BOZPforum.cz Magazín Logo

Zařazení / nezařazení z hlediska prevence závažných havárií

Chcete na BOZPforum.cz publikovat?
Hledáme autory odborných článků, kteří mají co říct. Zajistíme, aby váš názor bylo vidět!
Ozvěte se na [email protected].

Určité druhy provozů mohou představovat riziko vzniku tzv. závažné havárie. Z tohoto důvodu má každý provozovatel povinnost, provést tzv. nezařazení nebo zařazení do jedné ze skupin objektů z hlediska právě rizika závažné havárie. O nezařazení se vypracuje protokol, o zařazení se podává návrh na místně příslušný krajský úřad. Tento článek vás seznámí s podmínkami nezařazení či návrhu na zařazení.

Co to je závažná havárie

Nejprve ale vysvětlení pojmu závažné havárie. Tato je definovaná písm. g), § 2, zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií v účinném znění následovně:

Závažnou havárií je mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově ohraničená událost, zejména závažný únik nebezpečné látky, požár nebo výbuch, která vznikla nebo jejíž vznik bezprostředně hrozí v souvislosti s užíváním objektu, vedoucí k vážnému ohrožení nebo k vážným následkům na životech a zdraví lidí a zvířat, životním prostředí nebo majetku a zahrnující jednu nebo více nebezpečných látek.

Co to je zařazení / nezařazení?

Zařazení / nezařazení je proces, kdy se reálné podmínky provozu objektu, tedy zejména výskyt nebezpečných látek, jejich druhy a množství, posoudí s kritérii stanovenými zákonem o prevenci závažných havárií.

Takzvaně nezařazené objekty nepředstavují zvýšené riziko vzniku závažné havárie a nepodléhají zvláštní opatřením stanoveným zákonem.

Naproti tomu objekty zařazené, riziko možné závažné havárie představují. Objekty se zařazují do jedné ze dvou skupin A nebo B. Objekty zařazené do skupiny B představují větší riziko, než objekty ve skupině A. U zařazených objektů je nutno uplatňovat zvláštní bezpečnostní opatření stanovená zákonem o prevenci závažných havárií, tj. zejména:

 1. zpracovat a schválit bezpečnostní dokumentaci,
 2. zahrnout objekty do havarijního plánování,
 3. řešit pojištění objektů s ohledem na závažné havárie a
 4. zajistit informování veřejnosti.

Tyto objekty navíc podléhají přísné kontrolní činnosti.

Základní povinnost každého provozovatele – zpracování seznamu

Každý provozovatel nebo uživatel objektu má povinnost vypracovat seznam. V seznamu se uvede druh, množství, klasifikace a fyzikální forma všech nebezpečných látek umístěných v objektu.

Na základě seznamu provozovatel provede součet poměrných množství nebezpečných látek umístěných v objektu podle vzorce a za podmínek uvedených v příloze č. 1 k zákonu o prevenci závažných havárií.

Na základě vypracovaného seznamu a součtu poměrných množství nebezpečných látek umístěných v objektu

 1. zpracuje provozovatel nebo uživatel protokol o nezařazení nebo
 2. navrhne zařazení objektu do skupiny A nebo do skupiny B.

Protokol o nezařazení

Protokol o nezařazení slouží k prokázání, že množství nebezpečných látek v objektu je nižší, než jsou limitní množství stanovená zákonem o prevenci závažných havárií.

Protokol o nezařazení obsahuje:

 • identifikační údaje objektu a jeho uživatele,
 • seznam,
 • popis výpočtu součtu poměrných množství nebezpečných látek umístěných v objektu a
 • místo, datum a podpis fyzické osoby oprávněné jednat za uživatele objektu.

Protokol o nezařazení provozovatel uchová pro případnou kontrolu. Předložit protokol o nezařazení krajskému úřadu je provozovatel povinen ve chvíli, kdy množství nebezpečné látky umístěné v objektu přesáhne 2% množství uvedeného v příloze č. 1, sloupci 2, tabulky I nebo II zákona o prevenci závažných havárií. Protokol o nezařazení se v tomto případě krajskému úřadu předkládá do 1 měsíce ode dne, kdy uvedené množství bylo překročeno. Z tohoto důvodu je nutné množství nebezpečných látek sledovat a protokol průběžně aktualizovat.

Aktualizace protokolu o nezařazení musí proběhnout po každém zvýšení množství nebezpečné látky umístěné v objektu přesahujícím 10 % dosavadního množství nebezpečné látky umístěné v objektu nebo při umístění další nebezpečné látky v objektu, která dosud nebyla v seznamu uvedena.

Vzor protokolu o nezařazení je uveden v příloze č. 2 k zákonu o prevenci závažných havárií.

Návrhem na zařazení se prokazuje, zda objekt spadá do skupiny A nebo skupiny B. Dle konkrétní skupiny se dále uplatňují jednotlivá bezpečnostní opatření.

Přesné podmínky zařazení do jednotlivých skupin uvádí § 5, zákona o prevenci závažných havárií.

Návrh na zařazení obsahuje:

 • identifikační údaje objektu a provozovatele,
 • seznam,
 • popis stávající nebo plánované činnosti provozovatele,
 • popis a grafické znázornění okolí objektu,
 • údaje o množství nebezpečných látek použitých při výpočtu součtu poměrných množství nebezpečných látek umístěných v objektu,
 • popis výpočtu součtu poměrných množství nebezpečných látek umístěných v objektu a
 • místo, datum a podpis fyzické osoby oprávněné jednat za provozovatele.

Provozovatel předloží návrh na zařazení objektu do skupiny A nebo do skupiny B krajskému úřadu do 1 měsíce ode dne, kdy množství nebezpečné látky umístěné v objektu dosáhne zákonem stanovených kritérii pro zařazení.

Návrh na zařazení se předkládá v elektronické podobě podle vzoru uvedeného v příloze č. 2 k zákonu.

Rozhodnutí o zařazení a další objekty v riziku domino efektu

Na základě návrhu na zařazení rozhodne místně příslušný krajský úřad o zařazení do skupiny A nebo B.

Krajský úřad může také rozhodnout, že i další objekty budou zařazeny do skupiny A nebo B a to v případě, že u nich hrozí riziko tzv. domino efektu.

Domino efektem je možnost zvýšení pravděpodobnosti vzniku nebo následků závažné havárie v důsledku vzájemné blízkosti zařízení, objektů nebo skupiny objektů a umístění nebezpečných látek.

Provozovatelé těchto objektů jsou následně povinni vzájemně sdílet informace nutné k prevenci rizik.

Závěr

Rozhodnutí o nezařazení nebo zařazení do skupiny A či B, je výchozím krokem v oblasti prevence závažných havárií, který musí každý provozovatel a uživatel objektu splnit. V případě některých látek jsou stanovena poměrně malá množství. Např. množství 200 kg pro arsan nebo fosfan, 300 kg pro fosgen a 500 kg pro některé karcinogenní látky, je již rozhodné pro zařazení do skupiny A. V případě hořlavých kapalin kategorie 1 a hořlavých plynů kategorie 1 nebo 2, jde o množství již 10 tun.

Nezapomínejte také, že jen 2% limitního množství jsou již podmínkou k tomu, abyste protokol o nezařazení museli předložit krajskému úřadu. To znamená, že např. každá firma, která má v objektu na 200 kg hořlavých kapalin kategorie 1 nebo hořlavých plynů kategorie 1 či 2, již tuto povinnost má. V případě acetylénu jde dokonce o množství už 100 kg!

Povinností v případě zařazení není málo a mají za cíl zamezit vzniku závažné havárie a omezit negativní dopady případné havárie. Rozhodně lze tedy doporučit, povinnosti v oblasti prevence závažných havárií nepodceňovat.

Ing. Vít Hofman
Odborně způsobilá osoba v BOZP a PO
Podnikající fyzická osoba
Specialista BOZP a PO
Autor projektu BOZPforum.cz
Motto: Kdybych dělal jen to, co umím, tak bych neuměl nikdy nic!
×
Ing. Vít Hofman
Odborně způsobilá osoba v BOZP a PO
Podnikající fyzická osoba
Specialista BOZP a PO
Autor projektu BOZPforum.cz
Motto: Kdybych dělal jen to, co umím, tak bych neuměl nikdy nic!

Byl pro vás příspěvek užitečný?

Hodnotit mohou pouze registrovaní uživatelé. Score: 0 / 5. Počet hodnotících: 0

Doposud nikdo nehodnotil. Buďte první, kdo příspěvek ohodnotí.

Pokud se vám příspěvek líbil...

Sledujte nás také na sociálních sítích.

Omlouváme se, že pro vás nebyl tento příspěvek užitečný a děkujeme za vaši zpětnou vazbu.

Pojďme tento článek vylepšit!

Řekněte nám, co bychom mohli vylepšit?

Chcete na BOZPforum.cz publikovat?
Hledáme autory odborných článků, kteří mají co říct. Zajistíme, aby váš názor bylo vidět!
Ozvěte se na [email protected].

Odběry
Upozornit na
guest


0 Komentáře
Vložené zpětné vazby
Zobrazit všechny komentáře

Buďte vždy v obraze

Hlavní partner webu

Logo happyend

Partneři webu

logo CRAA
  KARO logo APTI logo technicka-zarizeni.cz logo vakinfo.cz-logo

Květen 2022
Nebyla nalezena žádná událost!

BOZPforum.cz - logo
O nás
BOZPForum.cz je největší komunitní portál zaměřující se na problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v Česku a na Slovensku, jehož hlavním cílem je šířit povědomí o bezpečnosti.
Portál je určen nejen k diskusi odborníků, ale také celé široké veřejnosti, která má zájem na zajištění bezpečnosti a na aktuálních, odborných a relevantních informacích z tohoto oboru, ale také mnohých dalších. Na BOZPForum.cz nenajdete pouze diskusní prostor, ale také informace, články a zajímavosti ze světa bezpečnosti, fotografie, videa a nabídku zajímavých kurzů a seminářů.

Kontaktujte nás: [email protected]
Copyright: Ing. Vít Hofman 2021
Vytvořeno k záchraně životů!
apartmentfile-addgraduation-hatuserscalendar-fullbubble
0
Sdělte ostatním svůj názor!x
()
x
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram