění a Safety pointy, alespoň v nějaké podobě, se objevují stále častěji a častěji.

Safety point je rozhodně prvkem pracoviště, který slouží také k podpoře kultury BOZP. Na pracovišti jde o výrazný znak, která všem dává jasně na vědomí: “My se o bezpečnost skutečně staráme!” Že je realita někdy jiná, je věc druhá. Ale signál směrem ven je jasný!

Nelze tedy tvrdit, že jde jen o “modní trend.” Safety point má svůj význam a dokáže pozitivně zvýšit úroveň BOZP i PO. Safety point nesmí být chápán, jako náhrada za běžně, po pracovišti rozmístěné prostředky, ale jako jejich nadstavba. To, že zřídíte Safety point rozhodně neznamená, že můžete z celé haly všechny hasicí přístroje a lékárničky zrušit.

Zkuste si představit požár na pracovišti. Zaměstnanci, kteří požár jako první zpozorovali, využijí nejbližší hasicí přístroje a pokusí se jej uhasit. Nedaří se to. Přinesení každého dalšího a dalšího hasicího přístroje je zdlouhavější a zdlouhavější. Pokud je k dispozici Safety point, který obsahuje dostatečnou zásobu hasicích přístrojů, všichni přesně ví, kam se rozběhnout. U požáru se tak může prakticky v jeden okamžik sejít třeba i 8 zaměstnanců, kdy každý bude mít svůj hasicí přístroj připraven v ruce. A z nedaleka se bude blížit další zaměstnanec, s 30 kg pojízdným práškovým přístrojem jako zálohou. Ta efektivita může značně vzrůst!

Velkého významu mohou Safety pointy nabývat na staveništích, kde ještě nemusejí být průběžně rozmístěné prostředky.

Safety point musí být místem, na které se mohou zaměstnanci spolehnout.

Ing. Vít Hofman
Ing. Vít Hofman Specialista BOZP a PO
Odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů prevence rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, technik požární ochrany Ing. Vít Hofman | SAW [IČO: 020 65 681]
Podnikající fyzická osoba Autor projektu BOZPforum.cz Motto: Kdybych dělal jen to, co umím, tak bych neuměl nikdy nic!
follow me

Byl pro vás příspěvek užitečný?

Hodnotit mohou pouze registrovaní uživatelé. Score: 5 / 5. Počet hodnotících: 1

Doposud nikdo nehodnotil. Buďte první, kdo příspěvek ohodnotí.

Pokud se vám příspěvek líbil...

Sledujte nás také na sociálních sítích.

Omlouváme se, že pro vás nebyl tento příspěvek užitečný a děkujeme za vaši zpětnou vazbu.

Pojďme tento článek vylepšit!

Řekněte nám, co bychom mohli vylepšit?

SAWAPP - Aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídekSAWAPP - Aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek

nAPIŠTE NÁM SVŮJ NÁZOR

Odběry
Upozornit na
guest


0 Komentáře
Vložené zpětné vazby
Zobrazit všechny komentáře
BOZPforum.cz - logo
O nás
BOZPForum.cz je největší komunitní portál zaměřující se na problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v Česku a na Slovensku, jehož hlavním cílem je šířit povědomí o bezpečnosti.
Portál je určen nejen k diskusi odborníků, ale také celé široké veřejnosti, která má zájem na zajištění bezpečnosti a na aktuálních, odborných a relevantních informacích z tohoto oboru, ale také mnohých dalších. Na BOZPForum.cz nenajdete pouze diskusní prostor, ale také informace, články a zajímavosti ze světa bezpečnosti, fotografie, videa a nabídku zajímavých kurzů a seminářů.

Kontaktujte nás: [email protected]
Copyright: Ing. Vít Hofman 2023
Vytvořeno k záchraně životů!
apartmentfile-addgraduation-hatuserscalendar-fullbubblechevron-down
0
Sdělte ostatním svůj názor!x
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram