BOZPforum.cz Magazín Logo
SAWAPP - Aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídekSAWAPP - Aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek
Bezpečnostní pokyny ve formě plakátů
Vyberte a stáhněte si vhodné pokyny a pozvedněte tak kulturu BOZP vašich pracovišť.
Vybrat plakáty BOZP
Bezpečnostní postery

Příští událost už za

2024čtvrtek30květen17:30čtvrtek19:3017:30 - 19:30(GMT+02:00) BAMBINIKurz první pomoc u dětíSAW - školící a výcvikové prostory, Města Mayen 1536, 686 01 Uherské HradištěCena události1490 Kč / osoba OrganizátorEva Hofmanová, instruktorka kurzů první pomociTyp událostiPraktický kurz

Příští událost už za

2024čtvrtek30květen17:30čtvrtek19:3017:30 - 19:30(GMT+02:00) BAMBINIKurz první pomoc u dětíSAW - školící a výcvikové prostory, Města Mayen 1536, 686 01 Uherské HradištěCena události1490 Kč / osoba OrganizátorEva Hofmanová, instruktorka kurzů první pomociTyp událostiPraktický kurz

K BOZPforum.cz neodmyslitelně patří také Facebook komunita v podobě skupiny “Bezpečnost práce“, která ke dni psaní tohoto článku čítá na 61 000 členů!

Ve skupině se snažíme o osvětu na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany a souvisejících oblastí. Za tímto účelem ve skupině často sdílíme videa, která zachycují pracovní úrazy, včetně úrazů smrtelných. Věříme, že shlédnutí takového videa může být pro člověka poučné.

Jak skupina roste, sílí i počet těch, kteří naši práci nebo chod skupiny kritizují. Nejčastější výtky přicházejí směrem k diskusím pod příspěvky úrazů a k vyjadřování se některých členů.

Abychom si udělali lepší představu o tom, jak skupinu vnímají právě její členové a případně mohli upravit pravidla nebo budoucí směřování skupiny, rozhodli jsme se udělat formou dotazníku průzkum, jehož výsledky přinášíme v tomto příspěvku.

O průzkumu

Průzkumu se mohl zúčastnit každý člen skupiny. Průzkum byl anonymní a všechny otázky dobrovolné.

Průzkum probíhal v pracovním týdnu od 16. do 20. srpna 2021.

Cílem bylo získat odpovědi od nejméně 1000 členů skupiny. Tento cíl byl naplněn a odpovědi nám poskytlo 1007 členů.

Procentuální hodnoty odpovědí byly prakticky konstantní od přibližně první stovky odpovědí. I s ohledem na tuto skutečnost lze považovat odpovědi za relevantní a vztáhnout je na celou skupinu, tedy všech cca 61 000 členů.

Odpovědi na některé otázky budou interpretovány později a to zejména s ohledem na množství dat a časovou náročnost při jejich zpracování.

Otázka 1: Které typy příspěvků ve skupině máte nejraději?

Na tuto otázku odpovědělo celkem: 989 členů

První otázka si kladla za cíl zjistit, které typy příspěvků zveřejňované ve skupině máte nejraději. Na výběr bylo z následujících možností:

 1. Sdílená videa úrazů, požárů, nehod (z webu BOZPforum.cz);
 2. Sdílené příspěvky s fotografiemi úrazů (z webu BOZPforum.cz);
 3. Sdílené odborné články (z webu BOZPforum.cz);
 4. Sdílené informativní články (z webu BOZPforum.cz);
 5. Sdílené články z jiných zdrojů;
 6. Videa sdílená přímo ve skupině;
 7. Fotografie sdílené přímo ve skupině;
 8. Příspěvky s názorem člena skupiny;
 9. Příspěvky s dotazem člena skupiny.

Každý hlasující měl možnost zvolit více typů příspěvků, proto výsledný graf zobrazuje procento hlasujících pro každou z možností.

Z výsledků je patrné, že s poměrně zásadním náskokem jsou nejoblíbenější sdílená videa úrazů, požárů a nehod z webu BOZPforum.cz.

Naopak nejméně oblíbené se staly sdílené články z jiných zdrojů.

Otázka 2: Které typy příspěvků ve skupině máte nejméně rádi?

Na tuto otázku odpovědělo celkem: 588 členů

Druhá otázka, řekněme porovnávací, se naopak dotazovala, které typy příspěvků zveřejňované ve skupině máte nejméně rádi. Na výběr byly stejné možnosti, jako u otázky první. Předpokladem bylo, že pořadí bude opačné, jako v případě otázky první, resp. že nejoblíbenější typ příspěvku v této otázce obdrží nejméně procent hlasů.

Každý hlasující měl samozřejmě opět možnost zvolit více typů příspěvků, proto i zde výsledný graf zobrazuje procento hlasujících pro každou z možností.

Předpoklad se naplnil jen částečně. Nejoblíbenější typ příspěvku, tedy sdílená videa z webu BOZPForum.cz skutečně obdržel nejméně hlasů. Naproti tomu nejméně oblíbený typ příspěvku, sdílené články z jiných zdrojů, nedopadl nejhůře. S poměrně velkým náskokem jej předběhly příspěvky s názorem člena skupiny.

Otázky 1 a 2: Porovnání a závěry

Pro lepší přehlednost, jsme výsledky otázek 1 a 2 daly do společného grafu.

Z grafu je patrné, že mezi nejoblíbenější typy příspěvků, které vyhovují nadpoloviční většině členů, patří:

 1. Sdílená videa úrazů, požárů, nehod (z webu BOZPforum.cz);
 2. Sdílené příspěvky s fotografiemi úrazů (z webu BOZPforum.cz);
 3. Sdílené odborné články (z webu BOZPforum.cz);
 4. Sdílené informativní články (z webu BOZPforum.cz).

Naproti tomu téměř polovině členů nevyhovují příspěvky vyjadřující názor člena skupiny. Velmi malou oblibu mají také příspěvky sdílených článků z jiných zdrojů. Zbylé typy příspěvků mají spíše neutrální hodnocení.

Závěry učiněné na základě výsledků otázek 1 a 2

Na základě výsledků se k žádným radikálním změnám nechystáme. Drtivou část příspěvků ve skupině tvoří sdílená videa úrazů, požárů, nehod z webu BOZPforum.cz, které jsou také nejoblíbenějšími. Další typy často sdílených příspěvků mají spíše pozitivní nebo neutrální hodnocení.

Naopak příspěvky s názorem člena skupiny a příspěvky se sdílenými články z jiných zdrojů, jsou ve skupině méně časté. Do budoucna se tak zaměříme ještě více na jejich kvalitu, aby, pokud už se ve skupině objeví, byly skutečně přínosné.

Otázka 3: Sledujete sdílená videa zachycující explicitní násilí?

Na tuto otázku odpovědělo celkem: 993 členů

Videa zachycující explicitní násilí jsou častým terčem naší kritiky. My si za jejich sdílením však stojíme. Pracovní úrazy a zvláště ty smrtelné, jsou politování hodné. Nikomu nic zlého nepřejeme. Ale snažíme se i na těchto negativních událostech nalézt to nejlepší. A tím je možnost poučení se pro ostatní.

Výsledky jasně ukazují, že se s touto naší vizí ztotožňujete a drtivá většina z vás (94,7%) sleduje i videa s explicitním násilím.

Závěry učiněné na základě výsledků otázky 3

Na základě výsledků otázky 3 nechytáme žádné změny.

Stávající upozornění na videa obsahující explicitní násilí považujeme za dostatečné. Každý má možnost před puštěním si videa zjistit, zda toto video explicitní násilí obsahuje či nikoliv a na základě toho se rozhodnout.

Videa jsou řazena do kategorií I., II., III., IV., V. Na stránce s videem je písemné upozornění, před samotnými záběry je další upozornění.

Skupina 5,3% členů, která tato videa nesleduje, je zcela pochopitelná.

Otázka 4: Jak vnímáte videa zachycující explicitní násilí?

Na tuto otázku odpovědělo celkem: 990 členů

Zajímalo nás také, jak videa zachycující explicitní násilí vnímáte.

Pro necelé procento z vás (0,9%) jsou tato videa nevhodná a obtěžující. Větší čtvrtina (26,7%) členů, tato videa vnímá jako kterákoliv jiné příspěvky a téměř tři čtvrtiny členů (72,4%) videa zachycující explicitní násilí vnímají jako pro skupinu vhodné a přínosné.

Závěry učiněné na základě výsledků otázky 4

Z výsledků je patrné, že čtvrtina členů vnímá videa s explicitním násilím jako kterékoliv jiné příspěvky. Naší snahou tedy bude, aby se tato velká část členů přesunula do skupiny, která videa vnímá jako vhodné a přínosné. Pokusíme se tedy videa vždy doplnit o podrobnější popis či rozbor situace.

Závěry otázek 3 a 4 nám však jasně potvrdily, že i videa zachycující pracovní úrazy a obsahující explicitní násilí, mohou být přínosné.

Otázka 5: Sledování videí zachycujících explicitní násilí, vaše chování na pracovišti z hlediska bezpečnosti práce…

Na tuto otázku odpovědělo celkem: 990 členů

Jak již bylo zmíněno výše, videa zachycující pracovní úrazy a tedy i ta, která obsahují explicitní násilí, sdílíme zejména pro preventivní účely, aby se z nich ostatní mohli poučit. Zajímalo nás tedy, zda na vás sledování těchto videí skutečně působí preventivně a ovlivňuje vaše chování z hlediska BOZP na pracovišti.

Velmi mile nás překvapilo, že jen 0,6% z vás, sledování videí zachycujících explicitní násilí ovlivňuje negativně. Naproti tomu pro drtivou většinu, tedy 91% členů skupiny, znamená sledování těchto videí pozitivní vliv na jejich chování v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 8,4% členů sledování těchto videí z hlediska BOZP nijak neovlivňuje.

Závěry učiněné na základě výsledků otázky 5

Na základě těchto výsledků nechytáme žádné změny chodu skupiny.

Otázka 6: Jaký máte názor na černý humor ve skupině?

Na tuto otázku odpovědělo celkem: 996 členů

Černý humor se stal nedílnou součástí skupiny. Zatím se k němu stavíme poměrně tolerantně. Individuálně vyhodnocujeme, zda je v rámci zdravého rozumu a morálnosti nebo je za hranou. Nevhodné “vtípky” se snažíme mazat a jejich autory dle potřeby trestat ztišením nebo vyloučením ze skupiny.

A právě zjištění pohledu členů skupiny na černý humor bylo předmětem šesté otázky.

Možná je trochu překvapením, že jen 5% členů skupiny má negativní pohled na černý humor a přeje si, aby takové komentáře byly mazány a uživatelé trestáni). Negativní postoj k černému humoru má dalších 8,2% čelenů, avšak tito nepovažují za nutné komentáře mazat a jejich autory trestat.

Více než čtvrtina (28,9%) členů skupiny má k černému humoru neutrální postoj.

A nadpoloviční většina skupiny (57,8%, což odpovídá více než 35 000 členům) má k černému humoru vztah pozitivní.

Závěry učiněné na základě výsledků otázky 6

Na základě výsledků nechystáme žádné zásadní změny. Černý humor ve skupině více méně tolerujeme. K mazání přistupujeme jen v případě, kdy je i černý humor za jakousi morální hranicí. Tu máme každý nastavenou jinak. Proto, pokud je nám komentář s černým humorem nahlášen jiným členem skupiny (očividně tedy někoho pohoršil), tento bez diskuse mažeme.
Žádná plošná omezení nezavádíme a každý komentář bude vždy posouzen individuálně!

Otázka 7: Jaký máte názor na vulgární komentáře ve skupině?

Na tuto otázku odpovědělo celkem: 996 členů

Bohužel se ve skupině objevuje i poměrně dost vulgárních komentářů. My vůči nim máme jasně negativní postoj, přesto nás zajímalo, co si o nich myslí členové skupiny.

Celkem nás potěšilo, že jen 3,1% z vás má pozitivní vztah k vulgárním komentářům a sami vulgarismy používají. Číslo mohlo být ještě nižší, ale i tak jde o dobrý výsledek.

Naopak téměř třetině (31,6%) vulgární komentáře vadí, chtějí, aby byly smazány a jejich autoři potrestáni.

Větší čtvrtina z vás (26,4%) potom vulgární komentáře vnímá negativně, ale necítí potřebu je mazat a autory trestat.

Závěry učiněné na základě výsledků otázky 7

Na základě výsledků této otázky budeme komentáře obsahující vulgarismy mazat ještě více, než doposud a dle potřeby jejich autory trestat, vyhazovat ze skupiny nebo je ve skupině zcela blokovat.

Názor, byť negativní, se dá vyjádřit i slušně!

Otázka 8: Aktivita správců při moderování diskusí se vám zdá…

Na tuto otázku odpovědělo celkem: 991 členů

Jako správci a moderátoři se ve skupině snažíme být aktivní a diskuse moderovat. Proto nás zajímalo, jak naši aktivitu vnímají členové skupiny.

Potěšilo nás, že jen 5% z vás vnímá práci správců při moderování skupiny jako nedostatečnou.

Téměř polovina skupiny (47,7%) naši činnost nevnímá.

Prakticky stejná část, tedy 47,2% členů skupiny, vnímá aktivitu správců při moderování skupiny jako dostatečnou.

Závěry učiněné na základě výsledků otázky 8

Na základě výsledků hlasování u této otázky nechystáme žádné změny.

Otázky 9, 10, 11 a 12 – Prostor pro vyjádření vlastního názoru

V dalších čtyřech otázkách jsme vám dali prostor pro vyjádření vlastního názoru.

Zeptali jsme se na následující otázky:

 • Co vám na skupině nejvíce vadí?
 • Co na skupině nejvíce oceňujete?
 • Proč byste do skupiny pozvali / nepozvali své přátele z Facebooku?
 • Co byste ve skupině zlepšili?

Na tyto otázky jsme od vás dostali celkem 1657 odpovědí! Za ty velmi děkujeme. Všemi z nich se prokoušeme a zvážíme, jak je využít pro zlepšení chodu skupiny.

Výsledky otázek 9, 10, 11 a 12

Na otázky 9, 10, 11 a 12 jsme od vás dostali celkem 1657 odpovědí!
Za ty vám velmi děkujeme. Jde skutečně o obrovské množství textu.

Všemi odpověďmi se prokoušeme a zvážíme, jak je využít pro zlepšení chodu skupiny. Bude to však práce na delší čas.

Analýza publika

Chtěli jsme také vědět, kdo jsou členové skupiny Bezpečnost práce.

Zeptali jsme se tedy na vaše pohlaví, váš věk, vaše povolání a dále nás zajímalo, jak moc jsou vám blízké pracovní úrazy, resp. zda jste sami utrpěli pracovní úraz, vážný pracovní úraz nebo jste se ve svém nejbližším okolí setkali se smrtelným pracovním úrazem.

Jaké je vaše pohlaví?

Na tuto otázku odpovědělo celkem: 988 členů

Tak nějak jsme to všichni asi tušili. Ale výsledky ukázali, že ten nepoměr mezi muži a ženami je opravdu propastný!

Pozvěte proto do skupiny své kolegyně – pracovní úrazy se ženskému pohlaví rozhodně nevyhýbají!

Jaký je váš věk?

Na tuto otázku odpovědělo celkem: 995 členů

Zeptali jsme se vás také na vaše povolání. Přišlo celkem 866 odpovědí. Tento dotaz byl zejména z důvodu, že chceme vaše povolání dát do kontextu následujících otázek, ohledně pracovních úrazů a pokusit se tak zjistit, zda některá povolání nebo oblasti povolání mají větší pravděpodobnost vzniku úrazu. Tuto “studii” přineseme však až později s ohledem na rozsah dat a časovou náročnost zpracování.

Dotazy ohledně pracovních úrazů

Z dotazů je zřejmé, že 28,1% členů skupiny utrpělo pracovní úraz s pracovní neschopností delší, než tři pracovní dny. V absolutních číslech tak jde k datu průzkumu o více než 17 000 členů skupiny.

7,3%, tedy přibližně 4 500 členů, dokonce utrpělo vážný pracovní úraz, který si vyžádal hospitalizaci v nemocnici delší, než 5 kalendářních dnů.

A více než čtvrtina členů skupiny (25,9%), což je v absolutních číslech přibližně 15 800 členů, se již ve svém nejbližším okolí (rodina, kolegové) setkalo se smrtelným pracovním úrazem.

Utrpěli jste pracovní úraz?

Na tuto otázku odpovědělo celkem: 991 členů

Utrpěli jste vážný pracovní úraz?

Na tuto otázku odpovědělo celkem: 990 členů

Setkali jste se ve svém okolí se smrtelným pracovním úrazem?

Na tuto otázku odpovědělo celkem: 989 členů

Přínos skupiny a závěrečné hodnocení

Zajímalo nás, zda skupina pozitivně ovlivnila přístup členů k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP).

Ovlivnila skupina pozitivně váš přístup k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci?

Na tuto otázku odpovědělo celkem: 983 členů

Výsledky jsou více, než uspokojivé. Pouze 5%, tedy cca 3000 členů uvedlo, že je skupina ve vztahu k BOZP pozitivně neovlivnila.

Naproti tomu 95%, tedy cca 58 000 členů skupiny, se cítí ovlivněno pozitivně. A to je myslím poměrně velký úspěch!

Závěrečné známkování jako ve škole

Na tuto otázku odpovědělo celkem: 998 členů

Poprosili jsme vás o známku, jako ve škole. Těší nás, že nadpoloviční většina z vás (50,8%) nás hodnotí výborně – děkujeme!

Závěr a poděkování

Průzkum naplnil své cíle a poskytl nám, provozovatelům skupiny, důležitou zpětnou vazbu. Počet zúčastněných respondentů považujeme za naprosto dostatečný a výsledky za relevantní.

Skutečnost, že skupina v otázkách BOZP pozitivně ovlivnila na 58 000 lidí, považujeme za skutečnou výhru.

Všem zúčastněným patří velké poděkování za jejich čas věnovaný vyplnění dotazníku.

Všechny výsledky, zejména vaši textovou zpětnou vazbu, která není v tomto příspěvku uvedena, se pokusíme využít ke zlepšení skupiny.

Díky, že jste s námi!

Ing. Vít Hofman
Ing. Vít Hofman Specialista BOZP a PO
Odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů prevence rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, technik požární ochrany Ing. Vít Hofman | SAW [IČO: 020 65 681]
Podnikající fyzická osoba Autor projektu BOZPforum.cz Motto: Kdybych dělal jen to, co umím, tak bych neuměl nikdy nic!
follow me

Byl pro vás příspěvek užitečný?

Hodnotit mohou pouze registrovaní uživatelé. Score: 0 / 5. Počet hodnotících: 0

Doposud nikdo nehodnotil. Buďte první, kdo příspěvek ohodnotí.

Pokud se vám příspěvek líbil...

Sledujte nás také na sociálních sítích.

Omlouváme se, že pro vás nebyl tento příspěvek užitečný a děkujeme za vaši zpětnou vazbu.

Pojďme tento článek vylepšit!

Řekněte nám, co bychom mohli vylepšit?

SAWAPP - Aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídekSAWAPP - Aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek

nAPIŠTE NÁM SVŮJ NÁZOR

Odběry
Upozornit na
guest


0 Komentáře
Vložené zpětné vazby
Zobrazit všechny komentáře
BOZPforum.cz - logo
O nás
BOZPForum.cz je největší komunitní portál zaměřující se na problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v Česku a na Slovensku, jehož hlavním cílem je šířit povědomí o bezpečnosti.
Portál je určen nejen k diskusi odborníků, ale také celé široké veřejnosti, která má zájem na zajištění bezpečnosti a na aktuálních, odborných a relevantních informacích z tohoto oboru, ale také mnohých dalších. Na BOZPForum.cz nenajdete pouze diskusní prostor, ale také informace, články a zajímavosti ze světa bezpečnosti, fotografie, videa a nabídku zajímavých kurzů a seminářů.

Kontaktujte nás: [email protected]
Copyright: Ing. Vít Hofman 2023
Vytvořeno k záchraně životů!
apartmentfile-addgraduation-hatuserscalendar-fullbubblechevron-down
0
Sdělte ostatním svůj názor!x
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram